งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Social Aspect Online Community (Social Network) : Be Love and to be Continue Sompong Missita

2 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
รูปภาพจาก

3 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
ทฤษฎีจากข้อมูล Ground in Theory Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand สื่อความหมายตามโลกทัศน์ของตนเอง

4 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
โลกทัศน์ของตนเอง LIBRARY

5 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Librarians Content

6 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Social Aspect รูปภาพจาก

7 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Librarians = Status

8 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Content = What’s on your mind?

9 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Social Aspect พฤติกรรมของผู้รับสาร = ผลการตอบรับ

10 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
STATUS - 365 วัน (ก.ค.2555-มิ.ย.2556) - 263 สถานะ

11 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
263 สถานะ 25 ข้อความ 1,849/198 ภาพและข้อความ 2 วิดิทัศน์/สไลด์ 41 การเชื่อมโยง

12 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
การตอบรับ 2,273 ชอบ (like) 245 ความเห็น(comments) 406 แบ่งปัน (share)

13 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
สิ่งที่พบ สังคมออนไลน์ ไม่มีวันหยุดราชการ

14 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
สิ่งที่พบ จำนวนรูปภาพไม่มีผลต่อปฎิสัมพันธ์

15 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
สิ่งที่พบ ความถี่มีผลต่อการตอบรับ

16 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
เนื้อหา

17 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
สิ่งที่พบ กิจกรรมห้องสมุด การแนะนำหนังสือ การแบ่งปันข้อมูล

18 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
สิ่งที่พบ การรู้จัก “เพื่อน” ในองค์กร เวลา ...คำว่า แย่งซีน

19 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

20 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Touch

21 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Be Love and to be Continue...

22 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
บล๊อกแนะนำหนังสือ

23 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
Pinterest

24 Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand
รูปภาพจาก


ดาวน์โหลด ppt Catalog librarian, 13/3/2013 for National Library of Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google