งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ใบเดี่ยว (Simple Leaf) เมื่อพิจารณา จากก้านใบขึ้นไปมี แผ่นใบจำนวนหนึ่ง แผ่นใบเท่านั้น แม้ว่าแผ่นใบนั้นจะ เว้าซักเท่าไรก็ตาม แต่จะไม่เว้าจนแผ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ใบเดี่ยว (Simple Leaf) เมื่อพิจารณา จากก้านใบขึ้นไปมี แผ่นใบจำนวนหนึ่ง แผ่นใบเท่านั้น แม้ว่าแผ่นใบนั้นจะ เว้าซักเท่าไรก็ตาม แต่จะไม่เว้าจนแผ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ใบเดี่ยว (Simple Leaf) เมื่อพิจารณา จากก้านใบขึ้นไปมี แผ่นใบจำนวนหนึ่ง แผ่นใบเท่านั้น แม้ว่าแผ่นใบนั้นจะ เว้าซักเท่าไรก็ตาม แต่จะไม่เว้าจนแผ่น ใบขาดจากกัน เช่น ระย่อมน้อย สารภี กาหลง blade mid rib petiole vein (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

2 2. ใบประกอบ (Compound Leaf) คือใบที่มีก้านใบ (petiole) อันเดียวแต่มีแผ่น ใบมากกว่าหนึ่งแผ่นใบขึ้นไป ซึ่งใบย่อยนี้เรียกว่า leaflet ก้านใบย่อยเรียกว่า petiolule ช่วงแกนกลาง ระหว่างที่ petiolule มาติด อยู่เรียกว่า rachis ถ้าใบมี การแตกย่อยมากกว่า 1 ครั้ง แกนกลางย่อยเรียกว่า rachilla ถ้าที่โคนใบย่อยมี หูใบ เรียกว่า stipel ใบ ประกอบแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ คือ pinnately compound leaf และ palmately compound leaf

3 เกณฑ์ในการแยกใบเดี่ยวและ ใบประกอบ Simple Leaf - แผ่นใบหนึ่งแผ่นติดอยู่บนก้านใบที่จะติดกับ ส่วนของลำต้น ทำให้สังเกตเห็นข้อ ปล้อง และ ตาบริเวณรอยต่อของก้านใบกับลำต้นได้ชัดเจน - ความอ่อนแก่ของใบบนกิ่งเดียวกันจะไม่เท่ากัน - บริเวณปลายกิ่งจะมีตา หรือ เนื้อเยื่อที่เจริญ ต่อไปได้

4 เกณฑ์ในการแยกใบเดี่ยวและ ใบประกอบ Compound Leaf - บริเวณที่ใบย่อยต่อกับ rachis มักจะไม่พบข้อ ปล้อง และ ตา - ความอ่อนแก่ของใบในหนึ่ง rachis จะเท่ากัน ในหนึ่ง rachis - บริเวณปลาย rachis มักไม่มีเนื้อเยื่อเจริญที่ จะเจริญต่อไปได้ หรือ ตา

5 ใบประกอบแยกเป็น 2 ชนิด คือ 2.1 Palmately compound leaf หรือใบประกอบ แบบนิ้วมือ ใบย่อยทุกใบออกจากจุดเดียวกัน (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

6 2.2 Pinnately compound leaf หรือใบประกอบ แบบขนนก ใบย่อยเรียงตัวบนแกนกลาง (rachis) แบบ ขนนก ซึ่งแบ่งย่อยตามจำนวนครั้งของการแตกของ rachis ได้เป็น one-pinnate, bi-pinnate, tri-pinnate ดังรูป one- pinnate bi- pinnate tri- pinnate (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

7 พัฒนาการของใบประกอบจากใบ เดี่ยวทั้งแบบ palmately และ pinnately compound Leaf SIMPLE LEAF1-PINNATE2-PINNATE3-PINNATE SIMPLE LEAF3-PALMATE5-PALMATE9- PALMATE (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)


ดาวน์โหลด ppt ใบแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. ใบเดี่ยว (Simple Leaf) เมื่อพิจารณา จากก้านใบขึ้นไปมี แผ่นใบจำนวนหนึ่ง แผ่นใบเท่านั้น แม้ว่าแผ่นใบนั้นจะ เว้าซักเท่าไรก็ตาม แต่จะไม่เว้าจนแผ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google