งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบดังนี้
FASICLE (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996)

2 Alternate หรือเรียงสลับ เป็นการเรียงตัวที่แต่ละข้อมีใบเพียงใบเดียว เช่น น้อยหน่า มะม่วง
Opposite หรือเรียงตรงข้าม เป็นการเรียงตัวที่แต่ละข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน ถ้าคู่ใบของข้อหนึ่งเรียงในแนวตั้งฉากกับคู่ใบของข้อที่อยู่ถัดไปเรียกว่า opposite decussate เช่น เข็ม พุด ยอ Fascicled แต่ละข้อมีใบเกิดในตำแหน่งเดียวกันเป็นกลุ่ม เช่น สนสองใบ สนสาม

3 EQUITANT ROSETTE WHORLED (The Royal Horticultural A-Z Encyclopedia of Garden Plant, 1996) (กายวิภาค และสัณฐานวิทยาของพืช, 2543) Basal หรือ Rosette ใบเกิดเป็นกระจุกบริเวณผิวดินและแผ่ออกทุกทิศทางเรียงตัวเป็นรัศมีจากแกนกลางของลำต้นแต่ต่างข้อกัน เช่น บอก เผือก สับปะรด ป่านศรนารายณ์ Whorled หรือ ใบออกรอบข้อ เป็นการเรียงตัวที่แต่ละข้อมีใบตั้งแต่สามใบขึ้นไป เช่น พญาสัตบรรณ ยี่โถ ชะลูด Equitant ใบเรียงสลับตรงกันข้ามแต่กาบใบซ้อนติดกันเป็นระนาบแบน 2 แถว เช่น ว่านหางช้าง กล้วยพัด


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียงตัวของใบมีหลายแบบดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google