งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส 51312319
ผู้สัมมนา นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส จบการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาชีพ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. รวิทัต ภู่หลำ 29 สิงหาคม 2552

2 วิธีพิสูจน์รอยยางรถยนต์เพื่อใช้ในการสืบค้นหายานพาหนะต้องสงสัย
A TIRE - MARK IDENTIFICATION SCHEME FOR SUSPECTED VEHICLE DETECTION IN HIT AND RUN ACCIDENT วิธีพิสูจน์รอยยางรถยนต์เพื่อใช้ในการสืบค้นหายานพาหนะต้องสงสัย ในกรณีชนแล้วหนี

3 ได้หลักฐานใดบ้าง ???

4

5 แหล่งที่มา

6

7 ระบบฐานข้อมูลและการเปรียบเทียบ
Database Accident scene Computer ( Matching Model ) Out put

8 ส่วนประกอบต่างๆของฐานข้อมูล
ชนิดของฐานข้อมูล สิ่งที่ใช้จับคู่ สิ่งที่ใช้อ้างอิง ยาง ความกว้างของแนวและร่อง, จำนวนของร่อง, ความกว้างของรอยดอกยาง ยี่ห้อ, ตัวอย่างการทำงาน, รายละเอียดของยาง, อื่นๆ ยานพาหนะ ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง,ระยะห่างระหว่างล้อ ชนิด, รุ่น, ความยาว, ความกว้าง, น้ำหนัก, ปี, ABS, ปริมาณของไอเสีย, อื่นๆ

9 การจับคู่ตัวอย่าง P-dimensionalของดอกยางและความเหมือนกันของรอยยาง

10 Euclidean distance

11 สรุป การสืบสวนยานพาหนะและยาง การสืบสวนรอยยาง ณ สถานที่เกิดเหตุ
ทั้งในและนอกสถานที่เกิดเหตุ รอยยาง : ชนิด : • รอยแบบลื่นไถล, รอยแบบหันเห, รอยแบบเห็นได้ชัดเจน รูปแบบ : • ด้านเดียว หรือ สองด้าน, ล้อหน้ากรือล้อหลัง การประมาณระยะฐานล้อ และ / หรือ ทิศทางจากรอยยาง การประมาณความกว้างบนรอยยาง การจับคู่ในทางปฏิบัติเพื่อประมาณ ระยะฐานล้อ และ / หรือ ทิศทาง การจับคู่รอยยางกับดอกยาง กำหนดความเป็นไปได้ของ ระยะฐานล้อของยานพาหนะ และ / หรือ ทิศทาง ผลที่เป็นไปได้ของรุ่น และรายละเอียดของยาง ความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับรุ่น และชนิดของยานพาหนะ

12 รอยยางแบบลื่นไถลบนพื้นถนน
Case testing (Left Skid-mark) (Right Skid-mark) รอยยางแบบลื่นไถลบนพื้นถนน

13 ข้อมูลที่นำเข้าของรอยยาง

14 ความเป็นไปได้มากที่เกี่ยวข้องกับยางและ M.D. ที่ตรงกัน

15 ความเป็นไปได้สูงที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและ M.D.
โดยใช้รอยลื่นไถลด้านซ้าย

16 ความเป็นไปได้สูงที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและ M.D.
โดยใช้รอยลื่นไถลด้านขวา

17 ความเป็นไปได้สูงที่เกี่ยวข้องกับยี่ห้อรถและรุ่นและมุมการจับคู่
Vehicle brand Vehicle model type Wheel M. D 2 Tire M. D. 1 Total M. D. FORD LANSER-8A Car 0.98 0.96 0.94 YOULOONG YLNY10SGXA 1.0 MAZDA MAZDA-7B YJ4-7G 0.34 0.33 TOYOTA TLIEPN1.5 0.9 0.86 SANYANG CV15-5MLSX HONDA CIVIC AMC1.5 0.99 0.95 Note : 1. Total M.D. = Wheel M.D. * Tire M.D. 2. Wheel M.D. determined by the wheelbase and/or front and rear wheel – distance.

18 ความคิดเห็น 1. ค้นหาวิธีอื่นนอกจาก Euclidean distance เพื่อเปรียบเทียบรอยยาง 2. พัฒนา Software บน PDA เพื่อนำการเปรียบเทียบมาใช้ได้ทันทีจาก สถานที่เกิดเหตุ และสามารถ Update ข้อมูลรอยยางและยานพาหนะได้จาก Internet

19 จบการสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt นาย รัฐ รัตนปริคณน์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google