งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้
ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์ หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา

2 ประวัติความเป็นมาของมนุษย์

3 โบราณคดีคือการศึกษาที่เน้นเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาหลักฐานโบราณ ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของชุมชน ประชากรและวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น

4 หลักฐานหรือซากวัตถุทางวัฒนธรรมที่นักโบราณคดีใช้(หลักฐานทางโบราณคดี)มักเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้น มักเป็นสิ่งของที่อยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้น้ำเป็นส่วนมาก นักโบราณคดีได้พัฒนาวิธีการศึกษาของตนอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการตีความเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่ความเข้าใจ สังคมวัฒนธรรมของมนุษย์

5 นักโบราณคดีกำลังค้นหาหลักฐานทางโบราณคดี

6 หลักฐานทางโบราณคดี

7 หลักฐานทางโบราณคดี

8 หลักฐานทางโบราณคดี

9 หลักฐานทางโบราณคดี

10

11

12 หลักฐานทางโบราณคดี

13 หลักฐานทางโบราณคดี

14 หลักฐานทางโบราณคดี

15

16 หลักฐานทางโบราณคดี

17 หลักฐานทางโบราณคดี

18 1. กำไลหิน 2. ลูกปัดหิน 3. ต่างหูหิน 4. หินบดยา 5. ขวานหิน 6
1.กำไลหิน 2.ลูกปัดหิน 3.ต่างหูหิน 4.หินบดยา 5.ขวานหิน 6.กำไลสำริดแบน 7. กำไลสำริดกลม 8.ปลอกแขนสำริด 9.ใบหอกสำริด 10.เบ็ดสำริด  11.แท่งสำริดคล้ายเขาสัตว์ 12.หวีทำจากกระดูกสัตว์ (หรืองาช้าง)  13.กำไลข้อมือทำจากกระดูกสัตว์หรืองาช้าง14.กำไลข้อมือทำจากเปลือกหอย  15.กำไลข้อมือรูปดาวเทียมทำจากเปลือกหอย  16.กำไลข้อมือรูปดาวทำจากกระดองเต่า  17.กำไลดินเผา 18.พานดินเผา 19.หม้อดินเผา 20.จานดินเผา 22.ชามดินเผาก้นมน  23.ถ้วยดินเผา 24.ฝาหม้อดินเผา29.ดินเทศ  เป็นดินฝุ่นสีแดง 30.เปลือกหอยและกระดูกสัตว์ 

19 โคกพลับ มีสภาพเป็นเนินร้างไม่มีบ้านเรือนของผู้คนมีแต่ต้นไม้เล็กใหญ่ปกคลุมอยู่เป็นหย่อมๆลักษณะเนินเป็นรูปกลมรี ยาวไปตามแนวเหนือใต้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่เศษ จากการขุดค้นของกรมศิลปากรในปี พ.ศ   ได้สรุปว่าโคกพลับเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ ปีมาแล้ว ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงยุคสำริด สภาพทางภูมิศาสตร์ของโคกพลับเมื่อ ๓,๐๐๐ปีที่แล้วน่าจะอยู่ไม่ไกลจากริมชายฝั่งทะเล.


ดาวน์โหลด ppt ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google