งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แทนแกรม แทนแกรม (Tangram) ใช้เรียกรูปต่อปริศนา แบบหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณของประเทศจีน ( ประมาณปี ค. ศ. 1800) จากนั้นจึงแพร่หลาย มายังประเทศตะวันตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แทนแกรม แทนแกรม (Tangram) ใช้เรียกรูปต่อปริศนา แบบหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณของประเทศจีน ( ประมาณปี ค. ศ. 1800) จากนั้นจึงแพร่หลาย มายังประเทศตะวันตก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แทนแกรม แทนแกรม (Tangram) ใช้เรียกรูปต่อปริศนา แบบหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณของประเทศจีน ( ประมาณปี ค. ศ. 1800) จากนั้นจึงแพร่หลาย มายังประเทศตะวันตก แทนแกรมเป็นชิ้นส่วนรูป เรขาคณิตสองมิติที่สามารถสร้างขึ้นได้โดย เขียนเส้นต่าง ๆ ลงบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ( ดังรูป )

3 แทนแกรม จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 2 ชิ้น รูป สามเหลี่ยม ขนาดกลาง 1 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุม ฉากขนาดใหญ่ 2 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอีก 1 ชิ้น ซึ่งรูป สามเหลี่ยมขนาดกลาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ล้วนแล้วแต่มีพื้นที่เป็นสอง เท่าของสี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก สามเหลี่ยมมุมฉาก ขนาดใหญ่ แต่ละชิ้นมีพื้นที่เป็น 4 เท่าของ สี่เหลี่ยมมุมฉากเล็ก 1 ชิ้น และมุมที่เกิดขึ้นใน ชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้น มีอยู่เพียง 3 แบบ คือ มุมฉาก มุม 45 องศา และ มุม 135 องศา

4 แทนแกรม


ดาวน์โหลด ppt แทนแกรม แทนแกรม (Tangram) ใช้เรียกรูปต่อปริศนา แบบหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณของประเทศจีน ( ประมาณปี ค. ศ. 1800) จากนั้นจึงแพร่หลาย มายังประเทศตะวันตก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google