งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพและสรุป โครงการ “แรกพบสนภท.” วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพและสรุป โครงการ “แรกพบสนภท.” วันที่ 16 พฤษภาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพและสรุป โครงการ “แรกพบสนภท.” วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 ปัญหาการดำเนินโครงการ
โครงการแรกพบสนภท.จัดขึ้นในวันและเวลาที่น้องๆ ชั้นปี 1 ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้โครงการนี้ไม่บรรลุผลเพราะโครงการนี้จัดขึ้นให้น้องๆ โดยเฉพาะชั้นปี 1 จึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น staff งานเท่านั้น หมายเหตุ การเลือกวันจัดงานแรกพบสนภท.เป็นการเลือกโดยมติที่ประชุมโดย ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัย เลือกโดยคำนึงถึงความสะดวกและการรวมตัว กันให้มีชั้นปีที่ 1 ของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากที่สุด

3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมค่ายแรกพบสนภท. 2.นิสิตรุ่นพี่ที่ร่วมเดินทางไปกลับน้องเภสัชชั้นปี 1 ต้องส่งตัวแทนเพื่อเป็น Staff งานซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ -เริ่มจัดเตรียมโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดโครงการ “แรกพบสนภท.” ขึ้น - ส่งตัวแทนเช่นประธานสโมฯ เข้าร่วมโครงการ - ร่วมเป็น staff งานเพื่อดูแลน้องๆ - รับผิดชอบฐานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการแก้ไขปัญหา - ประสานงานกับตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ในการวางแผน กิจกรรมและประสานงานในการจัดโครงการ

4 กิจกรรมในงานแรกพบสนภท.ปีที่ 7
ช่วงเช้า – การแนะนำ สนภท. และ บทบาทวิชาชีพ ช่วงบ่าย – กิจกรรม walk rally สานสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย

5 ประมวลภาพ “กิจกรรมช่วงเช้า”

6 Welcome to Silpakorn u.

7 เดินทางมาถึง ม.ศิลปากร
น้องๆ เภสัชปี 1 เดินทางมาถึง ม.ศิลปากร

8 ยินดีต้อนรับน้องๆ คณะเภสัชทุกคนครับ/ค่ะ

9

10 กิจกรรมแนะนำ สนภท. และบทบาทวิชาชีพ ณ หอประชุมม.ศิลปากร

11

12 ประมวลภาพ “กิจกรรมช่วงบ่าย”

13 “Walk rally”

14 กิจกรรม walk rally ตามฐานต่างๆ

15 “ตลาดนัดเฉพาะกิจ”

16 กิจกรรมรับขวัญน้องปี 1

17 Boom Boom PSUT

18 THE END


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพและสรุป โครงการ “แรกพบสนภท.” วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google