งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัด ราชบุรี เมืองสุดชายแดน ตะวันตก. ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัด ราชบุรี เมืองสุดชายแดน ตะวันตก. ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัด ราชบุรี เมืองสุดชายแดน ตะวันตก

2 ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี เป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้าย ที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ. ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็น ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี เป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้าย ที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ. ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็น ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

3 สัญลักษณ์ จังหวัดราชบุรี สัญลักษณ์ จังหวัดราชบุรี ตราประจำจังหวัดราชบุรี รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของ พระมหากษัตริย์ คือ... พระแสงขรรค์ชัยศรี และฉลองพระบาท คู่ หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้า แผ่นดิน

4 คำขวัญประจำ จังหวัด “ คนสวยโพธาราม คนงาม บ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัด ขนอนหนังใหญ่ เมืองโอ่งมังกร วัด ขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำ ดำเนิน ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำ ดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่าน ยี่สกปลาดี " เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่าน ยี่สกปลาดี "

5 ดอกไม้ประจำ จังหวัด ดอกไม้ประจำ จังหวัด ดอกกัลปพฤกษ์

6 ต้นไม้ ประจำจังหวัด ชื่อพรรณไม้ โมกมัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia tomentosa

7 ทำเลที่ตั้ง ทำเลที่ตั้ง ราชบุรี อยู่ทางภาคตะวันตกของ ประเทศไทย ราชบุรี อยู่ทางภาคตะวันตกของ ประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพ 101 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพ 101 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,196,462 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,196,462 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อำเภอ คือ อ. เมือง อ. บางแพ ประกอบด้วย 9 อำเภอ คือ อ. เมือง อ. บางแพ อ. ปากท่อ อ. โพธาราม อ. สวน ผึ้ง อ. จอมบึง อ. ปากท่อ อ. โพธาราม อ. สวน ผึ้ง อ. จอมบึง อ. วัดเพลง อ. บ้านโป่ง และ อ. ดำเนินสะดวก อ. วัดเพลง อ. บ้านโป่ง และ อ. ดำเนินสะดวก

8 แผนที่จังหวัด แผนที่จังหวัด

9 อาณาเขตและการ ปกครอง ( กาญจนบุรี ) ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ( นครปฐม ) ทิศใต้ ( เพชรบุรี ) ( สหภาพพม่า ) ทิศตะวันตก

10 ลักษณะภูมิ ประเทศ สภาพพื้นที่แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ … 1. 1. ที่ราบมีความลาดชัน 2. บริเวณที่เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา 3. ที่ราบสูง เทือกเขาและภูเขาค่อนไป ทางทิศตะวันตก และ ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด

11 ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ จึงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000-1,250 มิลลิเมตร / ต่อปี โดยจะมีปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือน กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเชียส และสูงสุด ประมาณ 37 องศาเซลเชียส ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ จึงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000-1,250 มิลลิเมตร / ต่อปี โดยจะมีปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือน กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเชียส และสูงสุด ประมาณ 37 องศาเซลเชียส

12 เทศกาลน่าสนใจ เทศกาลน่าสนใจ เทศกาลองุ่นหวาน และ ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก เทศกาลกินข้าวห่อ หรือ อั๊งหมี่ทอง

13 สถานที่ท่องเที่ยว น่ารู้ สถานที่ท่องเที่ยว น่ารู้ ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก โป่งยุบ โป่งยุบ ถ้ำเขาบิน ถ้ำเขาบิน เขาช่องพราน เขาช่องพราน พิพิธภัณฑ์หนัง ใหญ่วัดขนอน พิพิธภัณฑ์หนัง ใหญ่วัดขนอน จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดคงคาราม

14 ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ ตลาด น้ำคลองลัดพลี ” มีมานานกว่า 100 ปี เหมาะที่จะแวะ ไปเที่ยว ชมในเวลาเช้า

15 โป่งยุบ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่า เคย เกิดจากการ ยุบตัวของ แผ่นดินทำให้เกิด หน้าผา สูงชันมีลักษณะ คล้าย.. “ แพะเมืองผี ” และมี อาณาเขตกว้าง กว่า 10 ไร่

16 ถ้ำเขาบิน ตั้งอยู่ในเทือกเขาบิน และ มีความสูงประมาณ 200 เมตร เป็นถ้ำที่มีหินย้อย สวยงามมาก สามารถจินตนาการ เป็นรูปสัตว์ ต่างๆได้หลายชนิด

17 ช่องพราน เขาช่องพราน เขาช่องพรานเป็นถ้ำ ที่มีความสวยงาม ภายในมีพระพุทธรูป ในถ้ำมากกว่าร้อย องค์ นอกจากนั้น ภายในถ้ำยังมี ค้างคาวอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก ทุกวัน ใกล้พลบค่ำฝูงค้าว คาวจะบินออกมา คล้ายควันที่ลอย ออกมาจากปล่องไฟ

18 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน เป็นที่เก็บรักษาหนัง ใหญ่ 313 ตัว ที่มีสภาพสมบูรณ์ ทาง วัดได้จัดแสดงหนังใหญ่ ทุกวันเสาร์ 11.00 น. ติดต่อได้ที่  032 – 233386

19 จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดคงคาราม วัดคงคาราม ภายในอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝา ผนังที่ดู ละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอด จากต้นแบบที่มี ชีวิต ซึ่งได้เขียน ขึ้นในรัตนโกสินทร์

20 ที่ระลึกและของ ฝาก ที่ระลึกและของ ฝาก  ประเภทเครื่องปั้นดินเผา  ประเภทสิ่งทอ  ประเภทผลิตภัณฑ์นมสด  ประเภทผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า

21 จบการนำเสนอ สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัด ราชบุรี เมืองสุดชายแดน ตะวันตก. ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google