งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Coulomb’s Law and Electric Field Intensity วัตถุประสงค์ • ทราบถึงธรรมชาติของประจุไฟฟ้า • ทราบและเข้าใจกฎของคูลอมบ์ และการประยุกต์ใช้ • ทราบระบบประจุลักษณะต่างๆรวมถึงการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Coulomb’s Law and Electric Field Intensity วัตถุประสงค์ • ทราบถึงธรรมชาติของประจุไฟฟ้า • ทราบและเข้าใจกฎของคูลอมบ์ และการประยุกต์ใช้ • ทราบระบบประจุลักษณะต่างๆรวมถึงการเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Coulomb’s Law and Electric Field Intensity วัตถุประสงค์ • ทราบถึงธรรมชาติของประจุไฟฟ้า • ทราบและเข้าใจกฎของคูลอมบ์ และการประยุกต์ใช้ • ทราบระบบประจุลักษณะต่างๆรวมถึงการเกิด สนามไฟฟ้าอันเนื่องมาจากระบบประจุนั้นๆ • ทราบถึงการหา สมการของ Stream Lines ในบทนี้เราศึกษาปรากฏการของระบบประจุที่ อยู่ใน อวกาศอิสระ ส่วนในบทที่ห้าจะศึกษา ที่ตัวกลางอื่น

2 2.1 Coulomb’s law Colonel Charles Coulomb ทดลองและพบ ความสัมพันธ์ของแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากประจุ ไฟฟ้าสองจุดคือ บ่อยครั้งเราใช้สูตรนี้ สะดวกกว่า

3 2.2 Electric Field Intensity พิจารณาประจุโดดๆหนึ่งประจุ Q 1 วางอยู่ใน อวกาศ ถ้านำประจุ Q t มาวางที่ตำแหน่ง ไหนก็ตามจะพบว่ามันพร้อมที่จะมีแรงมา กระทำต่อตัวมันเสมอ โดยอัตราส่วนของ แรงที่กระทำต่อตัวมันกับขนาดของประจุ Q t เอง เราจะเรียกว่า สนามไฟฟ้า ดังนั้นในบริเวณที่มีประจุ Q 1 วางอยู่จุดทุก จุดยกเว้นที่ Q 1 ล้วนมีสนามไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้นสนามไฟฟ้าเป็นเสมือนกับอิทธิพล ของระบบประจุที่มีผลต่อบริเวณรอบข้าง

4 สำหรับการหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจาก อิทธิพลของจุดประจุมากกว่าหนึ่งตัว ก็คือการคิด แบบ Super Position กับทุกจุดประจุ ดังนั้นจุที่เราทราบค่า สนามไฟฟ้า เมื่อมีประจุใดๆมา วางอยู่ ณ จุดนั้น เราจะทราบ แรงที่มากระทำทันที

5

6 จุดประจุ 3 nC วางอยู่ 4 จุดคือ P 1 (1,1,0), P 2 (- 1,1,0), P 3 (-1,-1,0) และ P 4 (-1,1,0) จงหา สนามไฟฟ้าที่จุด P(1,1,1) Vector บอกตำแหน่งจากจุด Origin สู่จุด P Vector บอกตำแหน่งจากจุด Origin สู่จุด P 1 Vector บอกตำแหน่งจากจุด Origin สู่จุด P 2 Vector บอกตำแหน่งจากจุด Origin สู่จุด P 3 Vector บอกตำแหน่งจากจุด Origin สู่จุด P 4

7

8 2.3 Field due to a continuous volume charge distribution นิยามของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตร (volume charge density)

9

10

11 2.4 Field of line charge ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น อาจพิจารณาจาก ลำ ของ electron ในหลอดรังสีคาโทด ซึ่งสมมุติว่า ลอยอยู่ในสภาวะนิ่ง สมมุติว่าลำ electron พิจารณา dQ จากรูปทำให้เกิด สนามไฟฟ้า

12 จากรูป จะเห็นว่าส่วนประกอบสนามแนว z จะต้องรวมกันเป็นศูนย์

13 ในกรณีที่ ความ หนาแน่นประจุเชิงเส้น ไม่ได้อยู่ในแนวแกน z ( อาจจะในตำแหน่งอื่น หรือในแนวแกนอื่น ) จะต้องพิจารณา ใหม่


ดาวน์โหลด ppt Coulomb’s Law and Electric Field Intensity วัตถุประสงค์ • ทราบถึงธรรมชาติของประจุไฟฟ้า • ทราบและเข้าใจกฎของคูลอมบ์ และการประยุกต์ใช้ • ทราบระบบประจุลักษณะต่างๆรวมถึงการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google