งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้า สู่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ไทย ผ่านเลขหมายเครือข่ายกาญจนา ภิเษก ๑๕๐๙ โดย นาย ทวีศักดิ์ ชัยรัตนายุทธ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้า สู่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ไทย ผ่านเลขหมายเครือข่ายกาญจนา ภิเษก ๑๕๐๙ โดย นาย ทวีศักดิ์ ชัยรัตนายุทธ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้า สู่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ไทย ผ่านเลขหมายเครือข่ายกาญจนา ภิเษก ๑๕๐๙ โดย นาย ทวีศักดิ์ ชัยรัตนายุทธ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว ระดับ 1 (Dial-up) อุปกรณ์ที่ ต้องการ เครื่อง PC 1 เครื่อง โมเด็ม 1 ตัว สายโทรศัพท์ 1 คู่สาย SchoolNe t@1509

3 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว ระดับ 2 (LAN Dial-up) อุปกรณ์ที่ ต้องการ Internet Server หรือ PC 1 เครื่อง โมเด็ม 1 ตัว HUB 1 เครื่อง สายโทรศัพท์ 1 คู่สาย SchoolNe t@1509

4 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถาวร ระดับ 3 (Node) อุปกรณ์ที่ ต้องการ Router 1 เครื่อง Internet Server 1 เครื่อง โมเด็ม 1 ตัว HUB 1 เครื่อง สายโทรศัพท์ 1 คู่สาย SchoolNet@1509

5 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อเชื่อม ระดับ 1 (Dial-up)

6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อเชื่อมระดับ 2 (LAN Dial-up)

7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อเชื่อม ระดับ 3 (Node)

8 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ งาน อินเทอร์เน็ตของการเชื่อมต่อแต่ละแบบ

9 ตารางเปรียบเทียบความรู้เบื้องต้น เพื่อการเชื่อมต่อของแต่ละแบบ

10 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Proxy Server WinGate + Windows’ 95, 98 WinGate + Windows NT MS Proxy + Windows NT Linux-SIS (Linux SchoolNet Internet Server) Intel Internet Station ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้า สู่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ไทย ผ่านเลขหมายเครือข่ายกาญจนา ภิเษก ๑๕๐๙ โดย นาย ทวีศักดิ์ ชัยรัตนายุทธ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google