งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบการเงินที่ควรทำ ความรู้จัก 1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอก มหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 2. การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบการเงินที่ควรทำ ความรู้จัก 1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอก มหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 2. การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบการเงินที่ควรทำ ความรู้จัก 1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอก มหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 2. การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 3. หลักฐานการ เคลียร์เงิน

2 1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอก มหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549

3 สิ่งที่ทุกท่าน ต้องทราบ

4 ที่จริงได้งบประมาณแค่ 25 % ไม่ถึง 100%

5 ร้อยละ 25 ของจำนวนบุคลากร นั่นคือ 100 คน มีสิทธิไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ได้ 25 คน ( ต่อหน่วยงาน ) สถาบันวิจัยมี 8 คน เท่ากับ 8x25 = 2 คน x 10,000 = 20,000 บาท ( ใช้ทั้งปี ) 10 0 ทำไมไม่เป็น 80,000 บาทวะ !

6 สงสัยถามได้นะ คะ ????? 123 หมดเวลาจ้า อิ ๆ ๆ

7 2. การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 สิ่งที่ทุกท่าน ทราบอยู่แล้ว ถ้าเข้าตัวอำเภอเมือง ระยะทางเป็น 0 เราจะทำ ยังไงดีนะ

8 ปัจจุบันสามารถเบิกได้แล้ว กรณี ที่เดินทางเข้าเมือง 1. ให้เขียนขอใช้รถยนต์จากส่วนกลางเพื่อไปติดต่องานใน เมือง ส่งไปที่หน่วยยานฯ 2. หน่วยยานฯ แจ้งกลับมา ว่า ไม่มีรถว่าง 3. ทำบันทึกขออนุมัติการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เสนอ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดระยะทางไว้ที่ 30 กม. ไป - กลับ 60 กม. ( ไม่ให้เกินกว่านี้ )

9 เดินทาง เพื่อสัมมนา นอกสถานที่ เบิกอะไรได้ บ้าง หัวข้อสายวิชาการสายปฏิบัติการ 1. ค่าที่พัก - เหมาจ่าย - จ่ายจริง ( ตาม ใบเสร็จ ) 500 2,400 500 1,600 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 8 ชั่วโมงขึ้นไป ) 310250 3. ค่าพาหนะเหมา จ่ายในพื้นที่ ( นั่งรถ โดยสาร ) 4. ค่าน้ำมัน - รถ มหาวิทยาลัย - รถยนต์ส่วนตัว 300 บิลน้ำมัน กม. ละ 4.5 บาท 300 บิลน้ำมัน กม. ละ 4.5 บาท

10 3. หลักฐานการ เคลียร์เงิน ใบเสร็จที่ ถูกต้อง

11

12 ใบเสร็จที่ไม่ ถูกต้อง

13 ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางเท่านั้น ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบการเงินที่ควรทำ ความรู้จัก 1. หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานนอก มหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 2. การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2549 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google