งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เพื่อการประยุกต์ใช้ใน องค์กร SOCIAL NETWORK 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เพื่อการประยุกต์ใช้ใน องค์กร SOCIAL NETWORK 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เพื่อการประยุกต์ใช้ใน องค์กร SOCIAL NETWORK 1

2 Slogan “ หนึ่งคนหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนขึ้นไปสบาย ” 2

3 ความสำคัญและที่มา ของปัญหา  พนักงานขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่อยู่ต่าง แผนกหรือที่อยู่ต่างสาขา  ขาดการทำงานร่วมกันเป็นทีม  องค์ความรู้หายไปเมื่อพนักงานลาออกหรือปลดเกษียณ  สูญเสียงบประมาณในการจัดสัมมนาเป็นจำนวนมาก 3

4 Social network คือ อะไร  Social Network คือการที่ ผู้คนสามารถทำความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทาง ใดทิศทางหนึ่ง หากเป็น เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น เว็บ Social Network ก็คือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ ด้วยกัน 4

5 ประเภท Social Network 1. Identity Network 2. Creative Network 3. Interested Network 4. Collaboration Network 5. Gaming Virtual Reality 6. Peer 2 Peer 5

6 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Identity Network ( เผยแพร่ตัวตน ) 6

7 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Creative Network ( เผยแพร่ผลงาน ) 7

8 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Interested Network ( ความสนใจตรงกัน ) 8

9 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Collaboration Network ( ร่วมกันทำงาน ) 9

10 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Gaming Virtual Reality ( โลกเสมือนจริง ) 10

11 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Peer to Peer (P2P) 11

12 ประเภท Social Network ( ต่อ ) Professional Network ( เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ ) 12

13 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้าง สัมพันธภาพ ระหว่าง บุคลากรใน องค์กร 32 เพื่อทำให้เกิด การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ทัศนคติ ในการ ทำงาน เพื่อทำให้เกิด การทำงาน ร่วมกันเป็นทีม มากขึ้น 13

14 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) 465 เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ ภายในองค์กร (Knowledge Management) เพื่อรักษาความ ปลอดภัยของ ข้อมูล เพื่อประยุกต์ การใช้ ทรัพยากร สารสนเทศให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ องค์กร 14

15 เป้าหมาย ความสำเร็จ ขององค์กร การเรียนรู้ การ แลกเปลี่ยน การประยุกต์ใช้ สัมพันธ ภาพ 15

16 คำถามอึดใจแต่ไม่สามารถ หาคำตอบ งานนี้ยากจัง จะถามใครได้หล่ะเนี้ย ! แผนกจัดซื้อทำไมจัดซื้อสินค้าให้เราช้าจัง แผนกอื่นจะเป็นเหมือนเราไหม ? ???? Forum, Blogs ช่วยคุณได้ 16

17 Solution Elgg Community engine BuddyPress Mahara Anahita social engine Lovd by Less Open Source 17

18 Open source social network Project Languag e DBMSPlugin BuddyPress PHPMysql Elgg PHPMySql Mahara PHPMySql Lovd by Less Ruby on Rails Mysql Anahita social engine PHP Mysql Community Engine Ruby on Rails Mysql Reference : http://visionwidget.com/inspiration/web/246- social-networking-apps.html 18

19 Elgg 19

20 ความสามารถของ Elgg  Blog สามารถโพสต์ บันทึกข้อความของคนในเว็บไซต์ คุณเองได้  Profile โมดูลสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาชิกแต่ละราย  Dashboard เป็นหน้าสำหรับดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน เว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถจัดวางได้เอง  File ใช้สำหรับจัดการไฟล์เอกสารต่างๆ ที่จะให้อัพ โหลดไฟล์ต่างๆ ขึ้นไปแบ่งปันกันระหว่างสมาชิก  Groups เป็นโมดูลมาตรฐานสำหรับการจัดการกลุ่มและ สร้างกลุ่มของคุณ  Pages โมดูลสำหรับการสร้างหน้าเว็บเพจที่ นอกเหนือจาก Blogs 20

21 ความสามารถของ Elgg ( ต่อ )  Messages board โมดูลสำหรับสร้าง Message box ซึ่งใช้ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคน  Browse การค้นหาเพื่อขอดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของ เว็บไซต์  Friend โมดูลสำหรับการทำรายการเพื่อนของ User แต่ ละคน 21

22 ความต้องการระบบ โฮสที่รองรับ Elgg  มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มีการติดตั้งระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ ระดับ พื้นฐานรองรับเอาไว้  สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ จะต้องมี การติดตั้ง Linux, Apache, MySQL และ PHP Version 5.2 ขึ้นไป  สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จะต้องมี Windows, Apache, MySQL และ PHP5.2 ขึ้นไป 22

23 ทำไมไม่ใช่ Social network service 23

24 ประโยชน์และ ผลกระทบ ประโยชน์  การร่วมมือในการทำงานเป็นทีมดีขึ้น  ทำให้การแชร์ข้อมูลร่วมกันและทำงานสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อองค์กร  เกิดองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Management)  มีความปลอดภัยของข้อมูล 24

25 ประโยชน์และ ผลกระทบ ( ต่อ ) ผลกระทบ  เกิดการแย่งทรัพยากรด้านเครือข่าย Band width ลดลง  เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์มาเก็บข้อมูลมากขึ้น  พนักงานเอาเวลางานไปนั่ง Update ข้อมูลส่วนตัวใน Social network 25

26 Knowledge Management Forum Blog File คำถาม ข้อ สงสัย ปัญหา หรือ ไฟล์ข้อมูล ที่ต้องการ ทราบเพื่อ แก้ไข Social network ฐานข้อมูล ผลลัพธ์ หรือ คำตอบที่ ต้องการ 26

27 ตัวอย่างแบบสอบถาม แบบสอบถาม จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์ ถึงประโยชน์ของ IT เข้า มาช่วยการทำงานของ องค์กร และนี่เป็น แบบฟอร์มตัวอย่างที่ใช้ เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน ก่อนและหลังจากติดตั้ง ระบบ Social network 27

28 วิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถาม 28 ซึ่งคะแนนที่ได้จากการจัดเก็บรวมรวบ เพื่อรอ ประมวลประสิทธิภาพการงานที่ดีขึ้นของพนักงานหลังจาก ติดตั้งระบบ Social network และจะมีการเก็บแบบทดสอบ ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งระบบทดสอบจะเป็นการตอบแบบสอบถาม ผ่านหน้า Web site และข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์

29 สรุป การนำ Social network เข้ามาใช้ในองค์กรจะ ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นต่อดำเนินงานในภาพโดยรวมขององค์กร การจัดฝึกอบรมสัมมนา ก็ยังเป็นสิ่งบริษัทควรทำ และดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นช่องทางได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในสถานการณ์จริงมากกว่าข้อมูลที่อยู่บนโลก Online 29


ดาวน์โหลด ppt LOGO เพื่อการประยุกต์ใช้ใน องค์กร SOCIAL NETWORK 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google