งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ Parallel venation มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นใบจะ ขนานกันอยู่เสมอ แบ่งเป็น pinnately และ palmately parallel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ Parallel venation มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นใบจะ ขนานกันอยู่เสมอ แบ่งเป็น pinnately และ palmately parallel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ Parallel venation มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นใบจะ ขนานกันอยู่เสมอ แบ่งเป็น pinnately และ palmately parallel venation PALMATELY PARALLEL VENTION PINNATELY PARALLEL VENATION ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

2 Netted venation หรือ reticulate venation ส่วน ใหญ่พบในพืชใบเลี้ยงคู่ เส้นใบเชื่อมติดต่อประสานกันเป็น ร่างแหตลอดแผ่นใบแบ่งออกเป็น Pinnately netted venation (pinnately recticulated) และ Palmately netted venation (palmately recticulated) Pinnately netted venation Palmately netted venation ( กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543)

3 การจัดเรียงตัวของใบ ประโยชน์ของการจัดเรียงตัวของใบ ลดการบดบังแสงกันเองของใบที่อยู่บนต้น หรือกิ่งเดี่ยวกัน เพื่อให้การสังเคราะห์แสงมี ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ต้นไม้อาจลดการบด บังแสงกันเองด้วยการแตกใบเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ให้ เป็นใบประกอบบน rachis ( ซึ่งเทียบได้กับ mid rib ของใบเดี่ยว ) อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงตัวของเส้นใบ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ Parallel venation มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นใบจะ ขนานกันอยู่เสมอ แบ่งเป็น pinnately และ palmately parallel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google