งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Document Course code : MN:CK002 Instructor : Mr. Chanont W. Course name : RCFA Division : Maintenance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Document Course code : MN:CK002 Instructor : Mr. Chanont W. Course name : RCFA Division : Maintenance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Document Course code : MN:CK002 Instructor : Mr. Chanont W. Course name : RCFA Division : Maintenance chanont@ube.co.th

2 Course code : RCFA Objective : เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำการวิเคราะห์ ความเสียหาย และวิธีหรือขบวนการการวิเคราะห์ ให้กับ CT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์ปัญหาด้วย PMFR Duration : 2 DAYS

3 DF FA D ata F ile in F ailure A nalysis

4 • ในการวิเคราะห์ความเสียหาย ข้อมูล เบื้องต้นนับว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะ สามารถทำให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นแนวทางในการนำไป แก้ไขปัญหาการเกิดความเสียหายได้ ต่อไป Principles of Failure Analysis

5 Data of Failure Analysis • ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องทราบก่อนเริ่ม กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหายมีดังต่อไปนี้ - ข้อมูลคุณสมบัติประจำตัวของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Design specification) - ข้อมูลสภาวะการใช้งานจริง (Operating specification) - ข้อมูลการใช้งานขณะที่เกิดความเสียหาย (Failure condition) - ข้อมูลสภาพบริเวณที่เกิดความเสียหาย และบริเวณใกล้เคียง (Failure environment) - ข้อมูลชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหาย (Major failure parts) - ข้อมูลชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียหาย (Minor failure parts) - ข้อมูลของชิ้นส่วนที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันในบริเวณอื่นที่ไม่เสียหาย (Reference)

6 Design specification • เป็นข้อมูลเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการ ออกแบบคุณสมบัติ และการใช้งานจาก บริษัทผู้ผลิต เช่น Design Pressure Design temperature Material Design thickness Corrosion allowance Design flow rate Service specification Others Rated current

7 Operating specification • เป็นข้อมูลที่เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใช้งานจริง เช่น Temperature Pressure Amp. Current Flow rate RPM Load

8 Failure condition • ข้อมูลต่างๆระหว่างที่เกิดความเสียหายขึ้นกับ เครื่องจักร เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก เพราะอาจจะ มีรายละเอียดที่มีการทำงานผิดปรกติในระบบ เกิดขึ้น

9 Failure environment • สภาพบริเวณเสียหายและบริเวณใกล้เคียงจะมี ข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ซึ่งบางครั้งสามารถนำมา ช่วยในการสรุปสาเหตุได้ เช่น – สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกิด corrosion เช่น ความชื้น ความเป็นกรด เป็นด่างรุนแรง – ความสั่นสะเทือน หรือแรงที่มากระทำต่ออุปกรณ์ที่ เสียหาย – ความสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนจากบริเวณใกล้เคียง * การเก็บข้อมูลเหล่านี้จะเป็นลักษณะภาพถ่ายและการ บันทึกเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

10 Major Failure part • ชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกิดความ เสียหายเป็นลำดับแรก หรือเป็นสาเหตุหลักของ การเกิดความเสียหาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความ เสียหายครั้งนั้นๆไป เช่น แบริ่งแตก เพลาขาด เทอร์มินอลไหม้ ลิมิตสวิตช์พัง เป็นต้น

11 Minor Failure part • ชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกิดความ เสียหายซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากความ เสียหายหลัก อาจเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การหา สาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายได้ เช่น เพลา สึกเนื่องจากแบริ่งแตก แบริ่งสึกเนื่องจาก เกียร์แตก เป็นต้น

12 Reference • ข้อมูลของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ และหน้าที่การทำงานเหมือนกัน อยู่ในสภาวะ การทำงานเหมือนกัน แต่ยังไม่มีความสียหาย เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ กับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความเสียหายได้

13 Example • PMFR formatPMFR format • PMFR-08-UNT-001PMFR-08-UNT-001 • PMFR-08-TSL-009 PMFR-08-TSL-009 • PMFR-08-TCL-007PMFR-08-TCL-007 • PMFR-08-TCL-010PMFR-08-TCL-010 • PMFR-08-TCL-013PMFR-08-TCL-013 • PMFR-08-TCL-014PMFR-08-TCL-014


ดาวน์โหลด ppt Training Document Course code : MN:CK002 Instructor : Mr. Chanont W. Course name : RCFA Division : Maintenance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google