งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส 51312319 จบการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาชีพ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. รวิทัต ภู่หลำ ผู้สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส 51312319 จบการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาชีพ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. รวิทัต ภู่หลำ ผู้สัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส 51312319 จบการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาชีพ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. รวิทัต ภู่หลำ ผู้สัมมนา 29 สิงหาคม 2552

2 A TIRE - MARK IDENTIFICATION SCHEME FOR SUSPECTED VEHICLE DETECTION IN HIT AND RUN ACCIDENT วิธีพิสูจน์รอยยางรถยนต์เพื่อใช้ ในการสืบค้นหายานพาหนะ ต้องสงสัย ในกรณีชนแล้วหนี

3 ได้หลักฐานใดบ้าง ???

4

5 แหล่งที่มา

6

7 Database Computer ( Matching Model ) Accident scene ระบบฐานข้อมูลและการเปรียบเทียบ Out put

8 ส่วนประกอบต่างๆของฐานข้อมูล ชนิดของ ฐานข้อมูล สิ่งที่ใช้จับคู่สิ่งที่ใช้อ้างอิง ยาง ความกว้างของ แนวและร่อง, จำนวนของร่อง, ความกว้างของ รอยดอกยาง ยี่ห้อ, ตัวอย่าง การทำงาน, รายละเอียดของ ยาง, อื่นๆ ยานพาหนะ ระยะระหว่างล้อ หน้ากับล้อหลัง, ระยะห่างระหว่าง ล้อ ชนิด, รุ่น, ความ ยาว, ความกว้าง, น้ำหนัก, ปี, ABS, ปริมาณ ของไอเสีย, อื่นๆ

9 การจับคู่ตัวอย่าง P-dimensional ของดอกยางและความเหมือนกันของรอยยาง

10 Euclidean distance

11 สรุป การสืบสวนรอยยาง ณ สถานที่เกิดเหตุ การสืบสวนยานพาหนะและยาง ทั้งในและนอกสถานที่เกิดเหตุ รอยยาง : - ชนิด : รอยแบบลื่นไถล, รอยแบบหันเห, รอยแบบเห็นได้ชัดเจน - รูปแบบ : ด้านเดียว หรือ สองด้าน, ล้อหน้ากรือล้อหลัง การประมาณระยะฐานล้อ และ / หรือ ทิศทางจาก รอยยาง การจับคู่ในทางปฏิบัติเพื่อ ประมาณ ระยะฐานล้อ และ / หรือ ทิศทาง กำหนดความเป็นไปได้ของ ระยะฐานล้อของยานพาหนะ และ / หรือ ทิศทาง การประมาณความกว้างบนรอยยาง การจับคู่รอยยางกับดอกยาง ผลที่เป็นไปได้ของรุ่น และรายละเอียดของยาง ความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับรุ่น และชนิดของยานพาหนะ

12 (Left Skid-mark) (Right Skid-mark) รอยยางแบบลื่นไถลบนพื้นถนน Case testing

13 ข้อมูลที่นำเข้าของรอยยาง

14 ความเป็นไปได้มากที่เกี่ยวข้องกับยางและ M.D. ที่ตรงกัน

15 ความเป็นไปได้สูงที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและ M.D. โดยใช้รอยลื่นไถลด้านซ้าย

16 ความเป็นไปได้สูงที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและ M.D. โดยใช้รอยลื่นไถลด้านขวา

17 Vehicle brandVehicle modeltypeWheel M. D 2 Tire M. D. 1 Total M. D. FORDLANSER-8ACar0.980.960.94 YOULOONGYLNY10SGXACar1.00.96 MAZDAMAZDA-7BCar0.980.960.94 FORDYJ4-7GCar0.340.960.33 TOYOTATLIEPN1.5Car0.90.960.86 SANYANGCV15-5MLSXCar10.96 HONDACIVIC AMC1.5Car0.990.960.95 ความเป็นไปได้สูงที่เกี่ยวข้องกับยี่ห้อรถและรุ่นและมุมการจับคู่ Note : 1. Total M.D. = Wheel M.D. * Tire M.D. 2. Wheel M.D. determined by the wheelbase and/or front and rear wheel – distance.

18 1. ค้นหาวิธีอื่นนอกจาก Euclidean distance เพื่อเปรียบเทียบรอยยาง 2. พัฒนา Software บน PDA เพื่อนำการเปรียบเทียบมาใช้ได้ทันทีจาก สถานที่เกิดเหตุ และสามารถ Update ข้อมูลรอยยางและยานพาหนะได้จาก Internet ความคิดเห็น

19 จบการสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส 51312319 จบการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาชีพ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. รวิทัต ภู่หลำ ผู้สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google