งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.8 Energy Density in The Electrostatic Field

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.8 Energy Density in The Electrostatic Field"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.8 Energy Density in The Electrostatic Field
พิจารณางานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุจากระยะอนันต์มายังบริเวณที่สนใจ งานที่ทำเมื่อเลื่อนประจุแต่ละตัวมีดังนี้ q1 q1 q2 q2 q3 q3 ข้อสังเกต

2 และเมื่อเลื่อนประจุจากระยะอนันต์ โดยนำ Q3 มาก่อนจะได้
เมื่อนำงานตอนแรกรวมกับงานตอนหลัง

3 จัดเทอม สำหรับระบบประจุแบบต่อเนื่อง

4 พิจารณา Vector identity
จาก

5 ใช้ทฤษฎี Divergence พจน์ทางขวาเทอมแรกเป็นศูนย์

6 Ex พิจารณาระบบสนามจากสาย Coaxial
พิจารณาศักย์ไฟฟ้าที่รัศมี ρ=a เมื่อกำหนด zero reference ที่ ρ=b

7 เนื่องจากระบบประจุเชิงผิวสามารถพิจารณาเป็นระบบปะจุเชิงปริมาตรได้โดย
t

8 แสดงว่าพลังงานที่เกิดจากประจุที่รัศมี a จะกระจายไปยังบริเวณที่มีฟลักซ์ไฟฟ้าทั้งหมด เรานิยามพลังงานต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรว่า “ความหนแน่นพลังงาน”

9

10

11

12

13 การหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด
เมื่อจุด D มีศักย์เป็นศูนย์นั้นคือการอินทริกรัลจาก D ไป C ทำเหมือนกับข้อที่แล้ว พิกัดจุดC แปลงเป็นระบบ cylindrical ได้ D แปลงได้เป็น d.) ความต่างศักย์ระหว่างจุด C และ A เนื่องจากเราทราบว่า และ

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt 4.8 Energy Density in The Electrostatic Field

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google