งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช
วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 Class filicinae ได้แก่ พืชจำพวกเฟิน หรือผักกูด หรือกูด ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10,000 ชนิด มีต้นกำเนิดมานานกว่า 350 ล้านปี มักขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความชุ่มชื้น รูปร่างหลากหลาย ตั้งแต่สูงใหญ่ยืนต้นคล้ายต้นมะพร้าวจนถึงเป็นกอ เลื้อยไปตามดิน บางชนิดลอยตามผิวน้ำ บางชนิดเกาะติดอยู่กับต้นไม้อื่น

3 ส่วนประกอบของเฟิน ลำต้น เฟินใบมะขาม = stolon เฟินนาคราช = rhizome
เฟินหางไก่ = rootstockกูดต้น = trunk (Harry และ Carothers.1965)

4 การขยายพันธุ์เฟิน (จารุพันธ์ , 2536)

5 ส่วนประกอบของเฟิน circinate leaf หรือ crozier หรือ fiddle head
ใบ - เดี่ยว simple fronds - ประกอบ compond fronds

6 กลุ่มอับสปอร์ (sori) นาคราช ข้าหลวง ก้านดำ (จารุพันธ์ , 2536)

7 กลุ่มอับสปอร์ (sori) (Harry และ Carothers.1965 )

8 อับสปอร์ (sporangium)
(Harry และ Carothers.1965 )

9 วงชีวิตของเฟิน 1. sporophyte ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม 2n
2. gametophyte ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม 1 n sporangium spore (1 n) rhizoid prothallus

10 วงชีวิตของเฟิน (Lawrence, 1964)

11 prothallus (Harry และ Carothers.1965 )

12 prothallus antheridia sperm archegonia egg embryo gametophyte
sporophyte

13 prothallus (Harry และ Carothers.1965 )

14 การขยายพันธุ์เฟิน 1. ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ 2. แยกกอ ตัดไหล 3. ชำตา
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

15 การขยายพันธุ์เฟิน 1. ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ - ใช้เวลานาน 6 -10 เดือน
- ไม่ต้องการเนื้อที่มาก - ค่าใช้จ่ายถูก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก - นิยมใน เฟินนาคราช เฟินข้าหลวง เฟินจีบ เฟินก้านดำ เฟินเงินแคระ เฟินกระดุม

16 การขยายพันธุ์เฟิน การเลือกเก็บสปอร์ อับสปอร์ เขียว น้ำตาลแก่
อับสปอร์ เขียว น้ำตาลแก่ อัปสปอร์แตก ซองจดหมาย(ร่ม/แห้ง) ภายใน 2-3 นาที นาน 1-2 วัน

17 การขยายพันธุ์เฟิน การฆ่าเชื้อที่ปะปนมากับสปอร์ คลอร็อกซ์ 10 % 10 ส่วน
คลอร็อกซ์ 10 % ส่วน น้ำ ส่วน ผงซักฟอก เกร็ด แช่ 5 นาที กรองด้วยกระดาษกรอง ล้าง 2-3 น้ำ

18 การขยายพันธุ์เฟิน ความมีชีวิตของสปอร์ - ปกติสูญเสียความงอกเร็วมาก
- บางชนิดมีอายุ 1 ปี ปี ปี - สามารถเก็บรักษาในตู้เย็น (5-6 องศาเซลเซียส)

19 การขยายพันธุ์เฟิน การเตรียมวัสดุปลูก - คั่วในกระทะ
- อบที่ 370 oF 2 ชั่วโมง (71 oC) - อบที่ 120 oC ความดัน 15 ปอนด์ 20 นาที - Autoclave ความดัน 15 ปอนด์ นาที ที่อุณหภูมิ oF (50-54 oC)

20 การขยายพันธุ์เฟิน (จารุพันธ์ , 2536)

21 การขยายพันธุ์เฟิน (จารุพันธ์ , 2536)

22 การขยายพันธุ์เฟิน (จารุพันธ์ , 2536)

23 การขยายพันธุ์เฟิน 2. แยกกอ ตัดไหล -นิยมแยกไหลในเฟินใบมะขาม
-เหง้าเฟินนาคราช กูดเกี๊ยะ สามารถตัดนำไปชำเป็นต้นใหม่ 4. ชำตา ตาบนแผ่นใบ/ราก 5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

24 การขยายพันธุ์เฟิน Asplenium daucifolium เฟินใบมะขาม (จารุพันธ์ , 2536)

25 การขยายพันธุ์เฟิน (จารุพันธ์ , 2536)

26 การขยายพันธุ์เฟิน ชายผ้าสีดา (จารุพันธ์ , 2536)

27 การปรับปรุงพันธุ์เฟิน
การนำสปอร์สายพันธุ์พ่อและแม่มาเพาะด้วยกัน (จารุพันธ์ , 2536)

28 การปรับปรุงพันธุ์เฟิน
(จารุพันธ์ , 2536)


ดาวน์โหลด ppt การขยายพันธุ์เฟิน วสุ อมฤตสุทธิ์ วิชาหลักการขยายพันธ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google