งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera)
พ.ต.ต.สัญญา เนียมประดิษฐ์ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2 กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera)
มีการใช้อย่างได้ผลในต่างประเทศ เป็นวิธีการที่สามารถตรวจสอบการกระทำผิดตลอดเวลา และสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษในทุกกรณี เมื่อผู้ขับขี่ตระหนักว่ามีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา และหากทำผิดก็จะถูกจับกุม การกระทำผิดจะลดลง และสุดท้ายผู้ขับขี่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอุปนิสัยที่เคารพกฎหมาย

3 กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera)
กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจร โดยจะถ่ายภาพยานพาหนะหรือรถที่ผ่านเข้ามาในบริเวณแยกเมื่อสัญญาณไฟสีแดงปรากฏขึ้น การติดตั้งโดยส่วนใหญ่จะแขวนไว้ในที่สูงเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคู่ไปกับกล้องด้วย เช่นการใช้แฟลช เพื่อเพิ่มความสว่างในการถ่ายภาพ

4 ตัวอย่าง มลรัฐแมรี่แลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 ในประเทศไทย บริษัทเทนิกซ์ แทรฟฟิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการทดลองประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง ณ แยกบริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนพระราม 6

6 กระบวนการทำงานของกล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

7 ผลการทดลอง กล้องจำนวน 1 ตัว ณ แยกบริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนพระราม 6 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2549 สามารถจับภาพการกระทำความผิดอันอาจจะดำเนินคดีได้มากถึง 2195 ภาพ และสามารถออกเป็นใบสั่งได้มากถึง 2025 ภาพ อัตราความสามารถในการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้ร้อยละ 92

8 การบันทึกภาพ

9 การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
Short Clip of Collision.avi

10 การนำเทคโนโลยีมาใช้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการตรวจจับกุมการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติการกฎจราจรมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่นการป้องกันอาชญากรรมโดยสามารถใช้ในการตรวจสอบรถผู้ต้องสงสัย หรือตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นการลงทุนที่สูงมาก นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการจึงต้องถูกนำมาใช้ เช่นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีระบบการลงทุน และการแบ่งประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google