งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราก (Root) ราก คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดิน และ มีหน้าที่ ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุใน ดิน ค้ำจุนพืชให้ทรงตัวอยู่ได้ และในพืชบางชนิดจะใช้สะสม อาหาร (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfplab/reproch.htm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราก (Root) ราก คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดิน และ มีหน้าที่ ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุใน ดิน ค้ำจุนพืชให้ทรงตัวอยู่ได้ และในพืชบางชนิดจะใช้สะสม อาหาร (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfplab/reproch.htm)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราก (Root) ราก คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดิน และ มีหน้าที่ ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุใน ดิน ค้ำจุนพืชให้ทรงตัวอยู่ได้ และในพืชบางชนิดจะใช้สะสม อาหาร (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfplab/reproch.htm)

2 ชนิดของราก (Root system) แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ - ระบบรากแก้ว (tap root, primary root) เจริญเติบโตเร็ว ขนาดค่อนข้างใหญ่ งอกตามแรง ดึงดูดของโลก - ระบบรากฝอย (secondary root) เป็นราก ที่เกิดมาจากชั้น pericycle รากที่แตกออกมามีขนาดเท่า ๆ กัน มักช่วยค้ำจุนในพืชที่มีระบบรากแก้วไม่แข็งแรง และ ช่วยยึดผิวดินไม่ให้พังทลาย - รากพิเศษ (Adventitious root) เป็นรากที่ ออกตามข้อของลำต้น และเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ อื่น ๆ

3 Adventitious root แบ่งเป็น Buttress root เป็นรากพิเศษเกิดจาก โคนต้นส่วนที่อยู่ใกล้ระดับดินเจริญขยาย ออกลงไปจนถึงระดับดินเป็นปีกสันที่ บริเวณโคนต้น ทำหน้าที่ค้ำจุนลำต้นให้ มั่นคงแข็งแรงขึ้น เช่น ตะแบก งิ้ว นุ่น มัก เกิดกับไม้ใหญ่ (The Royal Horticultural Society A-Z Encyclopedia of Garden Plants ; 1996)

4 Prop root เป็นรากพิเศษ เกิดจากส่วนโคนต้นเหนือ พื้นดินเจริญลงสู่พื้นเพื่อทำ หน้าที่พยุงหรือค้ำจุนลำต้นและ กิ่งก้าน นอกจากนี้ยังช่วยหา อาหารด้วย เช่น ไทร เตย ข้าวโพด มักเกิดกับไม้พุ่ม หรือ ไม้ยืนต้นที่แผ่กิ่งก้านมาก (Botany and Introduction to Plant Biology 5th edition ; 1974) ( กายวิภาคและสัณฐานวิทยา ของพืช ; 2543)

5 Pneumatophore (aerial root) เป็นรากแขนง ของพืชชายเลนบางชนิด เช่น โกงกาง แสม ลำพู ทำ หน้าที่แลกเปลี่ยนอากาศหรือช่วยในการหายใจของพืช ( กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช ; 2543)

6 Storage root เป็นรากที่ขยายตัวออกและมี เนื้อเยื่อเก็บสะสมอาหาร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต เช่น แป้งและน้ำตาลซูโครส พืชที่มีรากแก้วสะสมอาหาร ได้แก่ มันเทศ แครอท ลักษณะเป็นแบบ conical

7 ลักษณะเป็นแบบ napiform

8 ลักษณะเป็นแบบ fasical ( เภสัชพฤกษ์ ; 2544)

9 Climbing root เป็นรากอากาศอีกชนิดหนึ่ง ที่ ยึดลำต้นให้ติดกับกำแพง รั้ว หรือต้นไม้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ราก (Root) ราก คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดิน และ มีหน้าที่ ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุใน ดิน ค้ำจุนพืชให้ทรงตัวอยู่ได้ และในพืชบางชนิดจะใช้สะสม อาหาร (http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/tfplab/reproch.htm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google