งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง ปัจจุบันจริงหรือ 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 2 หรือเว็บไซต์อื่นๆ แล้ว ตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่ power point หรือ ทำเป็นคลิป VDO ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม 2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก เป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันตกของอินเดีย ( ปากีสถานในปัจจุบัน ) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้าง กว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอิยิปต์ โดยทุกๆปี กระแสน้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มน้ำ สินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม นัก ประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดน นี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา (Harappa Culture) ซึ่งเป็นชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสินธุ เมื่อประมาณ 3,500 – 1,000 ปี ก่อน พุทธศักราช

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความ เจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ จริง = อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีการ เจริญจากอดีตถึงปัจจุบัน

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พัฒนาการทางความคิดที่สำคัญในอารย ธรรมอินเดียเริ่มจากการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ โดยการสวดสรรเสริญและอ้อนวอนเทพเจ้า ในช่วง แรกเป็นการสืบต่อกับด้วยการท่องจำแบบปากเปล่า ในกลุ่มของผู้ทำพิธีกรรมเท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาเป็น คัมภีร์ประกอบด้วยสามส่วนคือ ฤคเวท ยชุรเวท และ สามเวท รวมเรียกว่า “ ไตรเวท ” ภายหลังได้แต่ง คัมภีร์ชื่ออถรรพเวทเพิ่มขึ้นรวมเป็นสี่ส่วน แต่ก็ยัง เรียกว่าคัมภีร์พระเวทเหมือนเดิม เรียกยุคนี้ว่า “ ยุค พระเวท ” พัฒนาการความคิดของอินเดียในยุคถัดมา มีความหลากหลายทางความคิด

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมี อิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ามี ความเจริญอย่างยิ่งในด้านการวางผังเมือง เพราะมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ มีระบบท่อระบายน้ำ มีสระขนาดใหญ่ภายใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตทาง การเกษตร และมีหลักฐานการติดต่อค้าขายกับ ดินแดนเมโสโปเตเมียอีกด้วย

7


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็น ต่อไปนี้ 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google