งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Document Course name : RCFA Course code : MN:CK002

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Document Course name : RCFA Course code : MN:CK002"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Document Course name : RCFA Course code : MN:CK002
Instructor : Mr. Chanont W. Division : Maintenance

2 RCFA Course code : Duration : 2 DAYS Objective :
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำการวิเคราะห์ ความเสียหาย และวิธีหรือขบวนการการวิเคราะห์ ให้กับ CT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์ปัญหาด้วย PMFR

3 Data File in Failure Analysis

4 Principles of Failure Analysis
ในการวิเคราะห์ความเสียหาย ข้อมูลเบื้องต้นนับว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะสามารถทำให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ และเป็นแนวทางในการนำไปแก้ไขปัญหาการเกิดความเสียหายได้ต่อไป

5 Data of Failure Analysis
ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องทราบก่อนเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายมีดังต่อไปนี้ ข้อมูลคุณสมบัติประจำตัวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Design specification) ข้อมูลสภาวะการใช้งานจริง (Operating specification) ข้อมูลการใช้งานขณะที่เกิดความเสียหาย (Failure condition) ข้อมูลสภาพบริเวณที่เกิดความเสียหาย และบริเวณใกล้เคียง (Failure environment) ข้อมูลชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหาย (Major failure parts) ข้อมูลชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียหาย (Minor failure parts) ข้อมูลของชิ้นส่วนที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันในบริเวณอื่นที่ไม่เสียหาย (Reference)

6 Design specification เป็นข้อมูลเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบคุณสมบัติ และการใช้งานจากบริษัทผู้ผลิต เช่น Design thickness Design Pressure Design temperature Corrosion allowance Material Service specification Others Design flow rate Rated current

7 Operating specification
เป็นข้อมูลที่เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใช้งานจริง เช่น RPM Temperature Load Amp. Pressure Current Flow rate

8 Failure condition ข้อมูลต่างๆระหว่างที่เกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องจักร เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก เพราะอาจจะมีรายละเอียดที่มีการทำงานผิดปรกติในระบบเกิดขึ้น

9 Failure environment สภาพบริเวณเสียหายและบริเวณใกล้เคียงจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ซึ่งบางครั้งสามารถนำมาช่วยในการสรุปสาเหตุได้ เช่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกิด corrosion เช่น ความชื้น ความเป็นกรด เป็นด่างรุนแรง ความสั่นสะเทือน หรือแรงที่มากระทำต่ออุปกรณ์ที่เสียหาย ความสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนจากบริเวณใกล้เคียง *การเก็บข้อมูลเหล่านี้จะเป็นลักษณะภาพถ่ายและการบันทึกเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

10 Major Failure part ชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายเป็นลำดับแรก หรือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดความเสียหาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสียหายครั้งนั้นๆไป เช่น แบริ่งแตก เพลาขาด เทอร์มินอลไหม้ ลิมิตสวิตช์พัง เป็นต้น

11 Minor Failure part ชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากความเสียหายหลัก อาจเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายได้ เช่น เพลาสึกเนื่องจากแบริ่งแตก แบริ่งสึกเนื่องจากเกียร์แตก เป็นต้น

12 Reference ข้อมูลของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ และหน้าที่การทำงานเหมือนกัน อยู่ในสภาวะการทำงานเหมือนกัน แต่ยังไม่มีความสียหายเกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความเสียหายได้

13 Example PMFR format PMFR-08-UNT-001 PMFR-08-TSL-009 PMFR-08-TCL-007


ดาวน์โหลด ppt Training Document Course name : RCFA Course code : MN:CK002

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google