งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมอินเดียเริ่ม จากอารยธรรม โบราณ 4,500 ปีมาแล้วและ เข้าสู่การก่อตัว ของอารยธรรมสำคัญของ โลกแห่งหนึ่ง คืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมอินเดียเริ่ม จากอารยธรรม โบราณ 4,500 ปีมาแล้วและ เข้าสู่การก่อตัว ของอารยธรรมสำคัญของ โลกแห่งหนึ่ง คืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อารยธรรมอินเดียเริ่ม จากอารยธรรม โบราณ 4,500 ปีมาแล้วและ เข้าสู่การก่อตัว ของอารยธรรมสำคัญของ โลกแห่งหนึ่ง คืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ โมเฮนโจดาโรฮารัปปา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ คืออารยธรรมที่ คลุมพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย รวมพื้นที่ตั้งแต่ ปากแม่น้ำสินธุ จดเขตบาลูจิสถาน รวมบริเวณที่ เป็นรัฐราชสถานและรัฐคุชราต เขตอารยธรรมนี้มี อายุราว 2,500 ปีก่อนคริสต์กาล เมืองโบราณที่ ขุดค้นพบมีความสำคัญยิ่ง ทำให้ได้ค้นพบ โบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น แผ่นตราประทับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ รูปปั้นคนและสัตว์ ตัวซากเมืองทำให้พบว่ามีควา เจริญทางสถาปัตยกรรม มีประสาทป้อมคล้ายกับ อาโครโปลิสของกรีก เมืองโบราณนี้คือ โมเฮนโจดาโร และ ฮารัปปา เป็นเมืองขนาด ใหญ่กว่าเมืองอื่นๆ ที่ขุดได้ทั้งหมด 70 กว่าแห่ง

5

6

7 ช่วงเวลาทางโบราณคดีของอารย ธรรมนี้อยู่ระหว่างยุคหินใหม่กับยุคทองแดง สันนิษฐานว่าผู้คนมีอารยธรรมสูง เนื่องจากมีตัวอักษรใช้ด้วย แต่ตัวอักษรนี้ ยังไม่มีใครอ่านออกไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของ อารยธรรมนี้คือชนกลุ่มใด แต่หลักฐาน โครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดได้ทำให้ทราบว่ามี ลักษณะของเผ่าพันธุ์เมดิเตอร์เรเนียนและ โปรโตออสตราลอยด์ ซึ่งตรงกับลักษณะ ของคนพื้นเมืองอินเดียที่ชาวอารยัน เรียกว่าพวก ฑราวิท ( หรือ คราวิเดียน ) และเอามาเป็นทาสของพวกอารยัน จึงถูก เรียกว่า ทัสยุ ( ทาส )

8 รูปปั้นสตรี ไม่สวม เสื้อผ้า แต่มีเครื่องประดับที่ คอและแขน ทำด้วยทองแดง 2000 ปี ก่อน ค. ศ. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ

9 รูปปั้นบุรุษไว้หนวด เครา จากอารยธรรมโม เฮนโจดาโร

10 อารยธรรมนี้เสื่อมลงในราว 1,500 ปีก่อนคริสต์กาล สาเหตุใหญ่น่าจะมา จากภัยน้ำท่วมและการรุกรานจาก ภายนอก เนื่องจากประวัติศาสตร์ของ ชนชาติอารยเริ่มต้นในช่วง 1,500 ปี ก่อนคริสต์กาล จึงน่าเป็นไปได้ว่าพวก อารยคือผู้รุกราน อารยธรรมสินธุ


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมอินเดียเริ่ม จากอารยธรรม โบราณ 4,500 ปีมาแล้วและ เข้าสู่การก่อตัว ของอารยธรรมสำคัญของ โลกแห่งหนึ่ง คืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google