งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพ ย้อนหลัง CCTV เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายให้พนักงานรักษาความ ปลอดภัยแจ้งมาที่ศูนย์เฟื่องฟ้า ศูนย์เฟื่องฟ้าแจ้งนายเวร, รองนายเวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพ ย้อนหลัง CCTV เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายให้พนักงานรักษาความ ปลอดภัยแจ้งมาที่ศูนย์เฟื่องฟ้า ศูนย์เฟื่องฟ้าแจ้งนายเวร, รองนายเวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพ ย้อนหลัง CCTV เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายให้พนักงานรักษาความ ปลอดภัยแจ้งมาที่ศูนย์เฟื่องฟ้า ศูนย์เฟื่องฟ้าแจ้งนายเวร, รองนายเวร ให้รับทราบ เจ้าหน้าที่ประจำจุดเกิดเหตุเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ สอบถามข้อมูลผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกล้อง CCTV นำใบคำร้องขอดูภาพ ย้อนหลัง ให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลรายละเอียด ถ้าผู้เสียหายต้องการข้อมูลภาพ เพื่อที่จะไปแจ้งความ ดำเนินคดี ต้องให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยหรือ นายเวร / รองนายเวร รับทราบ ถ้ามิใช่ผู้เสียหายต้องการดูภาพ CCTV ให้ทำบันทึกผ่าน สำนักงานผู้อำนวยการและบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น จึงจะสามารถดูภาพย้อนหลัง CCTV หรือ ขอข้อมูลภาพได้

2 แผนดำเนินการ กรณีการขอดูภาพย้อนหลัง CCTV ผู้เสียหาย / บุคคลผู้ประสบ เหตุ / ผู้พบเห็นเหตุ ศูนย์เฟื่องฟ้า โทร. 7272,8717,72 24 พนักงานรักษาความ ปลอดภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ CCTV/ รปภ. ที่ดู CCTV แต่ละชุด หัวหน้างาน รปภ./ นายเวร / รองนายเวร สถานีตำรวจ บางกอกน้อย โทร 02-4113035- 6 กรณีบุคคลขอดูภาพมิใช่ผู้เสียหาย

3 แผนที่กล้องวงจรปิด CCTV รพ. ศิริราช ตามเส้นทางจราจร


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพ ย้อนหลัง CCTV เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายให้พนักงานรักษาความ ปลอดภัยแจ้งมาที่ศูนย์เฟื่องฟ้า ศูนย์เฟื่องฟ้าแจ้งนายเวร, รองนายเวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google