งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.5 Field of a sheet of charge. 2.6 Streamlines คือเส้นที่ลากสัมผัสกับแนวของสนามไฟฟ้า เช่น เมื่อพิจารณาสนามที่เกิดจาก Line charge การ วาดลักษณะของเส้นดังกล่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.5 Field of a sheet of charge. 2.6 Streamlines คือเส้นที่ลากสัมผัสกับแนวของสนามไฟฟ้า เช่น เมื่อพิจารณาสนามที่เกิดจาก Line charge การ วาดลักษณะของเส้นดังกล่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.5 Field of a sheet of charge

2 2.6 Streamlines คือเส้นที่ลากสัมผัสกับแนวของสนามไฟฟ้า เช่น เมื่อพิจารณาสนามที่เกิดจาก Line charge การ วาดลักษณะของเส้นดังกล่าว รูป a b และ c พยายาม เขียนเส้นนี้ให้สื่อถึง ทิศทางและขนาด แต่ ข้อเสียคือ b และ c วาด ยากเพราะขนาดของ เส้นที่มีหัวลูกศรต่าง ขนาดกัน ดังนั้นจึงยึด แบบสุดท้ายเป็นหลัก โดยวาดลูกศรห่างออก จากระบบประจุทำมุม เท่าๆกัน คำถาม เราจะทราบ ได้อย่างไรว่าสนาม เข้มตรงไหน คำตอบ เราจะทราบ จากช่องว่างของ เส้นตรงนั้น

3 สมการของ Streamline หาได้ จากการแก้สมการ

4 จงหาแรงไฟฟ้าที่เกิดกับจุดประจุ 8 µC วางที่ (1,2,7) โดยมีจุด ประจุ 12 µC วางที่ (1,5,2) และระบบประจุ ρ L 35 nC/m วางที่ y=3,z=5 วิธีทำ ที่จุด (1,2,7) จะหาสนามไฟฟ้าสุทธิที่นี้ก่อนแล้วจึงเอา 8 µC ไปคูณเพื่อได้แรง สนามไฟฟ้าสุทธิเกิดจากจุดประจุ 12 µC และระบบประจุ ρ L 35 nC/m สนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุ

5 สนามไฟฟ้าที่เกิดจากความหนาแน่นประจุเชิงเส้น z x y 3 5 z y Q(1,2,7) ที่ระนาบ x=1 y=2 ; z=7 y=3 ; z=5

6 z x y สนามไฟฟ้าที่เกิดจาก Sheet of charge 2 ชุดที่มี ความเข้มประจุ เท่ากันแต่ชนิดตรงข้าม สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆเหนือ ระนาบ z=d สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆที่ต่ำ กว่าระนาบ z=0 สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆระหว่างระนาบ z=0 และ z=d

7 จงหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบประจุต่อไปนี้ x y z x y z

8 x y z x y z

9 x y z

10 x y x y

11

12 (.01*(.01^2+1.96^2)^.5)/2-(1.96^2/2)*log(.01+(.01^2+1.96^2)^.5)+1.96^2/2*log(1.96)

13

14


ดาวน์โหลด ppt 2.5 Field of a sheet of charge. 2.6 Streamlines คือเส้นที่ลากสัมผัสกับแนวของสนามไฟฟ้า เช่น เมื่อพิจารณาสนามที่เกิดจาก Line charge การ วาดลักษณะของเส้นดังกล่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google