งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

•ป•ป•ป•ประวัติ เดิมอำเภอคลองท่อมก่อนประกาศใช้การปกครองหัวเมือง แบบเทศาภิบาล ท้องที่อำเภอคลองท่อม มีเขตการปกครอง เป็น 3 เขต เรียกว่า “แขวง” คือ แขวงคลองท่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "•ป•ป•ป•ประวัติ เดิมอำเภอคลองท่อมก่อนประกาศใช้การปกครองหัวเมือง แบบเทศาภิบาล ท้องที่อำเภอคลองท่อม มีเขตการปกครอง เป็น 3 เขต เรียกว่า “แขวง” คือ แขวงคลองท่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 •ป•ป•ป•ประวัติ เดิมอำเภอคลองท่อมก่อนประกาศใช้การปกครองหัวเมือง แบบเทศาภิบาล ท้องที่อำเภอคลองท่อม มีเขตการปกครอง เป็น 3 เขต เรียกว่า “แขวง” คือ แขวงคลองท่อม แขวงพรุดินนา แขวงคลองพน โดยแต่ละ แขวงมีนายแขวงปกครองและดูแล ป้องกันภัยให้แก่ราษฎร ได้ปกครองในเขตของตนและมีนาย อากร เป็น เจ้าหน้าที่เก็บเงินผลประโยชน์จากอากร ค่านา สวน การพนัน สุรา ฝิ่น และอื่น ๆ

3 •อ•อ•อ•อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเหนือคลอง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ทิศใต้ ติดต่ออำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ ทะเลอันดามัน

4 • การเดินทาง - ทางรถยนต์ ใช้ถนนทางหลวง กระบี่ - ตรัง - ทางอื่น ๆ ( รถไฟ, เครื่องบิน ) ยังไม่มี

5 • สระมรกต อยู่ในเขตอำเภอคลองท่อม บริเวณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม เป็น น้ำตกสวยงามไหลจากเทือกเขาประ - บางคราม น้ำสีเขียวคล้ายมรกต อีกทั้ง บริเวณเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางครามยังเป็นที่อยู่ของ นกแต้วแร้ว ซึ่งเป็นนกป่าที่หายากและมีแห่ง เดียวในโลก

6 •น•น•น•น้ำตกร้อน อยู่ในเขตตำบลคลองท่อม เหนือ อำเภอคลองท่อม มีลักษณะเป็น ธาร น้ำพุร้อนผุด มีสารกำมะถันเจือจางเป็น ส่วนประกอบ จากใต้ดินตามธรรมชาติมี อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับการอาบน้ำได้ และ เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมไปอาบน้ำร้อน อีกที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่

7 พิพิธภัณฑสถานวัดคลอง ท่อม • ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองท่อม บนถนนเพชรเกษม หลัก กิโลเมตรที่ ๗๑ – ๗๒ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลอง ท่อมประมาณ ๑ กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บ สะสมสิ่งของ วัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ขุด ค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า “ ควนลูกปัด ” • อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิ เครื่องมือหิน เครื่องประดับซึ่งทำจากหินและดินเผา รูปสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดอันเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์สมัยเมื่อ ๕, ๐๐๐ ปี เศษมาแล้ว เปิดให้เข้าชมเวลา ๘. ๓๐ – ๑๑. ๐๐ น. และ ๑๓. ๐๐ – ๑๗. ๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

8 • แหล่งถ้ำในเขตอำเภอคลองท่อม ส่วนใหญ่ จะเป็นหลักฐานทางโบราณคดี คือ ถ้ำพระ ถ้ำ ลาน ถ้ำจมูกควาย ( เขาสามหน่วย ) ถ้ำหน้าผึ้ง เขาขวาปราบประ และถ้ำรอบแผ่นดินเสมอ

9 แผนที่ทางหลวง

10 รายชื่อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายชื่อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. ก ก าาาา แแแแ ฟฟฟฟ คคคค ัััั ่่่่ วววว บบบบ ดดดด บบบบ รรรร รรรร จจจจ ุุุุ ซซซซ ออออ งงงง พพพพ รรรร ้้้้ ออออ มมมม ชชชช งงงง กาแฟคั่วบด บรรจุซองพร้อมชง ตราคอฟฟี่นกแก้วแร้ง จำนวน 20 ถุงชง (OTOP)ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่. ก าาาา ลลลล ะะะะ แแแแ มมมม กาละแม มีลักษณะเหนียว รสชาติหวาน (OTOP)ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่. เ เ รรรร ืืืื ออออ จจจจ ำำำำ ลลลล ออออ งงงง โโโโ บบบบ รรรร าาาา ณณณณ เรือจำลองโบราณ(OTOP)ตำบล คลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เ รรรร ืืืื ออออ จจจจ ำำำำ ลลลล ออออ งงงง โโโโ บบบบ รรรร าาาา ณณณณ เรือจำลองโบราณ(OTOP)ตำบลคลอง ท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   ไ ไ วววว นนนน ์์์์ กกกก รรรร ะะะะ ชชชช าาาา ยยยย ดดดด ำำำำ ไวน์กระชายดำ (OTOP)ตำบลคลองท่อม ใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

11 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 ( กระบี่ ) 350 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัดระบี่ 81170 • อาณาเขต ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ต. เพ หลา ทิศใต้ จด คลองช่องลาด ทิศตะวันออก จด ป่าสงวนฯป่าคลองบางผึ้ง, ป่าคลองพ่อ, คลองพน ทิศตะวันตก จด คลองท่อม และ คลองเพ หลา •.....................................................


ดาวน์โหลด ppt •ป•ป•ป•ประวัติ เดิมอำเภอคลองท่อมก่อนประกาศใช้การปกครองหัวเมือง แบบเทศาภิบาล ท้องที่อำเภอคลองท่อม มีเขตการปกครอง เป็น 3 เขต เรียกว่า “แขวง” คือ แขวงคลองท่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google