งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

POSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDS Sompong Missita: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "POSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDS Sompong Missita: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 POSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDS Sompong Missita: missitaa@su.ac.th หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

3 From: http://acrookedpath.com/2013/12/23/question/ ประเมินผล ?

4 คนทำงาน คนในพื้นที่ ใคร ?

5 อะไร ? จำนวนผู้ตอบ - 6 คน แบบสอบคำถาม - ดี มาก - ไม่มีปัญหา สัมภาษณ์ - ดี มาก - ไม่มี - ช่วยกัน

6 ความห่าง ที่ไหน ?

7 อย่างไร ? ความคิดเห็น 4 ด้าน คือ - กายภาพ - บุคลากร - การบริหารจัดการ - เทคโนโลยี หนังสือ และสื่อการศึกษา

8 ความ คิดเห็น

9 อย่างไร ?

10 บอกปัญหาของที่ ทำงาน VS บอกข้อดีของที่ ทำงาน ประสบกา รณ์

11 วัจนกรรม คำพูดที่ประกอบ กับ การกระทำ

12 ทัศนะเชิง บวก ทิศทางการมองของความคิดของ บุคคลในทางบวก ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่ดีต่อ ชีวิต รวมถึงคนรอบตัว ซึ่งไม่ใช่แค่การ คิดเท่านั้น แต่ รวมไปถึง ความคิดของจิตใต้สำนึกของ บุคคลนั้นๆว่า มีการมองชีวิตในทิศทางที่ดีมี คุณภาพ มากแค่ไหน

13 งานวิจัยเกี่ยวกับ hate speech การอ่าน

14 Positive words

15

16 กายภาพ

17 1. ความสะดวกในการ เข้าถึง 2. การจัด สภาพแวดล้อมภายนอก 3. การจัดบรรยากาศ และ สภาพแวดล้อม ภายใน 4. การจัดพื้นที่ใช้ สอย

18 บุคลากร

19 1. การเป็นนัก จัดการ / ประสานงาน 2. การทำงานใน ห้องสมุด 3. การพัฒนาตนเอง

20 บริหารจัดการ

21 1. ภาวะผู้นำของ ผู้บริหาร 2. การจัดการของ ผู้บริหาร 3. การบริหารงาน ภายในห้องสมุด

22 เทคโนโลยี หนังสือ และสื่อการศึกษา

23 1. เทคโนโลยี 2. หนังสือและ สื่อการศึกษา

24 วัจนกรรม คำพูดที่ประกอบ กับ การกระทำ

25 We believe that “Happiness is fundamentally connected with positive words”. From: http://positivewordsresearch.com/about/


ดาวน์โหลด ppt POSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDSPOSITIVEWORDS Sompong Missita: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google