งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประสานสั่งการ Command &Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประสานสั่งการ Command &Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประสานสั่งการ Command &Control

2 Command &Control Field อนุชา เศรษฐเสถียร M.D.
ดับเพลิง-กู้ภัย-ตำรวจ-กู้ชีพ จัดแจงพื้นที่อย่างไร ประสานสั่งการกันอย่างไร จึงจะเกิดผลลัพธ์สูงสุด ไม่สับสน รอดเจ็บรอดตาย อนุชา เศรษฐเสถียร M.D.

3 MIMMS : goal ยามเมื่อเกิด Major Incident ทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากร ด้าน EMS ต้องเตรียมพร้อมและ สามารถปฏิบัติการประสานสั่งการร่วมกับ ทีมปฏิบัติการอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและบาดเจ็บสู่ความปลอดภัยให้ได้มากที่สุด อย่างรวดเร็วไม่สับสน และทุกทีมปลอดภัย

4 Major Incident ของTransformer

5 MIMS = Major Incidents Management and Supports
Preparedness P-E-T

6 PRINCIPLES ถ้าเตรียมตัวดี ตอนเผชิญเหตุจริงจะไม่มั่ว Preparedness
P-E-T Response Recovery Reconstruction METHANE Plan Equipment Training C-S-C-A-T-T-T Command Control Capacity Protection Identification Medical Communication 1 Command and Control 2 Safety 3 Communication 4 Assessment 5 Triage 6 Treatment 7 Transport Education Exercise

7 What about your PET กทม. PREPAREDNESS

8 Preparedness(P-E-T) Plan
เน้นข้อตกลงเรื่องใครจะเป็น Commander และกลไกการControl การแจงศักยภาพสูงสุดที่มีในพื้นที่ของแผน(ตรวจสอบกำลังและทรัพย์สิน) Surge Capacity จำนวนคนไข้หนักที่รับได้ทันที Burn, Head ,vascular ,Pelvic injury ยาแก้พิษ จำนวนรถร่วมAmbulance Helicop. หลังคาตึกไหนพร้อมรับ รถยกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน แสงสว่างสำหรับพื้นที่กว้างมาก Etc.

9 พิเศษ 12 Surge Capacity โรงพยาบาล สีแดง สีเหลือง สีเขียว
รพ. หมอไพโรจน์ - 5 รพ. นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 2 10 รพ. ชัยเกษม รพ. เปาโลเมโมเรียล 1 รพ. เอกอุดร 20 รับHelicop รพ. กองบิน 23 ส่งHelicop รพ. ค่ายประจักษ์ 3 รพ. อุดรธานี 12 15 Burn unit รวม ไม่จำกัด Surge Capacity

10 แผนที่เทศบาลนคร แผนที่อำเภอเมือง
บาดเจ็บ 13 ราย เทศบาลนครอุดรธานี แผนที่เทศบาลนคร แผนที่อำเภอเมือง Surge Capacity ต้องสัมพันธ์กับแผนที่ / พื้นที่ อย่าปล่อยให้เหยื่อกับสิ่งคุกคามอยู่ใกล้กันหลาย

11 เหยื่อ X สิ่งคุกคาม การเตรียมพร้อม ?
Community Risk เหยื่อ X สิ่งคุกคาม การเตรียมพร้อม ?

12 ดึกดื่นใน กทม.

13 นปช.อยู่สนามหลวง X พธม.อยู่ที่มัฆวาน
Community Risk นปช.อยู่สนามหลวง X พธม.อยู่ที่มัฆวาน การเตรียมพร้อม ?

14 อย่าปล่อยให้เหยื่อกับสิ่งคุกคามอยู่ใกล้กัน
ตาย1 บาดเจ็บ 43 ราย กทม. อย่าปล่อยให้เหยื่อกับสิ่งคุกคามอยู่ใกล้กัน Surge Capacity ของ กทม.? PET?

15 หารด้วยการไม่เตรียมความพร้อม
เหยื่อ สิ่งคุกคาม หารด้วยการไม่เตรียมความพร้อม

16 รพ.ที่รับคนเจ็บ หมอ/พยาบาล ร้องให้
Surge Capacity ของ กทม. รพ.ที่พร้อมล้างตัว รพ.ที่รับคนเจ็บ หมอ/พยาบาล ร้องให้ อย่าปล่อยให้เหยื่อใกล้สิ่งคุกคามบนความไม่พร้อม

17 Plan ตำรวจ ระบบกู้ชีพ และการคัดแยก ระบบนำส่ง ระบบสนับสนุน ระบบการรักษา
ระบบรับแจ้ง เหตุและการ กระจายข่าว ศูนย์อำนวยการ (Common Control Center) ระบบกู้ชีพ และการคัดแยก ระบบดับเพลิง กู้ภัย ตำรวจ การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การประชาสัมพันธ์ ระบบนำส่ง ระบบสนับสนุน ระบบการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาล

18 ระบบการนำส่งโดยหน่วยรถร่วมนำส่งผู้บาดเจ็บ
แผนการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่ (คำสั่งจังหวัด ที่ 130/2544) Plan รับแจ้งเหตุ สสจ./รพ.อุดรธานี/1669 ระบบแจ้งเหตุ รพ.ในเครือข่าย ระบบการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ระบบการนำส่งโดยหน่วยรถร่วมนำส่งผู้บาดเจ็บ ระบบ ประสานงงาน ศูนย์อำนวยการ ทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน ทำตามแผนรับ อุบัติภัยหมู่ของ แต่ละโรงพยาบาล ระยะที่1 หน่วยอยู่ใกล้ ตำรวจ ระยะที่ 2 หน่วยหลักจาก รพ.ศูนย์ หน่วยงานอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประสานสั่งการ Command &Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google