งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบ หลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบ หลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบ หลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสี มักเป็น ลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ และพบใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้ม นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ ลุ่มน้ำแยงซี ( Yangtze ) บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน ( Lung Shan Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อ ละเอียดสีดำขัดมันเงา คุณภาพดีเนื้อบางและแกร่ง เป็นภาชนะ 3 ขา

3 สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ 4 ยุคสมัยประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชวงศ์โจวประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิ เริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ๋น จนถึงปลายราชวงศ์ชิง ประวัติศาสตร์ใหม่ เริ่มปลายราชวงศ์เช็งจนถึงการปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสังคม นิยม ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบัน

4 คำถาม Queation? สมัยประวัติศาสตร์จีนแบ่งเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง ลุ่มน้ำแยงซี บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลง ซาน พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญ คืออะไรอย่างไรบ้าง ? ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่าอะไร ? ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมห ยางเชา พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญ คือ อะไร สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่ สำคัญ 2 แหล่ง มีอะไรบ้าง ??

5


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบ หลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google