งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NARENTHORN DATA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NARENTHORN DATA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NARENTHORN DATA

2 ชนิดของข้อมูล ข้อมูลศูนย์รับแจ้งเหตุ
- แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ข้อมูลผู้ป่วย - แบบบันทึกปฏิบัติการหน่วย ALS - แบบบันทึกปฏิบัติการหน่วย BLS - แบบบันทึกหน่วยปฏิบัติการ FR

3 แบบฟอร์มสั่งการ

4 แบบฟอร์ม ALS

5 แบบฟอร์ม BLS

6 แบบฟอร์ม FR

7 การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน

8

9 รพ.ที่นำผู้ป่วยไปส่ง

10 การรายงานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ศูนย์รับแจ้งเหตุ

11

12

13 ข้อมูลส่วนที่ 2

14 ข้อมูลส่วนที่ 2 (ต่อ)

15 ข้อมูลผู้ป่วย

16 ผลข้อมูลผู้ป่วย

17 ผลข้อมูลผู้ป่วย(ต่อ)

18 ผลข้อมูลผู้ป่วย(ต่อ)

19 การวิเคราะห์ข้อมูล

20 advanced search

21

22 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกราฟสำเร็จรูป

23

24 2.1

25 2.2

26

27

28

29 5 5

30

31 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

32

33


ดาวน์โหลด ppt NARENTHORN DATA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google