งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียน โปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top- down Design) จะมีงานย่อย (Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรม ต้องการใช้งานย่อยในลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียน โปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top- down Design) จะมีงานย่อย (Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรม ต้องการใช้งานย่อยในลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียน โปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top- down Design) จะมีงานย่อย (Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรม ต้องการใช้งานย่อยในลักษณะ ที่เรียกตัวเองขึ้นมาทำงาน

2 การทำงานของฟังก์ชัน Power #include #include double power(double x,int n){ -- ประกาศตัวแปรเป็น double และ int if(n==0) return 1; -- คำสั่งการตรวจสอบถ้า n เท่ากับ 0 ให้ ส่งค่ากลับมาเป็น 1

3 else return x*power(x,n-1); -- ให้ส่งค่ากลับมาโดยให้ตัวแปร X คูณกับ เลขยกกำลังคือ x และ n-1 } int main() { int x,n; -- ประกาศตัวแปรเป็นชนิด int 2 ตัวคือ x,n

4 cout<<"Input Base Number:"; -- แสดงค่า Input Base Number cin>>x; -- รับค่าเข้าตัวแปร x cout<<"Input n Number:"; -- แสดงค่า Input n Number

5 cin>>n; -- รับค่าเข้าตัวแปร n cout<<"Power of"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/1972176/slides/slide_5.jpg", "name": "cin>>n; -- รับค่าเข้าตัวแปร n cout<< Power of <>n; -- รับค่าเข้าตัวแปร n cout<< Power of <

6 รับค่า n = 5; เข้ามาเก็บไว้ใน หน่วยความจำ Memory 5 หน่วยความจำ Memory กำหนดค่าให้ตัวแปร x=2; และ n=5;

7 โจทย์ 2^5 ครั้งที่ 1 2*2424 ครั้งที่ 2 2*2* 2323

8 ครั้งที่ 3 2*2* 2 *2 ครั้งที่ 4 2*2* 2 *2*2121


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียน โปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top- down Design) จะมีงานย่อย (Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรม ต้องการใช้งานย่อยในลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google