งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคโนโลยี QR CODE และ SMART PHONE เชื่อมต่อระบบลงทะเบียนผ่าน Web และการชำระเงิน ผ่าน SMS เข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคโนโลยี QR CODE และ SMART PHONE เชื่อมต่อระบบลงทะเบียนผ่าน Web และการชำระเงิน ผ่าน SMS เข้าด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคโนโลยี QR CODE และ SMART PHONE เชื่อมต่อระบบลงทะเบียนผ่าน Web และการชำระเงิน ผ่าน SMS เข้าด้วยกัน จัดทำโดย กุล่มที่ 7 ประกอบวิชา IT630 Web Engineering and Design

2 ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน 1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง 2. ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ 3. ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ท 4. ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยการส่ง SMS 5. ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์

3 แต่ละระบบต่างมีข้อดี 1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ทำได้ง่าย 2. ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ ไม่พึ่งเทคโนโลยี 3. ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ท ง่าย สะดวก 4. ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา 5. ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา 1. เสียเวลาเข้าคิวยาว 2. ใช้เอกสารมาก ดำเนินการช้า 3. ต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เสียเวลาไปโอนเงินที่ธนาคาร 4. การใช้งานยุ่งยาก ข้อผิดพลาดสูง 5. การใช้งานยุ่งยาก ข้อผิดพลาดสูง และข้อไม่สะดวก

4 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ท เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในจำนวนทางเลือกทั้งหมด แต่ต้องแก้ปัญหาในส่วนของการพิมพ์ใบแจ้ง หนี้และการชำระเงิน

5 QR CODE และ SMART PHONE สามารถช่วยได้ - QR CODE สามารถใช้บรรจุข้อมูลที่ได้จากการลทะเบียนทาง Website ได้ - Smart Phone สามารถอ่านข้อมูลจาก QR CODE และส่งต่อข้อมูลผ่านทาง SMS ได้

6 วิธีการทำงาน 1.นักศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางระบบลงทะเบียนทาง Internet 2.ระบบสร้าง QR CODE ที่บรรจุข้อมูลรหัส SMS สำหรับใช้ชำระเงินค่าลงทะเบียน 3.นักศึกษาใช้ Smart Phone อ่าน QR CODE บนหน้าจอ 4.Smart Phone แปลง QR CODE เป็นรหัส SMS นักศึกษาทำการส่ง SMS เพื่อทำการชำระเงินตัดยอดชำระจากบัญชีธนาคารของนักศึกษา ลงทะเบียน สร้าง QR CODEอ่านด้วย SMART PHONE ส่ง SMS

7 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.สะดวก รวดเร็ว การลงทะเบียนถูกต้องแม่นยำ 2.นักศึกษาไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร 3.ใช้ประโยชน์จากระบบเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.เพิ่มสัดส่วนในการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ทลดความคับคั่ง ในการเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคโนโลยี QR CODE และ SMART PHONE เชื่อมต่อระบบลงทะเบียนผ่าน Web และการชำระเงิน ผ่าน SMS เข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google