งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการดำเนินโครงการ โครงการแรกพบสนภท. จัดขึ้นในวัน และเวลาที่น้องๆ ชั้นปี 1 ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้โครงการนี้ไม่บรรลุผลเพราะโครงการนี้จัด ขึ้นให้น้องๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการดำเนินโครงการ โครงการแรกพบสนภท. จัดขึ้นในวัน และเวลาที่น้องๆ ชั้นปี 1 ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้โครงการนี้ไม่บรรลุผลเพราะโครงการนี้จัด ขึ้นให้น้องๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการดำเนินโครงการ โครงการแรกพบสนภท. จัดขึ้นในวัน และเวลาที่น้องๆ ชั้นปี 1 ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้โครงการนี้ไม่บรรลุผลเพราะโครงการนี้จัด ขึ้นให้น้องๆ โดยเฉพาะชั้นปี 1 จึงได้ส่งตัวแทน เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น staff งานเท่านั้น หมายเหตุ การเลือกวันจัดงานแรกพบสนภท. เป็นการเลือกโดยมติที่ประชุมโดย ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัย เลือกโดยคำนึงถึงความสะดวกและการรวมตัว กันให้มีชั้นปีที่ 1 ของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากที่สุด

3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมค่ายแรกพบสนภท. 2. นิสิตรุ่นพี่ที่ร่วมเดินทางไปกลับน้องเภสัชชั้นปี 1 ต้องส่งตัวแทนเพื่อเป็น Staff งานซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ - เริ่มจัดเตรียมโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดโครงการ “ แรกพบสนภท.” ขึ้น - ส่งตัวแทนเช่นประธานสโมฯ เข้าร่วมโครงการ - ร่วมเป็น staff งานเพื่อดูแลน้องๆ - รับผิดชอบฐานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการแก้ไขปัญหา - ประสานงานกับตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ในการวางแผน กิจกรรมและประสานงานในการจัดโครงการ

4 กิจกรรมในงานแรกพบสนภท. ปีที่ 7 ช่วงเช้า – การแนะนำ สนภท. และ บทบาทวิชาชีพ ช่วงบ่าย – กิจกรรม walk rally สานสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย

5

6

7 น้องๆ เภสัชปี 1 เดินทางมาถึง ม. ศิลปากร

8 ยินดีต้อนรับน้องๆ คณะเภสัชทุกคน ครับ / ค่ะ

9

10 กิจกรรมแนะนำ สนภท. และบทบาทวิชาชีพ ณ หอประชุมม. ศิลปากร

11

12

13 “ W a l k r a l l y ”

14

15 “ ตลาดนัด เฉพาะกิจ ”

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการดำเนินโครงการ โครงการแรกพบสนภท. จัดขึ้นในวัน และเวลาที่น้องๆ ชั้นปี 1 ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้โครงการนี้ไม่บรรลุผลเพราะโครงการนี้จัด ขึ้นให้น้องๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google