งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ทำไมจึงมีวิวัฒนาการ Creation myth Charles Darwin: Survival of the Fittest Social Darwinism - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ทำไมจึงมีวิวัฒนาการ Creation myth Charles Darwin: Survival of the Fittest Social Darwinism - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ทำไมจึงมีวิวัฒนาการ Creation myth Charles Darwin: Survival of the Fittest Social Darwinism - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา วิวัฒนาการของมนุษย์

3 1. ศึกษา Primate และมนุษย์โบราณ Jane Goodall ศึกษาลิงชิมแปนซีใน คองโกและแทนซาเนีย Diane Fossey ศึกษาลิงกอริลลาใน Rwanda อัฟริกา 2. ขั้นตอน วิวัฒนาการ : Homo SapiensHomonids(Pongids) Apes MonkeysProsimian ใช้วิธีการของมานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา

4

5

6

7

8

9

10

11 1) การผ่าเหล่า Mutation 2) การคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติ Natural Selection 3) Population Mixture 4) Genetic Drift 3. ศึกษามนุษย์ปัจจุบัน : ต่างกันตาม วิวัฒนาการทาง พันธุกรรมซึ่งเกิดจาก

12

13

14 4. ใช้วิธีการทางโบราณคดี ศึกษา มนุษย์โบราณจาก หลักฐานฟอสซิลและโครง กระดูกของ primate และมนุษย์ยุคต่าง ๆ

15

16

17

18

19

20 4 ล้านปี Australopithecus afarensis “ Lucy ” 3 ล้านปี Australopithecus africanus 2.6 ล้านปี Australopithecus boisei 2 ล้านปี Australopithecus robustus 2.5 ล้านปี Homo habalis 1.8 ล้านปี Homo erectusJava man, Peking man 800,000 ปี Archaic Homo sapiens 220,000 ปี Neanderthal 125,000 ปี Modern Homo sapiens วิวัฒนาการมนุษย์จากการศึกษาโครงกระดูก

21 1. ศึกษาจากข้อมูลทางโบราณคดี เกี่ยวกับวัฒนธรรม วัตถุที่ค้นพบพร้อมกับโครงกระดูก หรือการตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์ 3. สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทาง สังคม และวัฒธรรม ทางความคิด ของมนุษย์สมัยโบราณ 2. แบ่งยุคสมัยตามวิวัฒนาการของสิ่งของที่สร้างขึ้น วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม

22

23

24

25

26

27 2.6 ล้านปีเริ่มใช้เครื่องมือหิน 1 ล้านปีค้นพบการใช้ไฟเป็นครั้ง แรก 320,000 ปีเริ่มสร้างที่พักอาศัย 120,000 ปีเริ่มมีพิธีฝังศพ 27,000 ปีพบภาพเขียนสีในถ้ำเป็น ครั้งแรก 4,900 ปีพบหลักฐานการตั้งเมือง เป็นครั้งแรก ตัวอย่างพัฒนาการของวัฒนธรรมวัตถุของมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt - ทำไมจึงมีวิวัฒนาการ Creation myth Charles Darwin: Survival of the Fittest Social Darwinism - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางวัฒนธรรม - วิวัฒนาการจากหลักฐานทางชีววิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google