งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

2 Class filicinae ได้แก่ พืชจำพวกเฟิน หรือผัก กูด หรือกูด ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10,000 ชนิด มีต้นกำเนิดมานานกว่า 350 ล้าน ปี มักขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความชุ่ม ชื้น รูปร่างหลากหลาย ตั้งแต่สูงใหญ่ ยืนต้นคล้ายต้นมะพร้าวจนถึงเป็นกอ เลื้อยไปตามดิน บางชนิดลอยตามผิว น้ำ บางชนิดเกาะติดอยู่กับต้นไม้อื่น

3 ส่วนประกอบของเฟิน ลำต้น เฟินใบมะขาม = stolon เฟินนาคราช = rhizome เฟินหางไก่ = rootstock กูด ต้น = trunk (Harry และ Carothers.1965)

4 การขยายพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536)

5 ส่วนประกอบของเฟิน circinate leaf หรือ crozier หรือ fiddle head ใบ - เดี่ยว simple fronds - ประกอบ compond fronds

6 กลุ่มอับสปอร์ (sori) ก้าน ดำ ข้าหลว ง นาครา ช ( จารุพันธ์, 2536)

7 กลุ่มอับสปอร์ (sori) (Harry และ Carothers.1965 )

8 อับสปอร์ (sporangium) (Harry และ Carothers.1965 )

9 วงชีวิตของเฟิน 1. sporophyte ซึ่งมีจำนวน โครโมโซม 2n 2. gametophyte ซึ่งมีจำนวน โครโมโซม 1 n sporan gium spore (1 n) rhizoidproth allus

10 วงชีวิตของเฟิน (Lawrence, 1964)

11 prothallus (Harry และ Carothers.1965 )

12 prothallus sporophyt e gametop hyte antheridia sperm archegonia egg embryo

13 prothallus (Harry และ Carothers.1965 )

14 การขยายพันธุ์เฟิน 1. ขยายพันธุ์ด้วย สปอร์ 2. แยกกอ ตัดไหล 3. ชำตา 4. การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

15 การขยายพันธุ์เฟิน 1. ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ - ใช้เวลานาน 6 -10 เดือน - ไม่ต้องการเนื้อที่มาก - ค่าใช้จ่ายถูก ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์มาก - นิยมใน เฟินนาคราช เฟิน ข้าหลวง เฟินจีบ เฟินก้านดำ เฟินเงินแคระ เฟิน กระดุม

16 การขยายพันธุ์เฟิน การเลือกเก็บสปอร์ อับสปอร์ เขียว น้ำตาลแก่ อัปสปอร์แตก ซอง จดหมาย ( ร่ม / แห้ง ) ภายใน 2-3 นาที นาน 1-2 วัน

17 การขยายพันธุ์เฟิน การฆ่าเชื้อที่ปะปนมากับสปอร์ คลอร็อกซ์ 10 % 10 ส่วน น้ำ 90 ส่วน ผงซักฟอก 2-3 เกร็ด แช่ 5 นาที กรองด้วยกระดาษ กรอง ล้าง 2-3 น้ำ

18 การขยายพันธุ์เฟิน ความมีชีวิตของสปอร์ - ปกติสูญเสียความงอกเร็วมาก - บางชนิดมีอายุ 1 ปี 48 ปี 70 ปี - สามารถเก็บรักษาในตู้เย็น (5-6 องศาเซลเซียส )

19 การขยายพันธุ์เฟิน การเตรียมวัสดุปลูก - คั่วในกระทะ - อบที่ 370 o F 2 ชั่วโมง (71 o C) - อบที่ 120 o C ความดัน 15 ปอนด์ 20 นาที - Autoclave ความดัน 15 ปอนด์ 15-20 นาที ที่อุณหภูมิ 250-254 o F (50-54 o C)

20 การขยายพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536)

21 การขยายพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536)

22 การขยายพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536)

23 การขยายพันธุ์เฟิน 2. แยกกอ ตัดไหล - นิยมแยกไหลในเฟินใบ มะขาม - เหง้าเฟินนาคราช กูดเกี๊ยะ สามารถตัดนำไปชำเป็นต้นใหม่ 4. ชำตา ตาบนแผ่นใบ / ราก 5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

24 การขยายพันธุ์เฟิน เฟินใบ มะขาม Asplenium daucifolium ( จารุพันธ์, 2536)

25 การขยายพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536)

26 การขยายพันธุ์เฟิน ชายผ้าสีด า ( จารุพันธ์, 2536)

27 การปรับปรุงพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536) การนำสปอร์สายพันธุ์พ่อและแม่ มาเพาะด้วยกัน

28 การปรับปรุงพันธุ์เฟิน ( จารุพันธ์, 2536)


ดาวน์โหลด ppt การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google