งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

2 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน ระบบบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย โปรแกรม 3 โปรแกรมคือ 1. โปรแกรมพิมพ์ใบคำร้องขอมีบัตร 2. โปรแกรมถ่ายรูปและพิมพ์บัตร 3. โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพ ใบหน้า

3 ระบุรหัสสำนัก ทะเบียน ระบุรหัสผู้ปฏิบัติงาน ระบุรหัสผ่าน ผู้ปฏิบัติงาน ระบุรหัสพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระบุรหัสผ่านพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

4 กรอกหมายเลข ประจำตัวประชาชน ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

5 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

6 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

7 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

8 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

9 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

10 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

11 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

12 ตัวอย่างใบคำ ร้องขอมีบัตร ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

13 ส่วนแสดง ภาพ กรอกหมายเลย คำขอมีบัตร ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

14 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

15 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

16 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

17 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

18 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่ 1. ระบบเป็นการออกบัตรฯแบบ smart card 2. Client วิ่งบน Windows 98 3. มีการเปรียบเทียบและจัดเก็บนิ้วหัวแม่มือขวา / ซ้ายของบุคคลผู้ทำบัตร 4. ในกรณีทำบัตรต่างท้องที่ ข้อมูล รายละเอียด บุคคลผู้ทำบัตรจะได้จากฐานข้อมูลส่วนกลางที่เดียว 5. เอกสารคำร้องขอมีบัตรจะจัดพิมพ์ภาพลาย พิมพ์นิ้วมือขวา / ซ้าย ของบุคคลผู้ทำบัตรด้วย Laser Printer 6. การถ่ายรูปและพิมพ์บัตรจะอยู่ในโปรแกรม เดียวกัน

19 9. มีการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อควบคุมข้อมูลใน chip และใช้ในการออกบัตรกรณีบัตรหาย 8. ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประกอบด้วย 8.1 การเขียนข้อมูลลง chip 8.1 การเขียนข้อมูลลง chip 8.2 การเขียนข้อมูลแถบแม่เหล็ก 8.2 การเขียนข้อมูลแถบแม่เหล็ก 8.3 การพิมพ์ข้อมูลหน้าบัตร 8.3 การพิมพ์ข้อมูลหน้าบัตร ถ้าขั้นตอนใดกระทำไม่สำเร็จ ระบบจะยกเลิกการ พิมพ์บัตรใบนั้นทันที ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่ 7. เครื่องพิมพ์บัตร (IDCard Printer) เป็นรุ่น MAGNA-M2L พร้อม module การเขียน chip 10. โปรแกรม QSUB สามารถแสดงและพิมพ์ภาพลาย พิมพ์นิ้วมือขวาของบุคคลผู้ทำบัตรได้

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google