งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมอินเดีย. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมอินเดีย. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมอินเดีย

2 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ) ถือ กำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและ ปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของ โลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรม เก่าสุดเริ่มจาก เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโป เตเมีย เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

3 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ ? จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีการ เปลี่ยนแปลงและสิ่งของที่ทันสมัยกว่าอารยธรรมอื่นๆ เช่น การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆ เทียบได้ มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อ กันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการ ขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้ เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือ คล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก เป็นต้น

4 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุ ? - การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมี ห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย - น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆ เทียบได้ - มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อ กันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา - การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบ มาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียน เทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก - มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ

5 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อ สังคมไทยเราอย่างไร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานที่ ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอินเดียมีความเข้มแข็งและ ประชากรที่เยอะและปัจจุบันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มี ประชากรเยอะมากที่สุด

6 จัดทำโดย นาย วุฒิพงษ์ เผ่านิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 เลขที่ 9


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ อารยธรรมอินเดีย. 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก ? อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุค สำริด ( ประมาณ 2500 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google