งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการของวัฒนธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงระยะเวลา ย่อย ดังนี้ ระยะที่ 1 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 400,000-600,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการของวัฒนธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงระยะเวลา ย่อย ดังนี้ ระยะที่ 1 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 400,000-600,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาการของวัฒนธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงระยะเวลา ย่อย ดังนี้ ระยะที่ 1 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 400,000-600,000 ถึง 10,000 ปีมาแล้ว ระยะที่ 2 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 10,000 ถึง 5,000 ปีมาแล้ว ระยะที่ 3 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 5,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้ว ระยะที่ 4 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 2,500 ถึง 1,500 ปีมาแล้ว

3 แหล่งโบราณคดีสำคัญของสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ระยะที่ 1 ช่วงก่อนหน้า 10,000 ปีมาแล้ว 1. แหล่งโบราณคดีที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2. แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ 3. แหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

4 แหล่งโบราณคดีสำคัญของสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ระยะที่ 2 ระหว่าง 10,000 – 5,000 ปีมาแล้ว 1. แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ 2. แหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

5 แหล่งโบราณคดีสำคัญของสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ระยะที่ 3 ระหว่าง 5,000 – 2,500 ปีมาแล้ว 2. แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัด กาญจนบุรี 1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัด อุดรธานี

6 แหล่งโบราณคดีสำคัญของสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ระยะที่ 4 ระหว่าง 2,500 ปีมาแล้วลงมา 1. แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จังหวัด นครราชสีมา

7 ภาพรวมของวัฒนธรรมช่วงก่อนหน้า 10,000 ปีมาแล้ว ลักษณะการทำ มาหากิน หาของป่า - ล่า สัตว์ เทคโนโลยีการทำ เครื่องมือใช้สอย เครื่องมือหินกะเทาะ แบบแผนที่พำนัก อาศัย ที่พักไม่ถาวร ตาม ถ้ำ เพิงผา ที่โล่งใกล้ น้ำ

8 ภาพรวมของวัฒนธรรมช่วง 10,000 - 5,000 ปีมาแล้ว ลักษณะการทำมา หากิน หาของป่า - ล่าสัตว์ เทคโนโลยีการทำ เครื่องมือใช้สอย เครื่องมือหินกะเทาะ แบบแผนที่พำนักอาศัย ที่พักไม่ถาวร ตามถ้ำ เพิง ผา ที่โล่งใกล้น้ำ

9 ภาพรวมของวัฒนธรรมช่วง 5,000 - 2,500 ปีมาแล้ว ลักษณะการทำมาหา กิน หาของป่า - ล่าสัตว์ และ เกษตรกรรม เทคโนโลยีการทำ เครื่องมือใช้สอย เครื่องมือหินขัด ภาชนะดินเผา เครื่องมือสำริด แบบแผนที่พำนัก อาศัย ที่พักถาวรในที่ราบ

10 ภาพรวมของวัฒนธรรมช่วง 2,500 ปี มาแล้วลงมา ลักษณะการทำมา หากิน เกษตรกรรม เทคโนโลยีการทำ เครื่องมือใช้สอย การโลหกรรม ( สำริด และเหล็ก ) แก้ว แบบแผนที่พำนักอาศัย ที่พักถาวรรวมกันเป็น ชุมชนใหญ่

11 สรุปพัฒนาการของ วัฒนธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทย แม้ว่าเรายังพบฟอสซิลของบรรพบุรุษ มนุษย์รุ่นแรกๆที่มีอายุนับแสนๆปีมาแล้วใน ประเทศไทยน้อยมาก แต่ก็ได้พบเครื่องมือหินกะเทาะที่อาจเป็น ของประชากรดังกล่าว รวมทั้งยังได้พบ เครื่องมือหินของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์รุ่น หลังๆที่พัฒนาเป็นคนที่มีลักษณะกายภาพแบบ คนในปัจจุบัน จึงสามารถกล่าวได้ว่าพื้นที่ที่เป็นประเทศ ไทยปัจจุบันมีบรรพบุรุษมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัย ตั้งแต่เมื่อกว่าแสนปีมาแล้ว หลังจากนั้นก็มี บรรพบุรุษมนุษย์อยู่อาศัยมาโดยตลอด

12 หมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรก หมู่บ้านเกษตรกรรมเริ่มปรากฏขึ้นในบางภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ราว 4,000 - 4,500 ปีมาแล้ว

13

14

15 ภาชนะดินเผารุ่นแรกๆ เกษตรกรสมัยก่อนประวัติศาสตร์รุ่นแรกในประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆใช้ภาชนะ ดินเผาหลากหลายแบบ

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการของวัฒนธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงระยะเวลา ย่อย ดังนี้ ระยะที่ 1 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราว 400,000-600,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google