งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันนี้เรียน สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า The Electric Field and Field Lines.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันนี้เรียน สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า The Electric Field and Field Lines."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันนี้เรียน สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า The Electric Field and Field Lines

2 q1q1q1q1 q2q2q2q2 q3q3q3q3 q4q4q4q4 F 2,1 F 3,1 F 4,1 F1F1 F 2,1 F 3,1 F 4,1 F1F1 F 2,1 F 3,1 F 4,1 F1F1 F 2,1 F 3,1 F 4,1 F1F1 q1q1q1q1 q2q2q2q2 q3q3q3q3 q4q4q4q4 จากคราวที่แล้ว กฎของคูลอมบ์และหลักการ รวมผล ถ้ามีประจุมากกว่า 2 ตัว แรงสุทธิที่กระทำต่อประจุ ตัวใดตัวหนึ่งในระบบมีค่าเท่ากับ ผลรวมแบบ เวกเตอร์ของแรงบนประจุนั้นที่ทำโดยประจุตัวอื่น ๆ : เปลี่ยนจาก +q 1 เป็น -q 1  ทิศทางของแรงเปลี่ยนเป็นตรงข้าม

3 สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆ คือ แรงต่อหน่วยประจุที่ จุดนั้น ๆ : สนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุ Q ที่ระยะห่าง ไป r จึงมีค่า : สนามไฟฟ้าจากระบบจุดประจุ : q2q2q2q2 q3q3q3q3 q4q4q4q4 E2E2 E3E3 E4E4 E 08 สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุบวกพุ่งออกจากประจุบวก สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุลบพุ่งเข้าหาประจุลบ

4

5

6

7 09 ประจุขนาดเท่ากันแต่ชนิดตรงกันข้ามอยู่บนแกน x ในลักษณะดังรูป ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุด A เป็นอย่างไร ? 1. ชี้ขึ้น 2. ชี้ลง 3. ชี้ซ้าย 4. ชี้ขวา 5. เป็นศูนย์ ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุด B เป็นอย่างไร ? 1. ชี้ขึ้น 2. ชี้ลง 3. ชี้ซ้าย 4. ชี้ขวา 5. เป็นศูนย์

8 12 EE กรณีใดต่อไปนี้ ที่ขนาดของสนามไฟฟ้าที่จุด A มีค่าใหญ่กว่ากัน กรณี 1 กรณี 2 1) กรณี 1 2) กรณี 2 3) เท่ากัน

9 ประจุ 2 ตัว q 1 และ q 2 อยู่ที่จุด 2 จุด (-a,0) กับ (a,0) ดังรูป เป็นผลให้เกิดสนามไฟฟ้าที่จุด (0,d) ในทิศชี้ลงในแนว –y ดังแสดง ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1) ทั้งคู่เป็นประจุลบ 2) ทั้งคู่เป็นประจุบวก 3) เป็นประจุต่างชนิดกัน 4) ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าประจุทั้งสอง มี ความสัมพันธ์กันอย่างไร 22 x y q1q1q1q1 q2q2q2q2 (-a,0) (a,0) (0,d)

10 -- ++ -+ 23

11 Checkpoint 3 12 ประจุบวก q ถูกปล่อยให้เคลื่อนที่จากอยู่นิ่งจาก ตำแหน่งในรูป ( ห่างจากประจุ +Q เป็นระยะ r และ ห่างจาก +2Q เป็นระยะ 2r) ประจุ q จะเคลื่อนที่ อย่างไรหลังปล่อย 1. ไปทางซ้าย 2. ไปทางขวา 3. อยู่กับที่ 4. เป็นอย่างอื่น

12 คำนวณสนาม E ที่จุด P: ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่จุด P ในรูปเป็น อย่างไร ? d +q +q -q P d 3) 1) 2) 4) ต้องบอกค่า d ต้องบอกค่า d กับ q 5)

13 ประจุที่กระจายตัวต่อเนื่อง Summation becomes an integral (be careful with vector nature) = Q/L ความหมายก็คือ อินทิเกรตทุกประจุเล็ก ๆ (dq) ที่ทำให้ เกิดสนามที่จุดที่เราสนใจ r คือเวกเตอร์ที่ลากจาก dq ไปยังจุดที่เราต้องการหา สนาม จุดหาค่า E ตัวอย่างเส้นประ จุ : ประจุ dq = dx r dE

14 Charge Density เชิงเส้น ( =Q/L) Coulombs/meter เชิงพื้นที่ (  Q/A) Coulombs/meter 2 เชิงปริมาตร (  = Q/ V) Coulombs/meter 3 ข้อใดต่อไปนี้มีประจุสุทธิขนาดใหญ่ที่สุด ? 1) ทรงกลมรัศมี 2 m ที่มีความหนาแน่นเชิงปริมาตรเท่ากับ  = 2 C/m 3 2) ทรงกลมรัศมี 2 m ที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่เท่ากับ  = 2 C/m 2 3) ทั้งคู่มีประจุเท่ากัน 28 ความหนาแน่นประจุ Charge density พื้นที่กับปริมาตรของรูปทรง เรขาคณิตที่ควรทราบ


ดาวน์โหลด ppt วันนี้เรียน สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า The Electric Field and Field Lines.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google