งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืช ไม่มีดอก 1. พืชมีดอก พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมี ดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์ พบเห็นอยู่ทั่วไป จัดเป็นพืชชั้นสูง เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืช ไม่มีดอก 1. พืชมีดอก พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมี ดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์ พบเห็นอยู่ทั่วไป จัดเป็นพืชชั้นสูง เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืช ไม่มีดอก

3 1. พืชมีดอก พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมี ดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์ พบเห็นอยู่ทั่วไป จัดเป็นพืชชั้นสูง เช่น มะม่วง ลำไย กุหลาบ มะลิ ถั่ว

4 2. พืชไม่มีดอก เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีดอก มีวิวัฒนาการต่ำกว่าพืชมีดอก เช่น มอสส์ เฟิร์น สน ปรง แป๊ะก๊วย ห วายทะนอย มีจำนวนชนิดไม่มากเท่าพืชมี ดอก พบได้น้อยกว่าพืชมีดอก

5 เนื้อหาย่อยที่ 2 พืชใบเลี้ยงคู่ พืช ใบเลี้ยงเดี่ยว

6 พืชใบเลี้ยงคู่ ใบมีลักษณะกว้าง เส้นใบแตกแขนงเป็น ร่างแห รากเป็นระบบรากแก้ว มีใบเลี้ยง 2 ใบ เห็นข้อและปล้องในส่วนของ ลำต้นไม่ชัดเจน กลีบดอกมีจำนวน 4 - 5 กลีบ หรือทวีคูณ ของ 4 – 5 เช่น ถั่ว พริก มะม่วง

7 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้อง ชัดเจน มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว ลักษณะใบแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวใน แนวขนาน กลีบดอกมี 1 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากเป็นระบบราก ฝอย ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด อ้อย หญ้า

8 เนื้อหาย่อยที่ 3 ส่วนประกอบ ของพืช

9 รา ก ลำ ต้น ใบใบใบใบ ดอกดอกดอกดอก ผลผลผลผล เม ล็ด

10


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืช ไม่มีดอก 1. พืชมีดอก พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมี ดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์ พบเห็นอยู่ทั่วไป จัดเป็นพืชชั้นสูง เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google