งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet
วิจัยและสร้างสรรค์โดย อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ

2 Caplet and Debussy

3 Caplet อายุ 22 ปีในขณะนั้น

4

5

6 Persian Pavilion

7

8 นายบุศย์มหินทร์และคณะเดินทางไปยุโรปในปีนั้นแต่ไม่ถึงปารีส กลับไปบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เบอร์ลินแทน เด

9 Art Nouveau

10 French Impressionism

11 “Inspiration for Silpakorn Repertory Ensemble”

12 Modes,Scales & Chords Arabic Minor Scale Pentatonic Scale
Whole Tone Scale Parallel Extended Chords (7th,9th,11th,13th) Tritone (Augmented 4th/ Diminished 5th interval)

13 In 3 movements I. Scharki หมายถึง “ตะวันออก” ในโครงสร้างแบบ Sonata Form II. Nihawend หมายถึง “บันไดเสียงที่มี 5 เสียงแบบ เปอร์เซีย” ในโครงสร้างแบบ Sonata Form III. Iskia Samaisi หมายถึง “จังหวะเต้นรำที่มี ลักษณะเฉพาะของดินแดนอิสเกีย” 3-bar phrase ใน โครงสร้างแบบ Sonata Form เช่นกัน

14

15 บทสรุปในการตีความ ความเข้าใจในสภาพสังคมของวัฒนธรรมฝรั่งเศสในช่วง ปี ค.ศ ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของลัทธิ French Impressionism Flow Tempo ไม่ช้า ไม่หน่วงแบบเพลงเยอรมัน Tone Color+Intonation+Blending+Less Intensity Chord Balance+Dynamics Contrast Musical Phrasing and Shaping

16

17

18

19 ผลสัมฤทธิ์และผลิต ได้เชิดชูคีตกวีและผลงานชั้นดีที่ถูกละเลยให้กลับมาเป็นที่รู้จักกัน มากขึ้น สร้างกลุ่มนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เข้าใจสไตล์การเล่นดนตรียุค Impressionism ได้องค์ความรู้จากการเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ บริบททาง วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างสังคีตลักษณ์และ เทคนิคการผสมวง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตีความบทเพลงและ ใช้ในการปรับวงในฐานะวาทยากร ได้ตัวอย่างแถบเสียงของบทเพลงที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมสำหรับ การเรียนการสอนวิชา woodwind ensemble

20 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

21 สวัสดี Silpakorn Repertory Ensemble sponsored by SUFM Research Fund


ดาวน์โหลด ppt การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธ์ดนตรี โดย Andre Caplet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google