งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera) พ. ต. ต. สัญญา เนียมประดิษฐ์ กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera) พ. ต. ต. สัญญา เนียมประดิษฐ์ กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera) พ. ต. ต. สัญญา เนียมประดิษฐ์ กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2 กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่า ฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera) มีการใช้อย่างได้ผลในต่างประเทศ มีการใช้อย่างได้ผลในต่างประเทศ เป็นวิธีการที่สามารถตรวจสอบการกระทำผิด ตลอดเวลา และสามารถนำผู้กระทำผิดมา ลงโทษในทุกกรณี เป็นวิธีการที่สามารถตรวจสอบการกระทำผิด ตลอดเวลา และสามารถนำผู้กระทำผิดมา ลงโทษในทุกกรณี เมื่อผู้ขับขี่ตระหนักว่ามีการตรวจสอบอยู่ ตลอดเวลา และหากทำผิดก็จะถูกจับกุม การ กระทำผิดจะลดลง และสุดท้ายผู้ขับขี่จะเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนอุปนิสัยที่เคารพกฎหมาย เมื่อผู้ขับขี่ตระหนักว่ามีการตรวจสอบอยู่ ตลอดเวลา และหากทำผิดก็จะถูกจับกุม การ กระทำผิดจะลดลง และสุดท้ายผู้ขับขี่จะเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนอุปนิสัยที่เคารพกฎหมาย

3 กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่า ฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera) กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืน สัญญาณไฟเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ สัญญาณไฟจราจร โดยจะถ่ายภาพยานพาหนะ หรือรถที่ผ่านเข้ามาในบริเวณแยกเมื่อสัญญาณ ไฟสีแดงปรากฏขึ้น การติดตั้งโดยส่วนใหญ่จะ แขวนไว้ในที่สูงเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคู่ไปกับ กล้องด้วย เช่นการใช้แฟลช เพื่อเพิ่มความสว่าง ในการถ่ายภาพ กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืน สัญญาณไฟเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ สัญญาณไฟจราจร โดยจะถ่ายภาพยานพาหนะ หรือรถที่ผ่านเข้ามาในบริเวณแยกเมื่อสัญญาณ ไฟสีแดงปรากฏขึ้น การติดตั้งโดยส่วนใหญ่จะ แขวนไว้ในที่สูงเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคู่ไปกับ กล้องด้วย เช่นการใช้แฟลช เพื่อเพิ่มความสว่าง ในการถ่ายภาพ

4 ตัวอย่าง มลรัฐแมรี่แลนด์ (Maryland) ประเทศ สหรัฐอเมริกา มลรัฐแมรี่แลนด์ (Maryland) ประเทศ สหรัฐอเมริกา

5 ในประเทศไทย บริษัทเทนิกซ์ แทรฟฟิค โซลูชั่นส์ ( ประเทศ ไทย ) ได้ดำเนินการทดลองประสิทธิภาพการใช้ งานของกล้อง ณ แยกบริเวณถนนศรีอยุธยาและ ถนนพระราม 6 บริษัทเทนิกซ์ แทรฟฟิค โซลูชั่นส์ ( ประเทศ ไทย ) ได้ดำเนินการทดลองประสิทธิภาพการใช้ งานของกล้อง ณ แยกบริเวณถนนศรีอยุธยาและ ถนนพระราม 6

6 กระบวนการทำงานของกล้องอัตโนมัติ เพื่อการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

7 ผลการทดลอง กล้องจำนวน 1 ตัว ณ แยกบริเวณถนนศรีอยุธยา และถนนพระราม 6 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2549 กล้องจำนวน 1 ตัว ณ แยกบริเวณถนนศรีอยุธยา และถนนพระราม 6 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2549 สามารถจับภาพการกระทำความผิดอันอาจจะ ดำเนินคดีได้มากถึง 2195 ภาพ และสามารถ ออกเป็นใบสั่งได้มากถึง 2025 ภาพ สามารถจับภาพการกระทำความผิดอันอาจจะ ดำเนินคดีได้มากถึง 2195 ภาพ และสามารถ ออกเป็นใบสั่งได้มากถึง 2025 ภาพ อัตราความสามารถในการดำเนินคดีเอาผิดกับ ผู้กระทำความผิดได้ร้อยละ 92 อัตราความสามารถในการดำเนินคดีเอาผิดกับ ผู้กระทำความผิดได้ร้อยละ 92

8 การบันทึกภาพ

9 การบันทึกภาพเคลื่อนไหว Short Clip of Collision.avi Short Clip of Collision.avi Short Clip of Collision.avi Short Clip of Collision.avi

10 การนำเทคโนโลยีมาใช้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการตรวจจับกุม การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการตรวจจับกุม การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติการ กฎจราจรมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติการ กฎจราจรมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่นการป้องกัน อาชญากรรมโดยสามารถใช้ในการตรวจสอบรถผู้ต้อง สงสัย หรือตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่นการป้องกัน อาชญากรรมโดยสามารถใช้ในการตรวจสอบรถผู้ต้อง สงสัย หรือตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยี ดังกล่าวมาใช้เป็นการลงทุนที่สูงมาก สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยี ดังกล่าวมาใช้เป็นการลงทุนที่สูงมาก นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการจึงต้องถูกนำมาใช้ เช่นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีระบบการลงทุน และการแบ่งประโยชน์ที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการจึงต้องถูกนำมาใช้ เช่นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีระบบการลงทุน และการแบ่งประโยชน์ที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt กล้องอัตโนมัติเพื่อการตรวจจับการ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ (Red-Light Camera) พ. ต. ต. สัญญา เนียมประดิษฐ์ กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google