งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัด ราชบุรี เมืองสุด ชายแดนตะวันตก. ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัด ราชบุรี เมืองสุด ชายแดนตะวันตก. ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัด ราชบุรี เมืองสุด ชายแดนตะวันตก

2 ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี เป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้าย ที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ. ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่ เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี เป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้าย ที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ. ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่ เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

3 สัญลักษณ์ จังหวัดราชบุรี สัญลักษณ์ จังหวัดราชบุรี ตราประจำจังหวัดราชบุรี รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของ พระมหากษัตริย์ คือ... พระแสงขรรค์ชัยศรี และฉลองพระบาทคู่ หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

4 คำขวัญประจำจังหวัด “ คนสวยโพธาราม คนงาม บ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัด ขนอนหนังใหญ่ เมืองโอ่งมังกร วัด ขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำ ดำเนิน ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำ ดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่าน ยี่สกปลาดี " เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่าน ยี่สกปลาดี "

5 ดอกไม้ประจำ จังหวัด ดอกไม้ประจำ จังหวัด ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกกัลปพฤกษ์

6 ต้นไม้ประจำ จังหวัด ชื่อพรรณไม้ โมกมัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia tomentosa

7 ทำเลที่ตั้ง ราชบุรี อยู่ทาง ราชบุรี อยู่ทางภาค ตะวันตก ของประเทศไทย ของประเทศไทย ราชบุรี

8 พื้นที่จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 5,196,462 ตาราง กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,196,462 ตาราง กิโลเมตร 5,196,462 ตร. กม.

9 แผนที่จังหวัด

10 จังหวัดราชบุรีมีกี่ อำเภอ ประกอบด้วย 9 อำเภอ คือ 1 อ. เมือง 2 อ. บางแพ 1 อ. เมือง 2 อ. บางแพ 3 อ. โพธาราม 4 อ. สวนผึ้ง 3 อ. โพธาราม 4 อ. สวนผึ้ง 5 อ. จอมบึง 6 อ. วัดเพลง 5 อ. จอมบึง 6 อ. วัดเพลง 7 อ. บ้านโป่ง 8 อ. ปากท่อ 7 อ. บ้านโป่ง 8 อ. ปากท่อ และ 9 อ. ดำเนิน สะดวก และ 9 อ. ดำเนิน สะดวก

11 ระยะทางห่างจากกรุงเทพ 101 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพ 101 กิโลเมตร การเดินทาง 101 กม.

12 อาณาเขตและการ ปกครอง ( กาญจนบุรี ) ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ( นครปฐม ) ทิศใต้ ( เพชรบุรี ) ( สหภาพพม่า ) ทิศตะวันตก

13 ลักษณะภูมิ ประเทศ สภาพพื้นที่แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ … 1. 1. ที่ราบมีความลาดชัน 2. บริเวณที่เป็นลูกคลื่นถึงเนินเขา 3. ที่ราบสูง เทือกเขาและภูเขาค่อนไป ทางทิศตะวันตก และ ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด

14 ลักษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ จึงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000-1,250 มิลลิเมตร / ต่อปี โดยจะมีปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือน กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเชียส และสูงสุด ประมาณ 37 องศาเซลเชียส ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ จึงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,000-1,250 มิลลิเมตร / ต่อปี โดยจะมีปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือน กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 20 องศาเซลเชียส และสูงสุด ประมาณ 37 องศาเซลเชียส

15 เทศกาลน่าสนใจ เทศกาลน่าสนใจ เทศกาลองุ่นหวาน และ ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก เทศกาลกินข้าวห่อ หรือ อั๊งหมี่ทอง

16 สถานที่ท่องเที่ยว น่ารู้ สถานที่ท่องเที่ยว น่ารู้ ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก โป่งยุบ โป่งยุบ ถ้ำเขาบิน ถ้ำเขาบิน เขาช่องพราน เขาช่องพราน พิพิธภัณฑ์หนัง ใหญ่วัดขนอน พิพิธภัณฑ์หนัง ใหญ่วัดขนอน จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังที่ วัดคงคาราม

17 ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก ตลาดน้ำดำเนิน สะดวก หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ ตลาด น้ำคลองลัดพลี ” มีมานานกว่า 100 ปี เหมาะที่จะแวะ ไปเที่ยว ชมในเวลาเช้า

18 โป่งยุบ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่า เคย เกิดจากการ ยุบตัวของ แผ่นดินทำให้เกิด หน้าผา สูงชันมีลักษณะ คล้าย.. “ แพะเมืองผี ” และมี อาณาเขตกว้าง กว่า 10 ไร่

19 ถ้ำเขาบิน ตั้งอยู่ในเทือกเขา บิน และ มีความสูงประมาณ 200 เมตร เป็นถ้ำที่มีหินย้อย สวยงามมาก สามารถจินตนาการ เป็นรูปสัตว์ ต่างๆได้หลายชนิด

20 ช่องพราน เขาช่องพราน เขาช่องพรานเป็นถ้ำ ที่มีความสวยงาม ภายในมีพระพุทธรูป ในถ้ำมากกว่าร้อย องค์ นอกจากนั้น ภายในถ้ำยังมี ค้างคาวอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก ทุกวัน ใกล้พลบค่ำฝูงค้าว คาวจะบินออกมา คล้ายควันที่ลอย ออกมาจากปล่องไฟ

21 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน เป็นที่เก็บรักษาหนัง ใหญ่ 313 ตัว ที่มีสภาพสมบูรณ์ ทาง วัดได้จัดแสดงหนังใหญ่ ทุกวันเสาร์ 11.00 น. ติดต่อได้ที่  032 – 233386

22 จิตรกรรมฝาผนังที่วัด คงคาราม จิตรกรรมฝาผนังที่วัด คงคาราม วัดคงคาราม ภายในอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝา ผนังที่ดู ละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอด จากต้นแบบที่มี ชีวิต ซึ่งได้เขียน ขึ้นในรัตนโกสินทร์

23 ที่ระลึกและของ ฝาก ที่ระลึกและของ ฝาก  ประเภท เครื่องปั้นดินเผา  ประเภทสิ่งทอ  ประเภท ผลิตภัณฑ์นมสด  ประเภท ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา ผ้า

24 จบการนำเสนอ สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัด ราชบุรี เมืองสุด ชายแดนตะวันตก. ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งใน แคว้นสุวรรณภูมิ ตามการสันนิษฐาน จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google