งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หูใบ (stipule) ใบอาจจะมีหูใบ (stipulate) หรือไม่มี (exstipulate, estipulate) ก็ได้ หูใบอาจแบ่งออกเป็นหลายแบบ คือ Ligule, Free lateral Stipule, Ochrea,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หูใบ (stipule) ใบอาจจะมีหูใบ (stipulate) หรือไม่มี (exstipulate, estipulate) ก็ได้ หูใบอาจแบ่งออกเป็นหลายแบบ คือ Ligule, Free lateral Stipule, Ochrea,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หูใบ (stipule) ใบอาจจะมีหูใบ (stipulate) หรือไม่มี (exstipulate, estipulate) ก็ได้ หูใบอาจแบ่งออกเป็นหลายแบบ คือ Ligule, Free lateral Stipule, Ochrea, Adnate Stipule Ligule Ligule เป็นหูใบที่พบ ในพืชในเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่น เจริญอยู่ ที่บริเวณรอยต่อระหว่างกาบ ใบและแผ่นใบเป็นเยื่อบางๆ ชี้ออกจากตัวใบลักษณะ คล้ายลิ้น เช่น ข้าว หญ้า ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

2 หูใบ (stipule) ต่อ Ochrea คือ หูใบที่ เชื่อมติดกันเป็นหลอดหุ้ม ลำต้น เช่น เอื้องเพ็ดม้า ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

3 หูใบ (stipule) ต่อ Free lateral stipule หูใบที่เกิด อยู่ด้านข้างของก้านใบ ติดกับก้านใบเฉพาะ บริเวณโคนของหูใบเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็น อิสระ เช่น พู่ระหง ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

4 หูใบ (stipule) ต่อ Adnate stipule คือ หูใบติด กับก้านใบเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น กุหลาบ เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น กุหลาบ ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)


ดาวน์โหลด ppt หูใบ (stipule) ใบอาจจะมีหูใบ (stipulate) หรือไม่มี (exstipulate, estipulate) ก็ได้ หูใบอาจแบ่งออกเป็นหลายแบบ คือ Ligule, Free lateral Stipule, Ochrea,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google