งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นออกแบบ Unit7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นออกแบบ Unit7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นออกแบบ Unit7

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจว่าควรจะวางแผนการออกแบบอย่างไร
เพื่อการออกแบบที่เข้าใจปัจจัยทางกายภาพของมนุษย์ เพื่อการออกแบบที่คำนึงถึงหลักความปลอดภัย

3 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ (Pre-design Analysis)
การออกแบบให้คนทำงาน (Designing Around the Human Element) กระบวนการที่ผ่านมาก่อน (Previous Machining Operations) การสร้างทางเลือกให้การผลิตเครื่องมือ (Developing Tooling Alternatives) การจดบันทึก (Note Taking)

4 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ (Pre-design Analysis)
จินตนาการ แบบร่าง (Sketch) แบบเพื่อผลิต (Drawing)

5 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ
Overall Size and Shape of the Part วิธีการผลิตเหมือนกันแต่ชิ้นงานมีหน้าตาต่างกัน เครื่องมือก็ต่างกัน

6 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ
Type and Condition of Material วัสดุส่งผลกระทบต่อการออกแบบ เช่น แรงตัด แรงยึดชิ้นงาน วิธีการวางตำแหน่ง Soft part Cast part

7 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ
Type of Machining Operation ออกแบบเครื่องมือต้องเหมาะสมกับวิธีการผลิต เครื่องจักรที่ใช้

8 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนออกแบบ
Degree of Accuracy Required

9 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนออกแบบ
Number of Pieces to be Made จำนวนชิ้นงานที่ผลิตส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบเครื่องมือ Clamp, locator, bush, …

10 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนออกแบบ
Locating and Clamping Surfaces ตำแหน่งใดที่เหมาสมที่สุดที่จะยึดชิ้นงาน ตำแหน่งที่ควรเลือกตามลำดับ รู ผิวที่ตกแต่งแล้ว ๒ ด้านและทำมุมตั้งฉากกัน ผิวที่ตกแต่งแล้วด้านเดียว และผิวดิบอีกด้านซึ่งทำมุมฉากกัน ผิวดิบ ๒ ด้านซึ่งทำมุมฉากกัน

11 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนออกแบบ
Type and Size of Machine Tool ความแม่นยำของชิ้นงานถูกกำหนดโดย Jig หรือ Fixture ศึกษาเครื่องจักรที่จะใช้ผลิตเพื่อให้เครื่องมือที่ออกแบบทำงานอย่างไม่ติดขัด ปรึกษา Process Engineer และอ่านคู่มือเครื่องจักร

12 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนออกแบบ
Type and Size of Cutters โดยปกติ Cutter จะเป็นขนาดมาตรฐาน อ่าน Engineering Data Sheet ปรึกษา Process Engineer, Supplier

13 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนออกแบบ
Sequence of Operations ศึกษาลำดับการทำงาน บ่อยครั้งที่เครื่องมือมากกว่าตัวเดียวถูกออกแบบเพื่อใช้กับการผลิตชิ้นงาน

14 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ (Pre-design Analysis)
การออกแบบให้คนทำงาน (Designing Around the Human Element) กระบวนการที่ผ่านมาก่อน (Previous Machining Operations) การสร้างทางเลือกให้การผลิตเครื่องมือ (Developing Tooling Alternatives) การจดบันทึก (Note Taking)

15 เริ่มต้นออกแบบ การออกแบบให้คนทำงาน (Designing Around the Human Element) ก่อนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย ต้องมีการคำนึงถึงกายภาพของคนเสมอ

16 เริ่มต้นออกแบบ การออกแบบให้คนทำงาน
ออกแบบที่คำนึงถึงหลักการยศาสตร์ (Design Ergonomics) การทำงานของเครื่องมือราบเรียบหรือไม่ ใช้มือทั้งสองข้างพร้อมกันหรือไม่ การเคลื่อนไหวทำให้เกิดความเมื่อยล้าหรือไม่ สามารถใช้เท้าเพื่อแบ่งเบาความล้าของมือและแขนหรือไม่ ความสูงของเครื่องมือเหมาะสมหรือไม่ Handle ออกแบบเพื่อลดความล้าหรือไม่

17 เริ่มต้นออกแบบ การออกแบบให้คนทำงาน
ออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัย (Safety as Related to Tool Design) เครื่องมือปลอดจาก Cutter หรือไม่ ขณะ Load/Unload ชิ้นงาน มีตัวป้องกันผู้ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ใกล้เคียงจากเศษวัสดุที่กระเด็นหรือไม่ เครื่องมือมีขอบที่คมหรือไม่ เครื่องมือจับยึดชิ้นงานมีโอกาสทำให้ชิ้นงานหลุดขณะทำงานหรือไม่ เครื่องมือแข็งแรงพอจะรับแรงตัดหรือไม่ ตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นการทำงานของเครื่องจักรหรือไม่

18 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ (Pre-design Analysis)
การออกแบบให้คนทำงาน (Designing Around the Human Element) กระบวนการที่ผ่านมาก่อน (Previous Machining Operations) การสร้างทางเลือกให้การผลิตเครื่องมือ (Developing Tooling Alternatives) การจดบันทึก (Note Taking)

19 เริ่มต้นออกแบบ กระบวนการที่ผ่านมาก่อน (Previous Machining Operations)
คล้ายกับการศึกษาลำดับการทำงาน เมื่อรู้กระบวนการที่ผ่านมาก่อน จะทำให้กำหนดด้านที่จะวางตัววางตำแหน่งและตัวหนีบที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม

20 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ (Pre-design Analysis)
การออกแบบให้คนทำงาน (Designing Around the Human Element) กระบวนการที่ผ่านมาก่อน (Previous Machining Operations) การสร้างทางเลือกให้การผลิตเครื่องมือ (Developing Tooling Alternatives) การจดบันทึก (Note Taking)

21 เริ่มต้นออกแบบ การสร้างทางเลือก (Developing Tooling Alternatives)
ทุกปัญหามีทางแก้ที่เป็นไปได้หลายทาง เร็วที่สุด คุ้มที่สุด แม่นยำที่สุด

22 เริ่มต้นออกแบบ การวิเคราะห์ก่อนลงมือออกแบบ (Pre-design Analysis)
การออกแบบให้คนทำงาน (Designing Around the Human Element) กระบวนการที่ผ่านมาก่อน (Previous Machining Operations) การสร้างทางเลือกให้การผลิตเครื่องมือ (Developing Tooling Alternatives) การจดบันทึก (Note Taking)

23 เริ่มต้นออกแบบ การจดบันทึก (Note Taking)
ไม่มีใครจดจำทุกรายละเอียดได้ทั้งหมด แนวคิดดีๆ อาจนำมาใช้ได้ใหม่


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นออกแบบ Unit7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google