งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.8 Energy Density in The Electrostatic Field พิจารณางานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุจาก ระยะอนันต์มายังบริเวณที่สนใจ งานที่ทำเมื่อ เลื่อนประจุแต่ละตัวมีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.8 Energy Density in The Electrostatic Field พิจารณางานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุจาก ระยะอนันต์มายังบริเวณที่สนใจ งานที่ทำเมื่อ เลื่อนประจุแต่ละตัวมีดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.8 Energy Density in The Electrostatic Field พิจารณางานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุจาก ระยะอนันต์มายังบริเวณที่สนใจ งานที่ทำเมื่อ เลื่อนประจุแต่ละตัวมีดังนี้ ข้อสังเกต q1q1 q1q1 q2q2 q2q2 q3q3 q3q3

2 และเมื่อเลื่อนประจุจากระยะอนันต์ โดยนำ Q 3 มาก่อนจะได้ เมื่อนำงานตอนแรกรวมกับงานตอนหลัง q1q1 q1q1 q2q2 q2q2 q3q3 q3q3

3 จัดเทอม สำหรับระบบประจุแบบต่อเนื่อง

4 พิจารณา Vector identity จาก

5 พจน์ทางขวาเทอมแรกเป็นศูนย์ ใช้ทฤษฎี Divergence

6 Ex พิจารณาระบบสนามจากสาย Coaxial พิจารณาศักย์ไฟฟ้าที่รัศมี ρ=a เมื่อกำหนด zero reference ที่ ρ=b

7 t เนื่องจากระบบประจุเชิงผิว สามารถพิจารณาเป็นระบบปะจุ เชิงปริมาตรได้โดย

8 แสดงว่าพลังงานที่เกิดจากประจุที่รัศมี a จะกระจายไป ยังบริเวณที่มีฟลักซ์ไฟฟ้าทั้งหมด เรานิยามพลังงานต่อ หนึ่งหน่วยปริมาตรว่า “ ความหนแน่นพลังงาน ”

9

10

11

12

13 การหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด เมื่อจุด D มีศักย์เป็นศูนย์นั้นคือการอินทริกรัลจาก D ไป C ทำเหมือนกับข้อที่แล้ว พิกัดจุด C แปลงเป็น ระบบ cylindrical ได้ D แปลงได้เป็น d.) ความต่างศักย์ระหว่างจุด C และ A เนื่องจากเราทราบว่า และ

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt 4.8 Energy Density in The Electrostatic Field พิจารณางานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุจาก ระยะอนันต์มายังบริเวณที่สนใจ งานที่ทำเมื่อ เลื่อนประจุแต่ละตัวมีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google