งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BIO-ECOLOGY 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BIO-ECOLOGY 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BIO-ECOLOGY 2

2 กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง
POPULATION ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง สมาชิกผสมพันธุ์กันได้อย่างอิสระ มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากร

3 ตัวอย่าง.. ลักษณะเฉพาะของประชากร
ตัวอย่าง ลักษณะเฉพาะของประชากร BIRTH RATE & DEATH RATE อัตราการเกิด-ตาย GROWTH FORMS..รูปแบบการเจริญ AGE STRUCTURE..โครงสร้างอายุของประชากร POPULATION FLUCTUATION..การผันแปรจำนวนของประชากร

4 รูปแบบการเจริญของประชากร GROWTH FORMS(PATTERNS)
2 แบบ J-SHAPED (EXPONENTIAL GR.) จำนวน เจริญช้าช่วงแรก ต่อมารวดเร็วตามความสามารถ ของแต่ละชนิด พท.แห้งแล้ง มีความผันแปร ส่วนมากอายุสั้น..หรือถูกควบคุม เวลา

5 มีแรงต้านจากสิ่งแวดล้อม
S-SHAPED (LOGISTIC GR.) จำนวน K ช้าช่วงแรก ต่อมาเร็วขึ้น ค่อยๆลดลงในช่วงท้าย มีแรงต้านจากสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL RESISTANCE เวลา

6 มีแรงต้านจากสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการเพิ่มประชากร
ENVIRONMENTAL RESISTANCE อาหาร ที่อาศัย ทำรัง….. ประชากรมาก ขาดแคลน ต่อสู้ แย่งชิง บาดเจ็บ ตาย ส่งผลต่อการเพิ่มประชากร

7 สัมพันธ์กับจำนวนประชากร
อัตราการเจริญแบบ S-SHAPED สัมพันธ์กับจำนวนประชากร การเจริญ แรงต้านจากสิ่งแวดล้อม ประชากร เวลา

8 โครงสร้างอายุ อายุ 3 กลุ่ม EXPANDING STABLE DECLINING
AGE POST- REPRODUCTIVE REPRODUCTIVE PRE- REPRODUCTIVE EXPANDING STABLE DECLINING

9

10 การผันแปรจำนวนประชากร
K จำนวนที่เหมาะสม เวลา

11 ตัวอย่างการผันแปรจำนวนประชากรของสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์กัน

12 COMMUNITY:ชุมชน หรือ สังคม
กลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายชนิด อาศัยร่วมกัน ในพื้นที่หนึ่ง มีความสัมพันธ์กัน ทางใดทางหนึ่ง

13 ลักษณะสำคัญของสังคม โครงสร้าง (STRUCTURE) ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร
(INTERSPECIFIC INTERACTION) ความหลากชนิด (SPECIES DIVERSITY) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (ECOLOGICAL SUCCESSION) รูปแบบหรือชนิดของสังคม (BIOMES)

14 VERTICAL STRUCTURE..โครงสร้างแนวดิ่ง HORIZONTAL STRUCTURE..แนวราบ

15

16 แบ่งสังคมเป็นระดับตามแนวดิ่ง แตกต่างกัน….แสง อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน
แตกต่างกัน….แสง อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน เมตร A B C D

17 แหล่งน้ำ …... อุณหภูมิ และ แสง แตกต่างกันตามความลึก
แหล่งน้ำ …... อุณหภูมิ และ แสง แตกต่างกันตามความลึก

18 มองการกระจายของแต่ละชนิด จากด้านบน
โครงสร้างแนวราบ มองการกระจายของแต่ละชนิด จากด้านบน

19 UNIFORM RANDOM CLUMPED
รูปแบบการกระจาย 3 แบบ UNIFORM RANDOM CLUMPED

20 UNIFORM

21 RANDOM

22

23

24 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร INTERSPECIES INTERACTIONS
ประชากรที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีความสัมพันธ์กัน ได้ประโยชน์ เสียประโยชน์ ไม่ได้&ไม่เสีย

25 รูปแบบความสัมพันธ์ รูปแบบ 1 2

26 ผู้ล่า ปรสิต เหยื่อ HOST

27 MYCORRHIZAE พืช(ราก)…….รา
พืชดูดซึมอาหารจากดินได้ดีขึ้น ราปล่อยสาร..ช่วยย่อยสารให้เล็กลง หุ้มราก….เพิ่มพื้นที่ในการดูดซึม

28

29 ผู้อาศัย ผู้นำทาง ปลา……..กุ้ง

30

31

32

33 + COMMENSALISM

34 อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับชนิดที่ป้องกันตัวเองได้ดี
+ อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับชนิดที่ป้องกันตัวเองได้ดี

35

36 สร้างสารยับยั้งการเจริญของชนิดอื่น (-) ตนเองเจริญปกติ (0)
AMENSALISM - , 0 YELLOW PINES สร้างสารยับยั้งการเจริญของชนิดอื่น (-) ตนเองเจริญปกติ (0)

37 COMPETITION…...WATER..FOOD

38 สิงโตฆ่าลูกชีต้า

39 PREDATION

40 PREDATION ทากทะเล เป็นหอย ใช้ฟันขูดกิน ปะการัง

41 เทคนิคการล่า กัดที่สำคัญ ซ่อนตัว

42

43 ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ล่า กับ เหยื่อ อยู่ในสมดุลตามธรรมชาติ

44 PARASITISM เกาะที่ GILL&FIN เต็มวัย จมตัวลง พื้นน้ำ หอยน้ำจืด

45 นกกาเหว่า กับ นกชนิดอื่น แอบวางไข่ในรังของนกอื่น
BROOD PARASITISM8 แอบวางไข่ในรังของนกอื่น

46

47

48 จบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชากร


ดาวน์โหลด ppt BIO-ECOLOGY 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google