งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการเงินที่ควรทำความรู้จัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการเงินที่ควรทำความรู้จัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการเงินที่ควรทำความรู้จัก
1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 2.การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 3. หลักฐานการเคลียร์เงิน

2 1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

3 สิ่งที่ทุกท่านต้องทราบ

4 ที่จริงได้งบประมาณแค่ 25 % ไม่ถึง 100%

5 ทำไมไม่เป็น 80,000 บาทวะ! ร้อยละ 25 ของจำนวนบุคลากร นั่นคือ 100 คน มีสิทธิไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ได้ 25 คน (ต่อหน่วยงาน) สถาบันวิจัยมี 8 คน เท่ากับ 8x25 = 2 คนx 10,000 = 20,000 บาท(ใช้ทั้งปี) 100

6 สงสัยถามได้นะคะ ????? 1 2 3 หมดเวลาจ้า อิ ๆ ๆ

7 2.การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
สิ่งที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว ถ้าเข้าตัวอำเภอเมือง ระยะทางเป็น 0 เราจะทำยังไงดีนะ

8 ปัจจุบันสามารถเบิกได้แล้ว กรณีที่เดินทางเข้าเมือง
1. ให้เขียนขอใช้รถยนต์จากส่วนกลางเพื่อไปติดต่องานในเมือง ส่งไปที่หน่วยยานฯ 2. หน่วยยานฯ แจ้งกลับมาว่า ไม่มีรถว่าง 3. ทำบันทึกขออนุมัติการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เสนอ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดระยะทางไว้ที่ 30 กม. ไป-กลับ 60 กม. (ไม่ให้เกินกว่านี้)

9 เดินทาง เพื่อสัมมนานอกสถานที่
เบิกอะไรได้บ้าง หัวข้อ สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 1. ค่าที่พัก - เหมาจ่าย - จ่ายจริง(ตามใบเสร็จ) 500 2,400 1,600 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 8 ชั่วโมงขึ้นไป) 310 250 3. ค่าพาหนะเหมาจ่ายในพื้นที่ (นั่งรถโดยสาร) 4. ค่าน้ำมัน - รถมหาวิทยาลัย - รถยนต์ส่วนตัว 300 บิลน้ำมัน กม.ละ 4.5 บาท

10 3. หลักฐานการเคลียร์เงิน
ใบเสร็จที่ถูกต้อง

11

12 ใบเสร็จที่ไม่ถูกต้อง

13 ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเท่านั้น
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการเงินที่ควรทำความรู้จัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google