งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ในช่วงเวลาราว 37,000- 27,000 ปีมาแล้ว มีการใช้เครื่องมือ หินกะเทาะทั้งประเภทเครื่องมือแกน หินและเครื่องมือสะเก็ดหิน ลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่แหล่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ในช่วงเวลาราว 37,000- 27,000 ปีมาแล้ว มีการใช้เครื่องมือ หินกะเทาะทั้งประเภทเครื่องมือแกน หินและเครื่องมือสะเก็ดหิน ลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่แหล่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ในช่วงเวลาราว 37,000- 27,000 ปีมาแล้ว มีการใช้เครื่องมือ หินกะเทาะทั้งประเภทเครื่องมือแกน หินและเครื่องมือสะเก็ดหิน ลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่แหล่ง โบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน

3 2. ในช่วงเวลาราว 9,000-7,500 ปี มาแล้ว มีการใช้เครื่องมือหิน กะเทาะชนิดที่เรียกว่า " เครื่องมือหิน แบบฮัวบิเนียน "(Hoabinhian)

4 " เครื่องมือหินแบบฮัวบิ เนียน "(Hoabinhian) เป็นเครื่องมือหิน กะเทาะประเภทแกนหินที่ทำจากหินกรวด แม่น้ำ เครื่องมือหินกะเทาะชนิดนี้ พบครั้ง แรกที่แหล่งโบราณคดีในแถบจังหวัดฮัว บินห์ ในประเทศเวียดนาม เนื่องจาก ในช่วงของการพบครั้งแรกนั้น นัก โบราณคดีผู้พบเห็นว่าเป็นเครื่องมือหิน แบบเฉพาะที่ยังไม่เคยมีผู้ใดพบมาก่อน เมื่อเปรียบเทียบแล้วไม่สามารถจัดเป็น ของ วัฒนธรรมใดๆอันเป็นที่รู้จักกันอยู่ แล้ว จึงตั้งชื่อใหม่เรียกเครื่องมือหินชนิด นี้ว่า " เครื่องมือหินฮัวบิเนียน " ซึ่ง หมายความว่าเป็นเครื่องมือแบบของ พื้นที่แถบจังหวัดฮัวบินห์นั่นเอง

5 เครื่องมือหินกะเทาะบางชนิดที่จัดเป็นประเภทเด่นแสดงถึงชุดเครื่องมือหิน แบบฮัวบิเนียน ประกอบด้วย

6 1. เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว เหลือผิวหินเดิม (cortex) ไว้มากบ้าง น้อยบ้าง มี ทั้งทรงรูปไข่ ทรงสามเหลี่ยม ทรงแผ่นกลมแบน เป็นต้น ส่วนแบบที่เป็นทรงรูปไข่ ที่กะเทาะผิวหินเดิมด้านหนึ่งออกจนหมดนั้น เรียกว่า เครื่องมือหินแบบสุมาตรา ลิทธ์ (sumatraliths)

7

8 2. เครื่องมือหินกะเทาะ 2 หน้า มีรูปทรงต่างๆแบบเดียวกับเครื่องมือหินกะเทาะ หน้าเดียว

9 3. ขวานสั้น (shortaxes) ซึ่งหมายถึงเครื่องมือหินกะเทาะทำจากหินกรวดแม่น้ำ ให้มีรูปร่างคล้ายหัวขวาน โดยการกะเทาะหน้าเดียวหรือสองหน้า และมีการ กะเทาะแนวขวางให้ปลายด้านท้ายหักออกเพื่อให้เป็นด้านด้ามของเครื่องมือ

10 4. เครื่องมือหินกะเทาะขัดฝนเฉพาะส่วนคมใช้งาน (edge-ground tools) หรือ เครื่องมือหินขัดรุ่นเก่า (proto-neoliths) ซึ่งหมายถึง เครื่องมือหินกะเทาะเป็นรูป หัวขวานที่มีการขัดฝนเฉพาะด้านคมของเครื่องมือ ยังไม่ขัดเรียบทั้งชิ้น

11 5. เครื่องมือหินกะเทาะแบบอื่นๆ รูปทรงหลากหลาย มีทั้งที่เป็นเครื่องมือสะเก็ดหิน เครื่องมือแกนหิน รวมทั้งฆ้อนหิน

12 3. - ในช่วงเวลาราว 6,000-4,000 ปีมาแล้ว เริ่มมีการใช้เครื่องมือหิน ขัด หรือขวานหินขัด นอกจากนี้ก็มี การใช้ภาชนะดินเผา

13 แหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมน

14

15 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 1. สมัยต้น ราว 4,300-3,000 ปีมาแล้ว

16 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงสมัยต้น


ดาวน์โหลด ppt 1. ในช่วงเวลาราว 37,000- 27,000 ปีมาแล้ว มีการใช้เครื่องมือ หินกะเทาะทั้งประเภทเครื่องมือแกน หินและเครื่องมือสะเก็ดหิน ลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่แหล่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google