งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BIO-ECOLOGY 2. POPULATION ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง สมาชิกผสมพันธุ์กันได้อย่างอิสระ มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BIO-ECOLOGY 2. POPULATION ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง สมาชิกผสมพันธุ์กันได้อย่างอิสระ มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BIO-ECOLOGY 2

2 POPULATION ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง สมาชิกผสมพันธุ์กันได้อย่างอิสระ มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากร

3 ตัวอย่าง.. ลักษณะเฉพาะของประชากร BIRTH RATE & DEATH RATE อัตราการเกิด - ตาย GROWTH FORMS.. รูปแบบการเจริญ AGE STRUCTURE.. โครงสร้างอายุของประชากร POPULATION FLUCTUATION.. การผันแปรจำนวนของประชากร

4 รูปแบบการเจริญของประชากร GROWTH FORMS(PATTERNS) 2 แบบ J-SHAPED (EXPONENTIAL GR.) เจริญช้าช่วงแรก ต่อมารวดเร็วตามความสามารถ ของแต่ละชนิด พท. แห้งแล้ง มีความผันแปร ส่วนมากอายุสั้น.. หรือถูกควบคุม เวลา จำนวน

5 เวลา จำนวน S-SHAPED (LOGISTIC GR.) ช้าช่วงแรก ต่อมาเร็วขึ้น ค่อยๆลดลงในช่วงท้าย มีแรงต้านจากสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL RESISTANCE K

6 มีแรงต้านจากสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL RESISTANCE อาหาร ที่อาศัย ทำรัง ….. ประชากรมาก ขาดแคลน ต่อสู้ แย่งชิง บาดเจ็บ ตาย ส่งผลต่อการเพิ่มประชากร

7 สัมพันธ์กับจำนวนประชากร การเจริญ เวลา ประชากร แรงต้านจาก สิ่งแวดล้อม

8 โครงสร้างอายุ POST- REPRODUCTIVE PRE- REPRODUCTIVE AGE EXPANDING STAB LE DECLINING อายุ 3 กลุ่ม

9

10 K เวลา จำนวน การผันแปรจำนวนประชากร จำนวนที่เหมาะสม

11 ตัวอย่างการผันแปรจำนวนประชากรของสัตว์ ที่มีความสัมพันธ์กัน

12 COMMUNITY: ชุมชน หรือ สังคม กลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายชนิด อาศัยร่วมกัน ในพื้นที่หนึ่ง มีความสัมพันธ์กัน ทางใดทางหนึ่ง

13 ลักษณะสำคัญของสังคม โครงสร้าง (STRUCTURE) ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร (INTERSPECIFIC INTERACTION) ความหลากชนิด (SPECIES DIVERSITY) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (ECOLOGICAL SUCCESSION) รูปแบบหรือชนิดของสังคม (BIOMES)

14 VERTICAL STRUCTURE.. โครงสร้างแนวดิ่ง HORIZONTAL STRUCTURE.. แนวราบ STRUCTURE

15

16 แบ่งสังคมเป็นระดับตามแนวดิ่ง แตกต่างกัน …. แสง อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน เมตร A B C D

17 แหล่งน้ำ …... อุณหภูมิ และ แสง แตกต่างกันตามความลึก

18 โครงสร้างแนวราบ มองการกระจายของแต่ละชนิด จากด้านบน

19 รูปแบบการกระจาย 3 แบบ UNIFORM RANDOM CLUMPED

20 UNIFORM

21 RANDOM

22

23

24 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร INTERSPECIES INTERACTIONS ประชากรที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีความสัมพันธ์กัน ได้ประโยชน์ + เสียประโยชน์ - ไม่ได้ & ไม่เสีย 0

25 รูปแบบ 1 2 รูปแบบความสัมพันธ์

26 ผู้ล่า ปรสิต เหยื่อ HOST

27 MYCORRHIZAE พืช ( ราก )……. รา พืชดูดซึมอาหารจากดิน ได้ดีขึ้น ราปล่อยสาร.. ช่วย ย่อยสารให้เล็กลง หุ้มราก …. เพิ่ม พื้นที่ในการดูดซึม

28

29 ปลา …….. กุ้ง ผู้อาศัย ผู้นำทาง

30

31

32

33 +

34 อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับชนิดที่ป้องกันตัวเองได้ดี + 0

35

36 YELLOW PINES AMENSALISM -, 0 สร้างสารยับยั้งการเจริญของชนิดอื่น (-) ตนเองเจริญปกติ (0)

37 COMPETITION…...WATER..FOOD

38 สิงโตฆ่าลูกชีต้า

39 PREDATION

40 เป็นหอย ใช้ฟันขูดกิน PREDATION ทากทะเล ปะการัง

41 ซ่อนตัว กัดที่สำคัญ เทคนิคการล่า

42

43 ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ล่า กับ เหยื่อ อยู่ในสมดุลตามธรรมชาติ

44 PARASITISM เต็มวัย จมตัวลง พื้นน้ำ เกาะที่ GILL& FIN หอยน้ำจืด

45 นกกาเหว่า กับ นกชนิดอื่น BROOD PARASITISM8 แอบวางไข่ในรังของนกอื่น

46

47

48 จบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชากร


ดาวน์โหลด ppt BIO-ECOLOGY 2. POPULATION ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง สมาชิกผสมพันธุ์กันได้อย่างอิสระ มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google