งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่

2 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน
ระบบบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย โปรแกรม 3 โปรแกรมคือ 1. โปรแกรมพิมพ์ใบคำร้องขอมีบัตร 2. โปรแกรมถ่ายรูปและพิมพ์บัตร 3. โปรแกรมการตรวจสอบรายการบุคคลและภาพใบหน้า

3 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน
ระบุรหัสสำนักทะเบียน ระบุรหัสผู้ปฏิบัติงาน ระบุรหัสผ่านผู้ปฏิบัติงาน ระบุรหัสพนักงานเจ้าหน้าที่ ระบุรหัสผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่

4 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน

5 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

6 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

7 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

8 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

9 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

10 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

11 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

12 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน
ตัวอย่างใบคำร้องขอมีบัตร

13 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน
ส่วนแสดงภาพ กรอกหมายเลยคำขอมีบัตร

14 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

15 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

16 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

17 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน

18 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่
1. ระบบเป็นการออกบัตรฯแบบ smart card 2. Client วิ่งบน Windows 98 3. มีการเปรียบเทียบและจัดเก็บนิ้วหัวแม่มือขวา/ซ้ายของบุคคลผู้ทำบัตร 4. ในกรณีทำบัตรต่างท้องที่ ข้อมูล รายละเอียดบุคคลผู้ทำบัตรจะได้จากฐานข้อมูลส่วนกลางที่เดียว 5. เอกสารคำร้องขอมีบัตรจะจัดพิมพ์ภาพลายพิมพ์นิ้วมือขวา/ซ้าย ของบุคคลผู้ทำบัตรด้วย Laser Printer 6. การถ่ายรูปและพิมพ์บัตรจะอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน

19 ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่
7. เครื่องพิมพ์บัตร (IDCard Printer) เป็นรุ่น MAGNA-M2L พร้อม module การเขียน chip 8. ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประกอบด้วย 8.1 การเขียนข้อมูลลง chip 8.2 การเขียนข้อมูลแถบแม่เหล็ก 8.3 การพิมพ์ข้อมูลหน้าบัตร ถ้าขั้นตอนใดกระทำไม่สำเร็จ ระบบจะยกเลิกการพิมพ์บัตรใบนั้นทันที 9. มีการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อควบคุมข้อมูลใน chip และใช้ในการออกบัตรกรณีบัตรหาย 10. โปรแกรม QSUB สามารถแสดงและพิมพ์ภาพลายพิมพ์นิ้วมือขวาของบุคคลผู้ทำบัตรได้

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัตรประจำตัวประชาชน โครงการขยายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google