งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคปฏิบัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคปฏิบัติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคปฏิบัติ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
หาก PC ไม่มีระบบปฏิบัติการก็คงทำอะไรไม่ได้ เวลาที่เราซื้อ PC มาก็มักจะมี OS ติดตั้งมาให้แล้ว (Pre-installed) บางครั้งเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ OS อาจเสียเสถียรภาพได้ ไฟล์บางตัวหายไป / ไฟล์ขาดหาย (truncated) ระบบโดนไวรัสเล่นงาน เราต้องการอัพเดท OS เราอาจต้องการการติดตั้งใหม่ หากทำเป็นก็ลดค่าใช้จ่ายได้

3 ขั้นตอน 1. ทำการแบ่งพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสก์
FDISK, Partition Magic 2. ทำการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ในแต่ละพาร์ทิชั่น 3. ทำการติดตั้ง OS ลงใน Bootable Partition 4. ติดตั้งไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์ต่างๆ 5. ทำการเซ็ทค่าต่างๆ (Configuration) 6. ทำการลงโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้

4 การแบ่งพาร์ทิชั่น เป็นการกำหนด Zone ของพื้นที่ให้กับฮาร์ดดิสก์
มีประโยชน์มากมาย เพิ่มเสถียรภาพ (แยกระหว่าง OS กับงานทั่วไป) แบ่งประเภทการใช้งาน (เช่น งานกับเล่น เป็นต้น) ลง OS ได้หลายตัว คนละพาร์ทิชั่น (Dual Boot) แต่ละพาร์ทิชั่นจะมีไดรฟ์กำกับ เริ่มจาก C: พาร์ทิชั่นที่ลง OS จะต้องเซ็ทเป็น active (หรือ Bootable) DATA E: WINDOWS LINUX C: D:

5 การใช้งาน FDISK อ่านในไฟล์ HTML

6 การติดตั้ง Windows XP อ่านในไฟล์ HTML

7 การติดตั้ง Linux


ดาวน์โหลด ppt ภาคปฏิบัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google