งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โสตศิลป์ : สุนทรียภาพในดนตรี บทที่ 5. ดนตรีคือ เสียงที่จัดเรียงอย่าง เป็นระเบียบ และมี แบบแผน โครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรม เชิงศิลปะ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โสตศิลป์ : สุนทรียภาพในดนตรี บทที่ 5. ดนตรีคือ เสียงที่จัดเรียงอย่าง เป็นระเบียบ และมี แบบแผน โครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรม เชิงศิลปะ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โสตศิลป์ : สุนทรียภาพในดนตรี บทที่ 5

2 ดนตรีคือ เสียงที่จัดเรียงอย่าง เป็นระเบียบ และมี แบบแผน โครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรม เชิงศิลปะ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ เสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมา ใน ด้านระดับเสียง ( ซึ่งรวมถึง ท่วงทำนองและเสียงประสาน ) จังหวะ และคุณภาพเสียง ( ความ ต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย ) ดนตรีนั้นสามารถใช้ ในด้านศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ การ สื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงาน พิธีการต่างๆ ความหมายของดนตรี

3 คาดกันว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ ในสมัยนั้นต้องอาศัยอยู่ใน ถ้ำ โดยยังไม่รู้ว่า ความสว่าง และความมืดนั้น คือกลางวันและ กลางคืน ยังไม่รู้ว่า ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ และเป็นเรื่อง ธรรมดา ดังนั้นเพื่อเอาใจเทพเจ้า เขาจึงทำการวิงวอน ด้วยการ เต้น การร้อง และรำ ที่มาของดนตรี

4 เมื่อคนในยุคดังกล่าวต้องการ แสงแดด ลมหรือฝน เขาก็จะเรียก ชนเผ่าของตน มาชุมนุมกันแล้ว เต้นรำ บูชา พระอาทิตย์ บูชาลม หรือบูชาฝน ขณะที่เวลาผ่านไป หลายทศวรรษเขาก็ยังใช้การ แสดงเหล่านี้ เสมือนเป็นการวอน ขอต่อเทพเจ้า และกลายมาเป็น งานฉลองในศาสนาต่างๆ เช่น งานฉลองวันอิสเท่อร์ วัน คริสต์มาส และพิธีการแห่ นาง แมวขอฝนของไทยภาคอีสาน ที่มาของดนตรี ( ต่อ )

5 นี่คือวิถีที่ดนตรี การเต้นรำ กวี นิพนธ์ จิตรกรรม และละครได้ เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจาก การที่คนโบราณใช้เจรจาต่อพระ เจ้า ที่มาของดนตรี ( ต่อ )

6 สร้างเครื่องดนตรี จากสิ่งใกล้ตัว เช่น เมล็ดพืชต่างๆ หรือหิน บรรจุในกระป๋อง หรือวัสดุเหลือใช้ ตาม ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถเป็น เครื่องดีด สี ตี กระทบหรือเป่าได้ กิจกรร ม

7 อ้างอิง ความเข้าใจในศิลปะ, กรุงเทพฯ : O.S. พริ้นติ้งเฮ้า, 2525 ประเสริฐ ศิลรัตน์. วิรุณ ตั้งเจริญ. สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต, กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2545


ดาวน์โหลด ppt โสตศิลป์ : สุนทรียภาพในดนตรี บทที่ 5. ดนตรีคือ เสียงที่จัดเรียงอย่าง เป็นระเบียบ และมี แบบแผน โครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรม เชิงศิลปะ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google