งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภาคใต้ ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีต ทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมด ของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาใน โลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภาคใต้ ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีต ทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมด ของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาใน โลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภาคใต้ ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีต ทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมด ของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาใน โลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา

2 ประวัติความเป็นมาของมนุษย์

3 โบราณคดีคือการศึกษาที่เน้นเรื่องราว ของมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาหลักฐานโบราณ ทั้ง โบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อให้เกิด ความเข้าใจในเรื่องราวของชุมชน ประชากรและวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของ โบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น

4 หลักฐานหรือซากวัตถุทางวัฒนธรรมที่นัก โบราณคดีใช้ ( หลักฐานทางโบราณคดี ) มักเป็น สิ่งของที่เกิดขึ้น มักเป็นสิ่งของที่อยู่ใต้ดินหรือ อยู่ใต้น้ำเป็นส่วนมาก นักโบราณคดีได้พัฒนาวิธี การศึกษาของตนอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการ เก็บข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการ ตีความเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่ความเข้าใจ สังคม วัฒนธรรมของมนุษย์

5 นักโบราณคดีกำลังค้นหาหลักฐานทางโบราณคดี

6 หลักฐานทางโบราณคดี

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 1. กำไลหิน 2. ลูกปัดหิน 3. ต่างหูหิน 4. หินบดยา 5. ขวานหิน 6. กำไลสำริดแบน 7. กำไลสำริดกลม 8. ปลอกแขนสำริด 9. ใบหอกสำริด 10. เบ็ดสำริด 11. แท่งสำริดคล้ายเขาสัตว์ 12. หวีทำจากกระดูกสัตว์ ( หรืองาช้าง ) 13. กำไลข้อมือทำจากกระดูกสัตว์หรือ งาช้าง 14. กำไลข้อมือทำจากเปลือกหอย 15. กำไล ข้อมือรูปดาวเทียมทำจากเปลือกหอย 16. กำไลข้อมือ รูปดาวทำจากกระดองเต่า 17. กำไลดินเผา 18. พานดิน เผา 19. หม้อดินเผา 20. จานดินเผา 22. ชามดินเผาก้น มน 23. ถ้วยดินเผา 24. ฝาหม้อดินเผา 29. ดินเทศ เป็น ดินฝุ่นสีแดง 30. เปลือกหอยและกระดูกสัตว์

19 โคกพลับ มีสภาพเป็นเนินร้างไม่มีบ้านเรือนของ ผู้คนมีแต่ต้นไม้เล็กใหญ่ปกคลุมอยู่เป็นหย่อมๆ ลักษณะเนินเป็นรูปกลมรี ยาวไปตามแนวเหนือ ใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่เศษ จากการขุดค้นของกรมศิลปากรในปี พ. ศ. 2520-2522 ได้สรุปว่าโคกพลับเคยเป็นที่อยู่ อาศัยของมนุษย์ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อ 2000-3000 ปีมาแล้ว ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงยุค สำริด สภาพทางภูมิศาสตร์ของโคกพลับเมื่อ ๓, ๐๐๐ ปีที่แล้วน่าจะอยู่ไม่ไกลจากริมชายฝั่งทะเล.


ดาวน์โหลด ppt ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภาคใต้ ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีต ทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมด ของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาใน โลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google