งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราก Roots  ราก เป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ด ก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน  รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราก Roots  ราก เป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ด ก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน  รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ราก Roots

6  ราก เป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ด ก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน  รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วน ต่างๆของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิด ทำหน้าที่สะสมอาหาร  รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วน ต่างๆของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิด ทำหน้าที่สะสมอาหาร

7 รากของพืชแบ่งเป็น 2 พวก รากแก้ว เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ดก่อน ส่วนอื่น ในพืชบางชนิดรากแก้วจะเจริญต่อไป มีขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆ และมีราก แขนงแตกออกมาจากรากแก้ว รากแก้ว เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ดก่อน ส่วนอื่น ในพืชบางชนิดรากแก้วจะเจริญต่อไป มีขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆ และมีราก แขนงแตกออกมาจากรากแก้ว

8  รากฝอย เป็นรากเส้นเล็กๆมากมายขนาดโต สม่ำเสมอกัน ไม่เรียวลงที่ปลายอย่างราก แก้ว งอกออกจากรอบๆ โคนต้นแทนรากแก้ว ที่หยุดเติบโต

9 รากค้ำจุ้น (Prop root) เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้น ที่อยู่ ใต้ดิน และเหนือดินขึ้นมาเล็กน้อย และพุ่งแทง ลงไปในดิน เพื่อพยุงลำต้นเอาไว้ไม่ให้ล้ม ง่าย เช่นรากค้ำจุนของต้นข้าวโพด ต้นลำเจียก ต้นโกงกาง เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้น ที่อยู่ ใต้ดิน และเหนือดินขึ้นมาเล็กน้อย และพุ่งแทง ลงไปในดิน เพื่อพยุงลำต้นเอาไว้ไม่ให้ล้ม ง่าย เช่นรากค้ำจุนของต้นข้าวโพด ต้นลำเจียก ต้นโกงกาง

10 รากเกาะ (Climbing root)  เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้นแล้วมา เกาะตามหลักหรือเสา เพื่อพยุงลำต้นให้ ติดแน่นและชูลำต้นขึ้นที่สูง เช่นรากของพลู พลูด่าง กล้วยไม้

11 รากสังเคราะห์แสง (photosynthtic root)  เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้น แล้ว ห้อยลงมาในอากาศ มีสีเขียวของ คลอโรฟิลล์  เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้น แล้ว ห้อยลงมาในอากาศ มีสีเขียวของ คลอโรฟิลล์  เป็นรากที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง เช่น ราก กล้วยไม้ที่มีสีเขียวเฉพาะรากอ่อน หรือปลาย รากที่แก่เท่านั้น  เป็นรากที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง เช่น ราก กล้วยไม้ที่มีสีเขียวเฉพาะรากอ่อน หรือปลาย รากที่แก่เท่านั้น

12

13 รากหายใจ (Respiratory root)  รากพวกนี้เป็นแขนงงอกออกจากรากใหญ่ ที่แทงลงไปในดินอีกทีหนึ่ง แต่แทนที่จะ งอกลงไปในดิน กับ ชูปลายขึ้นมาเหนือ ดินหรือผิวน้ำ บางทีก็ลอยตามผิวน้ำ เช่น รากของแพงพวย

14 รากสะสมอาหาร (storage root)  เป็นรากที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารประเภท แป้ง น้ำตาล หรือ โปรตีนเอาไว้ ทำให้มี ลักษณะอวบอ้วนเรามักเรียกว่า หัว เช่น หัวแค รอท หัวผักกาด หัวมันเทศ หัวมันแกว มัน สำปะหลัง กระชาย เป็นต้น

15 Finggerroots Finggerroots

16 sweet potato sweet potato

17 Yam bean Yam bean

18 Tapioca

19 Carrot

20 Master Nopphadol Panyadee


ดาวน์โหลด ppt ราก Roots  ราก เป็นส่วนของพืชที่งอกออกจากเมล็ด ก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน  รากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดิน ดูดน้ำและแร่ ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google