งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งการแพร่กระจายของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ในที่ราบลุ่มภาคกลางจากหลักฐาน ซากดึกดำบรรพ์ ยุคควอเทอร์นารี นริศ ภูมิภาคพันธ์ ชวลิต วิทยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งการแพร่กระจายของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ในที่ราบลุ่มภาคกลางจากหลักฐาน ซากดึกดำบรรพ์ ยุคควอเทอร์นารี นริศ ภูมิภาคพันธ์ ชวลิต วิทยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แหล่งการแพร่กระจายของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ในที่ราบลุ่มภาคกลางจากหลักฐาน ซากดึกดำบรรพ์ ยุคควอเทอร์นารี นริศ ภูมิภาคพันธ์ ชวลิต วิทยานนท์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ทราบชนิดสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วย นมในยุคควอเทอร์นารี จากซาก ดึกดำบรรพ์ และตำแหน่งที่พบ เพื่อรวมรวมตัวอย่างเอกสาร และบันทึก ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมหลักฐานในการอธิบายสภาพ พื้นที่ที่ราบภาคกลางและการ เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการปรากฏ และ การแพร่กระจายสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม

4 การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินซุน ดา และการกระจายของสัตว์ป่ากลุ่ม Sinomalaya

5 แหล่งที่มี รายงานการ พบ แหล่งที่พบ ซาก

6 กิจกรรมที่ทำให้เรา พบซากสัตว์ กิจกรรมการดูดทรายจากแม่น้ำ การเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้าง ในระดับต่างๆ การขุดดินเพื่อขายหน้าดิน และ สร้างอ่างเก็บน้ำ การดำน้ำงมหาวัตถุสิ่งของจาก แม่น้ำ ลำคลอง

7 การงมหาโบราณวัตถุสิ่งของใน แม่น้ำ และลำคลอง บ้านบางกระแชง อ. เสนา จ. อยุธยา

8 วิธีการศึกษา การตรวจสอบ แหล่งที่มา และ หลักฐานสิ่งแวดล้อม การจำแนกตำแหน่ง ชิ้นส่วน และชนิด การประเมินอายุ (Dating)

9 การเทียบเคียง ตัวอย่าง

10 Stegodon ganesa

11 เปรียบเทียบฟัน Stegodon และ Elephas Stegodon Elephas maximus

12 การปรากฏของแผ่นดิน Sundaland เมื่อระดับน้ำทะเลลดลง 85-100 เมตร จากระดับปัจจุบัน

13 การเปลี่ยนแปลงของ ระดับน้ำทะเลช่วง อนุยุคน้ำแข็ง (Pleistocene) ช่วงสุดท้าย

14 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ในยุคน้ำแข็งสุดท้าย ระยะเวลา ย้อน จากปัจจุบัน ( ปี ) ระดับน้ำทะเล ของ Eperic Sea ระดับน้ำทะเล ที่ เปลี่ยนแปลง จากปัจจุบัน ช่วงระยะ เวลา ( ปี ) 18,000 ลดลง -85 – -100 เมตร 6,000 12,000 เพิ่มขึ้น 2 – 4 เมตร 2,000 10,000 เพิ่มขึ้น 2 – 10 เมตร 1,500 8,500 เพิ่มขึ้น 8 – 15 เมตร 2,500 6,000 ลดลง 4 เมตร 1,000 4,700 ลดลง -2 เมตร 2,000 2,700 เพิ่มขึ้นครั้ง สุดท้าย 2 เมตร 1,200 1,500 ระดับปัจจุบัน 0 เมตร 1,500

15 การเปลี่ยนแปลงของ ระดับน้ำทะเล ( เมตร )

16 Hippopotamus cf. sivalensis พบที่ จ. นครสวรรค์ Hippopotamus iravaticus จากพม่า

17 บริเวณภาคกลางเมื่อ 5,500 ปี ที่ ผ่านมา

18 หลักฐานยืนยันว่าภาคกลางเคยเป็นทะเลเมื่อ 5,500 ปีมาแล้ว Crassostrea gigas พบที่ ระดับความลึก 2-4 เมตร วัดเจดีย์หอย อ. ลาดหลุม แก้ว จ. ปทุมธานี

19 หลักฐานทางโบราณวัตถุ และ ซากสัตว์ อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี เขาวัวแดง

20 การกระจายของสัตว์ป่า ปัจจุบัน

21 ซากวัวป่าจาก จ. อุทัยธานี

22 ช้าง (Elephas maximus) อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี อ. นครหลวง จ. อยุธยา อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี

23 การคล้องช้างป่าที่เพนียดหลวง ปี พ. ศ. 2446

24 หมูป่า

25 กวางป่า

26 เสือโคร่ง

27 Bubalus bubalis Bos sp.

28 ควายป่า Bubalus bubalis Bubalus sp.

29

30

31 วิวัฒนาการของเนื้อสมันในการ เข้าใช้ ถิ่นนิเวศทุ่งหญ้าเกิดใหม่ ในช่วง Pleistocene หาดสองแคว แก่งคอย ปี 2440

32 ชิ้นส่วนเขาเนื้อสมันจาก อ. ไทร น้อย จ. นนทบุรี

33

34 กระโหลกเนื้อสมันเพศ เมีย

35 แหล่งที่มีรายงานการพบ แหล่งที่พบซากที่ กล่าวถึงในครั้งนี้ แหล่งที่เคยมีรายงานพบสัตว์ป่า และแหล่งที่พบซาก

36 สรุป มีซากดึกดำบรรพ์ และซากในลักษณะ ต่างๆ ที่พบอย่างน้อย 17 ชนิด จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ สะท้อนให้ เห็นว่าบริเวณที่ราบภาคกลางเคยเป็น แหล่งสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่เกี่ยวข้องกับ วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย การปรากฏ และไม่ ปรากฏของชนิดสัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในยุคปัจจุบันใน รอบ 200 ปี ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ หรือ หมดไปจากบริเวณนี้

37 ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบชนิด และหลักฐาน สิ่งแวดล้อม การทราบตำแหน่งที่พบ การตรวจสอบอายุ (Dating) การเก็บรักษาเป็นหลักฐานอ้างอิง และ เป็นสมบัติของชาติ

38 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หวน กลับคืน เราไม่สามารถทำให้ระบบนิเวศ ของที่ราบภาคกลางกลับไป เหมือนเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา แต่เราสามารถใช้บทเรียนนี้ในการ รักษาพื้นที่ธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่ เหลืออยู่ให้รอดพ้นจากการ เปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ ถ้ามีความ ตั้งใจจริง สังคมไทยเราสร้างจิตสำนึกเรื่องการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้ผลจริงหรือไม่ ?

39 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แหล่งการแพร่กระจายของสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ในที่ราบลุ่มภาคกลางจากหลักฐาน ซากดึกดำบรรพ์ ยุคควอเทอร์นารี นริศ ภูมิภาคพันธ์ ชวลิต วิทยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google