งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจับไมโครโฟน ( มือ ซ้าย ) การจับไมค์โครโฟน ( โดยมือขวา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจับไมโครโฟน ( มือ ซ้าย ) การจับไมค์โครโฟน ( โดยมือขวา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การจับไมโครโฟน ( มือ ซ้าย )

5 การจับไมค์โครโฟน ( โดยมือขวา )

6 การพูดให้ไมค์ห่างจากปาก ประมาณ 3 นิ้ว ( แบบมือ ถือ )

7 ไมค์โครโฟนแบบตั้งโต๊ะ

8 ตัวอย่างการพูดวิทยุชนิด มือถือ

9

10

11

12

13

14

15 ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง วิทยุคมนาคม 1. ก่อนใช้งานเครื่องวิทยุ คมนาคมแต่ละรุ่นควรศึกษา วิธีการใช้งานจากหนังสือคู่มือ ทุกครั้ง 2. อย่าวางเครื่องวิทยุคมนาคม ไว้ในที่ร้อนจัดหรือใกล้แหล่ง ความร้อน

16 3. ระวังอย่าให้เครื่องวิทยุ คมนาคมถูก กระทบกระเทือนอย่าง รุนแรง 4. ในการกดคีย์เพื่อส่ง ข้อความแต่ละครั้ง ไม่ควร กดคีย์นานเกิน 30-60 วินาที เพราะอาจทำความเสียหาย ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมได้

17 5. อย่าใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ในบริเวณที่มีละอองน้ำมัน หรือก๊าซฟุ้งกระจาย 6. ไม่ควรใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมในขณะเกิดฝนฟ้า คะนองแรงๆ 7. ควรตรวจตราน็อตยึดเครื่อง หากพบว่าหลวมควรทำการขัน ให้แน่น

18 8. การชาร์จถ่านครั้งแรกควร ชาร์จให้นานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

19 ตัวอย่างการแจ้ง เหตุทางวิทยุ สมมุติว่ามีผู้แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ทาง สายด่วน 1669 ว่าได้พบเหตุรถกระบะ ชนกับรถเก๋ง ที่บริเวณหลักกม. ที่ 30 ทางไปอำเภอด่านช้าง ไม่ทราบ ผู้บาดเจ็บเพราะไม่ได้ลงไปดู ทางศูนย์กู้ชีพ จะแจ้งได้ 2 กรณี คือ แจ้งลอย และการแจ้งเจาะจง

20 แจ้ง ลอย ขอแจ้งว.8 ลอย ถึงรถกู้ชีพ ทุกคัน ว่าเกิด ว.40, ให้ ว.25 บริเวณ หลักกม. ที่ 30 ทางไปอำเภอด่าน ช้าง รถ กู้ชีพคันใด อยู่ใกล้ ให้ ไปว.25 ที่ ว.40, ว.24 นี้ แล้วแจ้ง เหตุกลับมาที่ศูนย์ด้วย ข้อความข่าว, ข่าว อุบัติเหตุ รถยนต์ ไป, สถาน ที่ เวลา, ขอ ทราบเวลา

21 ทางรถกู้ชีพที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็ต้องเรียก กลับมาที่ศูนย์กู้ชีพเพื่อรายงาน สถานการณ์ รถกู้ชีพ 2, ว.1 ที่ ว.40 แล้ว มี ผู้บาดเจ็บ 3 ราย กำลังทำการ ช่วยเหลือและจะนำส่งผู้ป่วยที่รพ. ต่อไป ขอให้ ว.55 ด้วย อำนวยความ สะดวก ขอทราบที่อยู่, ที่อยู่

22 หรือทางศูนย์กู้ชีพ แจ้งให้รถกู้ชีพคัน ไหนก็ได้ไปที่เกิดเหตุเลยก็ได้ กู้ชีพ 12 ให้ ว.25 ที่ ว.40, ว.24 นี้ ที่ บริเวณหลักกม. ที่ 30 ทางไปอำเภอด่าน ช้าง มีผู้บาดเจ็บในที่ว.40 ไม่ทราบ จำนวน กู้ชีพ 12 ก็ต้องตอบว่า ว.0, ว.25 ที่ ว.40, ว.24 นี้ รับคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt การจับไมโครโฟน ( มือ ซ้าย ) การจับไมค์โครโฟน ( โดยมือขวา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google