งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคปฏิบัติ. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  หาก PC ไม่มีระบบปฏิบัติการก็คงทำอะไรไม่ได้  เวลาที่เราซื้อ PC มาก็มักจะมี OS ติดตั้งมาให้ แล้ว (Pre-installed)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคปฏิบัติ. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  หาก PC ไม่มีระบบปฏิบัติการก็คงทำอะไรไม่ได้  เวลาที่เราซื้อ PC มาก็มักจะมี OS ติดตั้งมาให้ แล้ว (Pre-installed)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคปฏิบัติ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  หาก PC ไม่มีระบบปฏิบัติการก็คงทำอะไรไม่ได้  เวลาที่เราซื้อ PC มาก็มักจะมี OS ติดตั้งมาให้ แล้ว (Pre-installed)  บางครั้งเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ OS อาจเสีย เสถียรภาพได้  ไฟล์บางตัวหายไป / ไฟล์ขาดหาย (truncated)  ระบบโดนไวรัสเล่นงาน  เราต้องการอัพเดท OS  เราอาจต้องการการติดตั้งใหม่ หากทำเป็นก็ลด ค่าใช้จ่ายได้

3 ขั้นตอน  1. ทำการแบ่งพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสก์  FDISK, Partition Magic  2. ทำการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ในแต่ละพาร์ทิชั่น  3. ทำการติดตั้ง OS ลงใน Bootable Partition  4. ติดตั้งไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์ต่างๆ  5. ทำการเซ็ทค่าต่างๆ (Configuration)  6. ทำการลงโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้

4 การแบ่งพาร์ทิชั่น  เป็นการกำหนด Zone ของพื้นที่ให้กับฮาร์ดดิสก์  มีประโยชน์มากมาย  เพิ่มเสถียรภาพ ( แยกระหว่าง OS กับงานทั่วไป )  แบ่งประเภทการใช้งาน ( เช่น งานกับเล่น เป็นต้น )  ลง OS ได้หลายตัว คนละพาร์ทิชั่น (Dual Boot)  แต่ละพาร์ทิชั่นจะมีไดรฟ์กำกับ เริ่มจาก C:  พาร์ทิชั่นที่ลง OS จะต้องเซ็ทเป็น active  ( หรือ Bootable) WINDOWSLINUX DATA C: D: E:

5 การใช้งาน FDISK  อ่านในไฟล์ HTML อ่านในไฟล์ HTML อ่านในไฟล์ HTML

6 การติดตั้ง Windows XP  อ่านในไฟล์ HTML อ่านในไฟล์ HTML อ่านในไฟล์ HTML

7 การติดตั้ง Linux


ดาวน์โหลด ppt ภาคปฏิบัติ. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  หาก PC ไม่มีระบบปฏิบัติการก็คงทำอะไรไม่ได้  เวลาที่เราซื้อ PC มาก็มักจะมี OS ติดตั้งมาให้ แล้ว (Pre-installed)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google