งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Aspect Online Community (Social Network) : Be Love and to be Continue Sompong Missita

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Aspect Online Community (Social Network) : Be Love and to be Continue Sompong Missita"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Aspect Online Community (Social Network) : Be Love and to be Continue Sompong Missita missitaa@gmail.com

2 รูปภาพจาก http://ewscene.com/archives/9712

3 ทฤษฎีจากข้อมูล Ground in Theory สื่อความหมายตามโลก ทัศน์ของตนเอง

4 โลกทัศน์ของ ตนเอง LIBRARY

5 LIBRARY Librarians Content

6 Social Aspect รูปภาพจาก http://www.sporttechie.com/2013/11/06/three-ways-sports-teams-can-reach-the-teenage-demographic-on-facebook/

7 Librarians = Status

8 Content = What’s on your mind?

9 Social Aspect พฤติกรรมของ ผู้รับสาร = ผลการตอบรับ

10 STATUS - 365 วัน ( ก. ค.2555- มิ. ย.2556) - 263 สถานะ

11 263 สถานะ - 25 ข้อความ - 1,849/198 ภาพ และข้อความ - 2 วิดิทัศน์ / สไลด์ - 41 การเชื่อมโยง

12 การตอบรับ - 2,273 ชอบ (like) - 245 ความเห็น (comments) - 406 แบ่งปัน (share)

13 สิ่งที่พบ สังคม ออนไลน์ ไม่มี วันหยุดราชก าร

14 สิ่งที่พบ จำนวน รูปภาพไม่มี ผลต่อปฎิ สัมพันธ์

15 สิ่งที่พบ ความถี่มีผล ต่อการตอบ รับ

16 เนื้อหา

17 สิ่งที่พบ กิจกรรมห้องสมุด การแนะนำหนังสือ การแบ่งปันข้อมูล

18 สิ่งที่พบ การรู้จัก “ เพื่อน ” ในองค์กร เวลา... คำว่า แย่ง ซีน

19

20 Touch

21 Be Love and to be Continue...

22 บล๊อกแนะนำ หนังสือ

23 Pinterest

24 รูปภาพจาก http://homer.gsu.edu/blogs/library/2011/11/22/managing-your-online-self/


ดาวน์โหลด ppt Social Aspect Online Community (Social Network) : Be Love and to be Continue Sompong Missita

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google