งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นประจุขนาดอนันต์อยู่ในลักษณะดังรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นประจุขนาดอนันต์อยู่ในลักษณะดังรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นประจุขนาดอนันต์อยู่ในลักษณะดังรูป
Checkpoint 4 เส้นประจุขนาดอนันต์อยู่ในลักษณะดังรูป โดยที่ทั้งสองเส้นมีความหนาแน่นเชิงเส้นของประจุเท่ากันเท่ากับ +l C/m จุด A อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นประจุทั้งสอง จุด B อยู่เหนือเส้นประจุด้านบน ขนาดของสนามไฟฟ้าทีจุดทั้งสอง EA กับ EB มีค่าเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร? EA < EB EA = EB EA > EB 29

2 ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอตามแกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น l C/m ส่วนประกอบในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่าเท่าใด? x y a h P r dq=ldx ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) 4) 5) 33

3 x y a h P r dq=ldx q1 q2 ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอตามแกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น l C/m ส่วนประกอบในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่าเท่าใด? We know: ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) 4)

4 x y a h P r dq=ldx q1 q2 ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอตามแกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น l C/m ส่วนประกอบในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่าเท่าใด? We know: ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) ไม่ถูกทั้งคู่ 33

5 x y a h P r dq=ldx q1 q2 ประจุกระจายตัวสม่ำเสมอตามแกน x จากจุดกำเนิดถึง x = a ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น l C/m ส่วนประกอบในแนว x ของสนามไฟฟ้าที่จุด P: (x,y) = (a,h) มีค่าเท่าใด? We know: ข้อใดคือ ? 1) 2) 3) 4)

6 k = 9 x 109 N m2 / C2 e0 = 8.85 x C2 / N m2

7 เส้นแรงไฟฟ้า Electric Field Lines
จุดประจุ: มีเส้นแรงที่ชี้ในแนวรัศมี ความหนาแน่นของเส้นแรง  1/R2

8 Electric Field Lines

9 ประจุใดมีขนาดใหญ่กว่า
ประจุ 1 ขนาดใหญ่กว่าประจุ 2 ประจุ 1 ขนาดใหญ่เท่ากับประจุ 2 ประจุ 1 ขนาดเล็กกว่าประจุ 2

10 เราบอกอะไรเกี่ยวกับประจุ 2 ตัวนี้ได้อีก
ประจุ 1 ประจุ 2 เป็นประจุชนิดเดียวกัน ประจุ 1 ประจุ 2 เป็นประจุต่างชนิดกัน

11 สนามไฟฟ้าที่จุดใดเข้มกว่ากัน
Preflight 3 สนามไฟฟ้าที่จุดใดเข้มกว่ากัน EA > EB EA = EB EA < EB

12 ประจุในวงสีแดงคือข้อใด?
Point Charges -q +2q ประจุในวงสีแดงคือข้อใด? +Q -Q +2Q -2Q 1) 2) 3) 4) 5)

13 เส้นแรงไฟฟ้าในรูปใดแสดงสนามไฟฟ้าจากประจุ 2 ตัวที่เป็นชนิดเดียวกัน
แต่มีขนาดไม่เท่ากัน? 1 2 3 4

14

15 ฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ Electric Flux and Gauss’s Law

16 ฟลักซ์ไฟฟ้าคือ “จำนวนเส้นแรงไฟฟ้า”
ฟลักซ์ที่ผ่านผิว S อินทิกรัลของค่า บนผิว S

17 ทิศทางของเวกเตอร์พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt เส้นประจุขนาดอนันต์อยู่ในลักษณะดังรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google