งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640 กิโลเมตร รอง จากแม่น้ำแยงซีเกียงใน ประเทศจีน ทวีปเอเชีย อารยธรรมจีนสมัยก่อน ประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640 กิโลเมตร รอง จากแม่น้ำแยงซีเกียงใน ประเทศจีน ทวีปเอเชีย อารยธรรมจีนสมัยก่อน ประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640 กิโลเมตร รอง จากแม่น้ำแยงซีเกียงใน ประเทศจีน ทวีปเอเชีย อารยธรรมจีนสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรมยางเชา มีการตั้ง ชุมชนทำการเกษตรกรรม - วัฒนธรรมหลงซาน การทำ เครื่องใช้สำริด ขวานหยก การ ทำเครื่องปั้นดินเผา อารยธรรมจีนสมัย ประวัติศาสตร์ - มีการประดิษฐ์อักษรแบบ รูปภาพบนกระดูกสัตว์และ กระดองเต่าในสมัยราชวงศ์ ชาง และเป็นต้นกำเนิดอักษร จีนในปัจจุบัน ความเจริญที่สำคัญ ความเจริญเกิดขึ้น เมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 4,000 ปี ที่เกิด จากความพยายามของคนจีน สมัยโบราณที่จะแก้ไขปัญหา และเอาชนะภัยธรรมชาติ

3

4


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับ ที่ 2 มีความ ยาว 4,640 กิโลเมตร รอง จากแม่น้ำแยงซีเกียงใน ประเทศจีน ทวีปเอเชีย อารยธรรมจีนสมัยก่อน ประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google