งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit, IC) และไอซีออปแอมบ์ (OP-AMP )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit, IC) และไอซีออปแอมบ์ (OP-AMP )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit, IC) และไอซีออปแอมบ์ (OP-AMP )

2 วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit, IC) วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit, IC) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวม อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน ลงบนชิพ (chip) เล็ก ๆ ของซิลิกอนซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ จะต่อถึงกันด้วยลวดอลูมิเนียม ( บางครั้ง เป็นทองคำ ) โดยในไอซีนี้อาจ ประกอบด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นจนถึง หลายร้อยหลายพันชิ้น ไอซีเหล่านี้ได้ถูก สร้างเป็นของเล่นของใช้ เช่น วีดีโอเกม นาฬิกาดิจิตอล ตลอดจนชิ้นส่วนของ เครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน

3 ResistorDiode Transistor

4

5 ชนิดของไอซี วงจรไอซีจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ 1. Analog IC หรือ Linear IC 2. ดิจิตอลไอซี (Digital IC) หรือ Logic IC เป็นไอซีที่ตอบสนองหรือ กำเนิดระดับสัญญาณเพียงแค่ 2 ระดับ คือระดับลอจิกสูง และระดับลอจิกต่ำ ไอซีพวกนี้เป็นจำพวกไมโคร โพรเซสเซอร์ (Microprocessor) หน่วยความจำ (Memory) ซึ่งมีใช้ใน ไมโครโปรเซสเซอร์ และอื่น ๆ

6 ถังและการดูขาไอซี ไอซีส่วนใหญ่จะมีตัวถังเป็นแบบขาคู่วางขนาน (Dual IN-line package: DIP) นอกจากนี้อาจมีตัวถัง ประเภทอื่น ๆ เช่น ตัวถังโลหะเป็นหมวกปีก (TO-5) เป็น ต้น ไอซีส่วนใหญ่จะมีหลายขา เช่น 14 ขาหรือมากกว่า แต่ก็มีบ้างที่มีเพื่อ 2 ถึง 3 ขา คล้าย ไดโอดหรือ ทรานซิสเตอร์ วิธีการดูขาไอซี ให้ดูจากรอยบากซึ่งจะอยู่ ที่มุมของตัวไอซี ให้นับขาที่อยู่ใต้รอยบากเป็นขาที่ 1 และขาถัดมาเป็นขาที่ 2,3 ไปเรื่อย ๆ ตามทิศทางทวน เข็มนาฬิกาดังรูปข้างล่าง เวลา IC แบบ Analog เวลา IC แบบ Digital

7

8 ไอซีออปแอมบ์ (OP-AMP ) ไอซีออปแอมบ์ เป็นอีกวงจรหนึ่งที่ใช้ งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในรูปแบบของ วงจรขยายสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบ สัญญาณ โดยต่ออุปกรณ์ภายนอก เพิ่มเติมอีกไม่กี่ชิ้น ก็สามารถทำงานได้ แล้ว สัญลักษณ์ของ OP- AMP V+ V out V in+ V in – + – V- V in+ = Non-inverting Amplifier V in– = Inverting Amplifier +V, -V = แหล่งจ่ายไฟฟ้า

9 หลักการพื้นฐานของ Op-Amp ออปแอมป์เป็นอุการณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี อัตราการขยายและอินพิแดนซ์อินพุต Zi หรือ Ri สูงมาก และมีอินพิแดนซ์เอาร์พุต Zo หรือ Ro ต่ำ มาก ถ้าจ่ายสัญญาณอินพุตให้กับขั้วบวกของ ออปแอมป์ จะได้สัญญาณเอาร์พุตมีมุมที่อิน เฟสกับสัญญาณอินพุต แต่ถ้าจ่ายสัญญาณ อินพุตให้กับขั้วลบของออปแอมป์ จะได้ สัญญาณเอาร์พุตมีมุมที่ต่างเฟสกับสัญญาณ อินพุต 180 องศา หรือมุมตรงกันข้าม

10 555time SN741

11 USING A 555 TIMER IC: USING A 741 OP AMP IC: TWO SIDETONE CIRCUITS FOR QRP RIGS

12 คุณลักษณะของ OP-AMP ในอุดมคติ (Ideal Op-Amp) 1. อัตราขยายของ Op-Amp แบบวงจรรอบ เปิด (Open Loop Gain) มีค่าสูงมากจนเป็น อนันต์ AV OL = infinity 2. Z in มีค่าสูงมากจนถือได้ว่าเป็น infinity 3. Z out มีค่าต่ำมากจนถือได้ว่าเป็น 0 4. อัตราขยายของ Op-Amp ไม่ขึ้นกับความถี่ 5. เมื่อ V in = 0 จะได้ V out เป็น 0 ด้วย

13 จากคุณสมบัติดังกล่าวมาแล้ว มีผลสืบเนื่องคือ I in = 0 เนื่องด้วย Z in สูงมาก ความต่างศักย์ ระหว่าง ขั้ว input ทั้งสองของ Op- Amp เป็น 0 เนื่องจาก I in และยังให้ค่า Z out มีค่าต่ำมากจน ประมาณได้ว่า Z out = 0

14 แหล่งจ่ายไฟสำหรับ OP-Amp ส่วนใหญ่ต้องการแหล่งจ่ายไฟสองชุด บวกและลบ ชนิด สมมาตรอย่างไรก็ตามอาจดัดแปลงแหล่งจ่ายไฟชุดเดียว ให้ เทียบเท่าแหล่งจ่ายไฟ 2 ชุดได้เช่นกัน

15 การใช้ Op-Amp ในวงจรขยาย สัญญาณ 1. วงจร BUFFER หรือ VOLTAGE FOLLOWER อัตราการขยายวงจรชิดนี้มีค่าประมาณ 1 นั่นคือ AV = V out /V in = 1 V out = V in

16 AV = - = - เพราะฉะนั้น AV = - 2. วงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส (Inverter Amplifier) ความต่างศักย์ระหว่าง V in+ และ V in- =0 ดังนั้นศักดาไฟฟ้าที่ขา Vin- = 0 กระแสย่าน R i และ R f มีค่า i

17 3. วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting Amplifier) จากรูป กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน R i และ R f มีค่า i เท่ากันดังนั้น V in = iR i V out = i(R i +R f ) AV = i(R i +R f )/iR i AV = R i +R f /R i หรือ …AV = 1+(R f /R i )

18 ตำแหน่งของขา Op-Amp บางชนิด 1. 1. แบบขาเดี่ยว 8 ขา 2. ไอซีตัวเดี่ยว 14 ขา 3. ตัวถังแบบ Op-Amp คู่


ดาวน์โหลด ppt วงจรรวมหรือไอซี (Integrated Circuit, IC) และไอซีออปแอมบ์ (OP-AMP )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google