งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video ) จัดทำโดย. *นันธวัช นุนารถ , *ไกรวิชญ์ ดีเอม ,*มงคล จันทร์ภิบาล ,*ดวงใจ พุทธเษม

2 สาระการเรียนรู้ เป้าหมาย กิจกรรม
สามารถนำความสามารถของโปรแกรม Movie Maker ไปผลิตสื่อต่างๆอาทิเช่น ภาพยนตร์ มิวสิกวีดีโอ เพลง และงานทางด้าน Multimedia กิจกรรม 1.ให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานรูปแบบการตัดต่อหนังภาพยนตร์ โดยต้องมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง ข้อความ ฯลฯ แล้วรวมข้อมูล file เป็น 1 ไฟล์งาน ระยะเวลา 1 นาที 2.ให้นักศึกษาทำ Presentation งานสวัสดีปีใหม่ปี 2554 โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

3 Using the task pane 3 Tasks: 1.Capture/Import 2.Edit 3.Finish

4 ชุดคำสั่ง

5 The 4 panes of WMM Collection Task Preview Timeline/Storyboard

6 Import media into Movie maker
การนำเข้าภาพ/วีดิโอ/เสียง Import media into Movie maker

7 นำ video/ภาพนิ่งมาวางไว้ใน timeline
ทุกภาพจะปรากฏใน collections pane ลากภาพที่ต้องการมาใส่ใน story board/ timeline ตามลำดับ Timeline/Storyboard

8

9 ปกติทุกภาพจะมีเวลานำเสนอ 5 วินาที
Picture time/Trim ปกติทุกภาพจะมีเวลานำเสนอ 5 วินาที สามารถเปลี่ยนเวลาในการนำเสนอรูปภาพ/วีดิโอได้โดยใช้เมาส์ลากที่ขอบรูปใน Time line เพื่อเพิ่มเวลานำเสนอหรือตัดส่วนหน้า/หลังของคลิปวีดิโอ

10 การแยกคลิป(split) สามารถแบ่งคลิปวีดิโอออกเป็นส่วน ๆเพื่อแทรก transition ระหว่างคลิปวีดิโอ Play วีดิโอไปจนถึงตำแหน่งที่ต้องการ กดปุ่ม แล้วกดปุ่ม split

11 เลือก video effects จะปรากฏ collection ของ effects ขึ้น
สามารถเพิ่ม effect ต่าง ๆ ให้กับภาพที่นำเสนอได้ด้วยคำสั่ง Video effects เลือก video effects จะปรากฏ collection ของ effects ขึ้น

12 drag effect ที่ต้องการลงใน storyboard
Drag the effects down drag effect ที่ต้องการลงใน storyboard สามารถใช้หลาย effects ซ้อนกันได้

13 Transitions สามารถกำหนดลักษณะการเปลี่ยนภาพ(Transition) ได้ด้วยคำสั่ง video transitions จะปรากฏ collection ของ transitions ใน collections area

14 Drag the transitions down
ลาก Transition ที่ต้องการลงมายัง storyboard. จะปรากฏเส้นสีน้ำเงินที่แสดงว่ามี Transition ระหว่างการเปลี่ยนภาพ

15 ระหว่างแต่ละคลิปจะใช้ Transition ได้เพียงแบบเดียว
Transitions ระหว่างคลิปจะมีการซ้อนทับกันเล็กน้อย และมีชื่อของรูปแบบ transition ปรากฏอยู่ข้างใต้ ระหว่างแต่ละคลิปจะใช้ Transition ได้เพียงแบบเดียว เพิ่มหรือลดอัตราเร็วของการ transition โดยลากรูปภาพไปด้านหน้าหรือด้านหลัง

16 สามารถแทรกอักษรแสดงหัวเรื่องหรือคำอธิบายได้ด้วยคำสั่ง “Make titles…”
Titles / Credits สามารถแทรกอักษรแสดงหัวเรื่องหรือคำอธิบายได้ด้วยคำสั่ง “Make titles…” เลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรก title/credits

17 Titles พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงใน text box
เลือกรูปแบบ animation หรือแบบอักษร(font) และ สี ตามต้องการแล้วคลิก Done

18 Audio แทรกเสียงเพลง (mp3, wav, wma) ในภาพยนตร์ได้ ด้วยคำสั่ง “import audio…” เลือก file(s) ที่ต้องการแล้วคลิก “import”

19 Drag audio down… ใน collections pane เลือก audio file และ drag ลงไปที่ Audio/Music track.

20 ปรับระดับความดังของเสียงโดยกด Control U
Adjust the audio ปรับระดับความดังของเสียงโดยกด Control U หรือคลิกขวาที่ track จะปรากฏ menu แสดง volume, fade in and out. สำหรับ video clips, สามารถเลือก mute เสียงที่บันทึกไว้ด้วยคำสั่ง mute clip

21 สามารถเพิ่ม audio tracks ก่อนหรือหลัง track นี้ได้อีก
Trim the audio สามารถทำให้ความยาวของเสียงเพลงเท่ากับความยาวของ video โดยคลิกที่ส่วนท้ายของ track และ drag ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความยาวของเสียง สามารถเพิ่ม audio tracks ก่อนหรือหลัง track นี้ได้อีก

22 Finish the movie เลือก File-Save Project เพื่อบันทึกเป็น Movie Maker File. ทำให้สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้อีก เลือก File-Save Movie หรือ Publish Movie. เพื่อบันทึกงานที่สมบูรณ์แล้ว (เปิดด้วยเครื่องอื่นได้ แต่แก้ไขไม่ได้)

23 Saving options บันทึกได้หลายแบบขึ้นกับคุณภาพของงานที่ต้องการ
ปกติโปรแกรมจะตั้งค่าการบันทึกไว้เป็น “recommended” ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าการบันทึกให้เลือก more choices”

24 Saving เวลาที่ใช้ในการบันทึกขึ้นอยู่กับความยาวและคุณภาพของภาพยนต์

25 Thank You ! Thank You ! Thank You ! Thank You !


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การสร้างสื่อผลิต MV ( Music Video )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google